Strona główna Aktualności Dnia Sejm przyjął projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na...

Sejm przyjął projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Tarcza antykryzysowa 4.0)

934
5/5 (11)

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. przypomina, że jednym z głównych założeń „Tarczy antykryzysowej 4.0” są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z konsekwencjami ekonomicznymi, które wynikają z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz podejmowanych działań mających na celu jego zwalczanie. Na dopłaty ma być przeznaczone około 570 mln zł.

Ponadto przepisy znajdujące się w „Tarczy 4.0” mają za zadanie uniemożliwić wrogim przejęciom polskich firm przez podmioty zagraniczne spoza UE. Zgodnie z nowymi przepisami transakcje nabycia znacznej liczby udziałów będą podlegały kontroli UOKiK. Kontrole przejęć będą dotyczyły firm odpowiedzialnych za produkcję gazu, energii elektrycznej, paliw, leków oraz zajmujących się przetwórstwem żywności. Ochroną będą również objęte firmy, których przychód na terenie Polski przekroczył 10 mln euro.

Projekt ustawy przewiduje możliwość otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych również przez te podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych, które były następstwem COVID-19 nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81. Kodeksu pracy, albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Nowe przepisy przewidują złagodzenie reguły finansowej, przez co samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. Funduszu korkowego, na przeciwdziałanie COVID-19 oraz wywołanych nim kryzysowych sytuacji ekonomicznych. Ponadto bogate samorządy nie będą musiały wpłacać Janosikowego w czerwcu i lipcu, jednak wpłaty będą musiały zostać uregulowane w równych ratach od sierpnia do grudnia 2020 r.

Ustawa wprowadza także wakacje kredytowe polegające na zawieszeniu obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy. Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy określony w projekcie ustawy wynosi 3 miesiące. W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową.

Ponadto świeżo wprowadzone poprawki przewidują między innymi wydłużenie do 28 czerwca 2020 r., okresu w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy, oraz możliwość udzielania przez starostę jednorazowe pożyczki do 5 tys. zł. Na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej.

Piotr Rutkowski – Prawnik Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here