Strona główna Aktualności Dnia Sankcje dla przedsiębiorców-skutek niekorzystania z Białej listy VAT

Sankcje dla przedsiębiorców-skutek niekorzystania z Białej listy VAT

436
5/5 (12)

Biała lista VAT jest to elektroniczny wykaz podatników VAT, który zaczął działać 1 września 2019 r. Wykaz ten jest połączeniem funkcjonujących do wcześniej list podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT.

Sankcje dla przedsiębiorców-skutek niekorzystania z Białej listy VAT

Biała lista podatników VAT prowadzona jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, znaleźć ją można na stronie Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej a informacje, które zawiera, są aktualizowane codziennie.
Dzięki Białej liście VAT można uzyskać wszelkie informacje o kontrahencie, w tym właściwe numery rachunków rozliczeniowych, imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. W wykazie gromadzone są dane z ostatnich 5 lat, ponadto Biała lista ma za zadanie uszczelnić system VAT i dlatego jej stosowanie jest obowiązkowe i powszechne.


Od 1 stycznia 2020r., jeżeli przedsiębiorca przeleje należność większą niż 15 tysięcy złotych swojemu kontrahentowi na inny rachunek niż ten widniejący na wykazie, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami. Ponadto zapłaconej kwoty nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a przedsiębiorca, jak i jego kontrahent będą odpowiadać solidarnie za zaległości podatkowe w przypadku gdy kontrahent nie zapłaci należnego podatku VAT. Obowiązek stosowania rachunków z Białej listy istnieje również w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi zarejestrowanymi w Polsce, jednak nie ma możliwości wpisania rachunku zagranicznego na Białą listę. Jeżeli więc zagraniczny kontrahent nie posiada polskiego rachunku bankowego widniejącego na Białej liście, dokonaną płatność na inny rachunek należy zaraportować do urzędu skarbowego.
Przedsiębiorca, by uchronić się przed sankcjami, może w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zrobienia przelewu na rachunek bankowy, który nie został zgłoszony na Białą listę powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, za pomocą formularza ZAW-NR. Zawiadomienie może być składane zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, a formularz dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

 

Piotr Rutkowski

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here