Strona główna Aktualności Dnia Przewoźniku – pamiętaj o rozliczeniu opłaty środowiskowej!

Przewoźniku – pamiętaj o rozliczeniu opłaty środowiskowej!

757
0
5/5 (4)

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. przypomina, że do dnia 31 marca 2023 r. należy uiścić opłatę opłatę środowiskową za rok 2022.

Najczęściej występującą i rozliczaną opłatą wśród przewoźników, jest należność powstająca w związku z wprowadzaniem gazów i pyłów ze spalania paliw w silnikach samochodowych.

Rozliczenie opłaty spoczywa na podmiotach korzystających ze środowiska – zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa ochrony środowiska są to:

a) przedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) oraz przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

b) jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu Prawa przedsiębiorców,

c) osoby fizyczne niebędące podmiotem, o którym mowa w lit. a), korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

W związku z powyższym, rozliczeń środowiskowych zobowiązani są dokonać: przedsiębiorcy polscy i zagraniczni (w tym również firmy transportowe), osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej, osoby fizyczne korzystające ze środowiska tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe.

Wysokość opłat należy rozliczyć samodzielnie wyliczając
wielkość wprowadzonego ładunku zanieczyszczeń. Opłatę wyliczymy korzystając z następującego wzoru:

Op = E × St

gdzie:

Op należna opłata (w zł),
E wielkość wprowadzonego ładunku (wielkość emisji) w okresie rozliczeniowym,
St stawka jednostkowa obowiązująca w danym okresie rozliczeniowym.

Wysokość stawek na rok 2022 zawiera obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 960).

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023

Aktualny kalkulator opłat znajdą Państwo na stronie GOFIN:

KALKULATOR OPŁATY ŚRODOWISKOWEJ Z TYTUŁU EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW

Opłat za korzystanie ze środowiska nie wnosi się, jeśli ich roczna wysokość dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł. (sytuacja dotyczy zazwyczaj jednoosobowych działalności lub małych firm). Natomiast, gdy roczna wysokość takiej opłaty nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się również wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

W jaki sposób dokonać wyliczenia opłaty środowiskowej?

Najprościej skorzystać z bezpłatnej aplikacji Ekopłatnik, którą udostępniają urzędy marszałkowskie poszczególnych województw:

https://ekoplatnik.mazovia.pl/ – woj. mazowieckie

https://ekoplatnik.umwm.pl/ekopl/ – woj. małopolskie

https://ekoplatnik.umww.pl/ – woj. wielkopolskie

System Ekopłatnik pomaga w przygotowaniu wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Wspomaga również poprawne uzupełnienie formularzy oraz dokonuje wyliczenia opłat zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Aktualne stawki wynoszą:

Na rok 2022:

Na rok 2023:

Opłata środowiskowa a transport

W przypadku firm transportowych opłatę środowiskową w zakresie korzystania z pojazdów wylicza zazwyczaj księgowy na podstawie faktur za zakup paliwa. Może to zrobić również przedsiębiorca, jednak należy mieć na uwadze, że wymaga to szczególnej skrupulatności – weryfikacji wszystkich faktur za paliwo kupione w roku poprzedzającym lub sporządzania systematycznych wykazów.

Stawki opłat dla pojazdów stawki opłat zależą od:

– rodzaju paliwa (olej napędowy, benzyna, gaz)

– kategorii pojazdu (samochody osobowe, ciężarowe, specjalne)

– daty rejestracji

– certyfikatów norm emisji spalin (EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5)

Należy mieć na uwadze, że Opłata środowiskowa jest zobowiązaniem podatkowym, zatem jeśli nie zostanie uiszczona wyznaczonym terminie, zostanie ona ściągnięta wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPrzełomowa Opinia ws. Frankowiczów? Czy i w jakim zakresie pomoże poszkodowanym kredytobiorcom?
Następny artykułZmiany w Kodeksie Pracy = zmiany w regulaminach
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj