Strona główna Informacje prawne SKŁADNICA WIEDZY OTWARTA DLA CIEBIE!!!

SKŁADNICA WIEDZY OTWARTA DLA CIEBIE!!!

984
0
No Ratings Information Message

SKŁADNICA WIEDZY OTWARTA DLA CIEBIE!!! Zapraszamy do Sklepu561. Znajdziesz tutaj unikatowe produkty dla branży transportowej, które tego samego dnia możesz zaimplementować w swojej firmie. Sprawdź jakie to proste. Wystarczy kliknąć „kup przez sms” aby uzyskać dostęp do unikatowej wiedzy, bez logowania i bez zostawiania jakichkolwiek danych. Sprawdź już teraz www.sklep516.pl

 

L.P. Tytuł Opis Beneficjent
1 Mandaty dla kierowców za brak dokumentów w pojeździe Opracowanie wyjaśni Państwu jakiej wysokości mandat zapłaci kierowca za brak dokumentów w pojeździe. W dokumencie opisano jakie dokumenty muszą się znajdować w pojeździe. Kierowca Przedsiębiorca
2 Kabotaż w UE od 14 maja 2010r – zasady realizacji kabotażu rzeczy w oparciu o przepisy. To wyjątkowe opracowanie wyjaśni Państwu jak sprawnie realizować kabotaż rzeczy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Doradzi Państwu również kiedy jest to korzystne a kiedy nie. Kadrowa Kierowca Przedsiębiorca posiadacz CKZ Inspektor ITD PIP
3 Kiedy należy wykonać badania lekarskie w kontekście szkoleń okresowych kierowców ? Publikacja ta wyjaśnia w jakim terminie należy odbyć obowiązkowe badanie lekarskie w przypadku przystąpienia do kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej oraz szkolenia okresowego. Publikacja ta również wyjaśnia, w sposób szczegółowy jakich terminów należy przestrzegać w przypadku odbywania kolejnego szkolenia okresowego. Kadrowa Kierowca Przedsiębiorca
4 Kiedy kierowca musi najpóźniej odebrać odpoczynek tygodniowy ? Wiemy to z góry z dokładnością do 1 minuty W tym wyjątkowym opracowaniu opisano kiedy w praktyce kierowca musi odebrać odpoczynek tygodniowy. Dowiemy się co ten przepis oznacza dla kierowców, spedytorów, organizatorów transportu, dyspozytorów. Dodatkowo jakie są wyjątki od tej reguły. Opracowanie to pomoże Państwu wprowadzić dobrą organizacje pracy w przedsiębiorstwie. Kadrowa Kierowca Przedsiębiorca
5 Czy kierowcy muszą zostać zapoznani z oceną ryzyka zawodowego. Podstawa prawna. Opracowanie wyjaśni Państwu dlaczego kierowcy powinni być zapoznani z oceną ryzyka zawodowego. To opracowanie ułatwi Państwu wprowadzenie dobrej organizacji pracy w przesiębiorstwie. Kadrowa Kierowca Przedsiębiorca
6 Jak długo trwa skrócony odpoczynek tygodniowy kierowcy? Z tego unikatowego opracowania dowiedzą się Państwo jak długo trwa skrócony odpoczynek tygodniowy kierowcy. W opracowaniu wyjaśniono w sposób praktyczny jak go obliczyć. To opracowanie pomoże tobie i twojej firmie zoptymalizować czas pracy kierowców. Kadrowa Kierowca Przedsiębiorca
7 Pojazd nienormatywny – co oznacza i jakie ma zastosowania. To unikatowe opracowanie zawiera opis jakie pojazdy zaliczamy do pojazdów nienormatywnch. Dowiemy się również jak bezpiecznie wykonać przejazd pojazdem nienormatywnym. Poznamy kategorie zezwoleń jakie obowiązują w naszym prawie oraz kogo te zezwolenia nie dotyczą. Po przeczytaniu tego opracowania bedzie można w bezpieczny sposób wykonywać przewóz pojazdem nienormatywnym. Kierowca Przedsiębiorca posiadacz CKZ Inspektor ITD PIP Spedytor
8 Zwrot kosztów dla przewoźników i kierowców (pracowników) wezwanych na przesłuchania do ITD. W tym unikatowym opracowaniu dowiedzą się Państwo jakie są prawa pracowników oraz pracodawców wezwanych na przesłuchania ITD (a także inne organy czy urzędy). Opracowanie zawiera niezbędną informację z którą należy się zapoznać aby uzyskać zwrot kosztów związany z wezwaniem na przesłuchanie. Kadrowa Kierowca Przedsiębiorca posiadacz CKZ Inspektor ITD PIP
9 Z jaką datą nie wolno wystawić “zaświadczenia działalności kierowcy” ? W tym unikatowym opracowaniu wyjaśniono jak prawidłowo wpisać daty na zaświadczeniach o działalności kierowców. Kadrowa Kierowca Przedsiębiorca
10 Prawo kierowcy powstrzymania się od wykonania pracy. To wyjątkowe opracowanie wyjaśni Państwu jak działa prawo kierowcy do powstrzymania się od wykonania pracy. Po przeczytaniu tego opracowania dowiecie się Państwo kto może skorzystać z takiego prawa i jakie muszą być ku temu przesłanki. Kadrowa Kierowca Przedsiębiorca posiadacz CKZ Inspektor ITD PIP
11 Ocena prawna i propozycja zajęcia jednolitego stanowiska interpretacyjnego wobec instytucji wykresówek Ocena prawna i propozycja zajęcia jednolitego stanowiska interpretacyjnego
wobec instytucji wykresówek, oraz świadectw działalności – wspólne
stanowisko Polsko Niemieckie – stanowisko BAG.
Przedsiębiorca Inspektor ITD
12 Które z decyzji Inspekcji Transportu Drogowego są nieważne i dlaczego. W tym unikatowym opracowaniu dowiedzą się Państwo które z decyzji Inspekcji Transportu Drogowego są nieważne i dlaczego oraz
czy i kiedy warto odwołać się do WSA lub NSA. Opracowanie zawiera informacje w jaki sposób możemy się odwoływać od decyzji organów prawa oraz na jakie artykuły mamy się przy tym powołać.
Kadrowa Kierowca Przedsiębiorca posiadacz CKZ Inspektor ITD PIP
13 Kiedy kierowca może skorzystać z tygodniowego odpoczynku, a kiedy jest do tego zmuszony. To wyjątkowe opracowanie pomorze Państwu zrozumieć złożone zagadnienie obowiązkowych odpoczynków kierowców. Opracowanie to ułatwi Państwu zoptymalizować czas pracy oraz odpoczynki kierowców tak aby równocześnie jeździć zgodnie z prawem. Kadrowa Kierowca Przedsiębiorca
14 Jaki skład powinny mieć akta osobowe pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy? Unikatowe opracowanie wyjaśni Państwu jaki skład powinny mieć akta osobowe kierowcy w waszej firmie. Jest to skład dokumentów obligatoryjnych które w bezpieczny sposób pozwolą nam prowadzić akta naszych pracowników. Opracowanie to umożliwia nam zabezpieczyć się przed roszczeniami oraz odpowiedzialnością. Kadrowa Przedsiębiorca posiadacz CKZ Inspektor ITD PIP
15 Jak powinno wyglądać prawidłowe uzasadnienie decyzji administracyjnej aby decyzja mogła się utrzymać w mocy. W tym unikatowym opracowaniu dowiedzą się Państwo jak powinno wyglądać prawidłowe uzasadnienie decyzji administracyjnej,
aby decyzja mogła się utrzymać w mocy.
Kadrowa Kierowca Przedsiębiorca posiadacz CKZ Inspektor ITD PIP
16 Dlaczego część orzeczeń lekarskich jest nieważna? Opracowanie wyjaśni Państwu dlaczego część orzeczeń lekarskich i zaświadczeń znajdujących się w
firmach jest nieważna. Dowiedzą się Państwu jak uniknąć tego rodzaju konsekwencji u siebie w przedsiębiorstwie.
Kadrowa Przedsiębiorca posiadacz CKZ
17 Czy kontrolą na drodze mogą być objęci kierowcy autobusu którzy w chwili kontroli nie stanowili zespołu? Opracowanie umożliwi Państwu bezpieczny powrót kierowcy pojazdem właściciela w charakterze pasażera. Rozwiązanie to przyczynia się do optymalnej harmonizacji pracy kierowców. W opracowaniu tym poznają Państwo wszystkie zapisy prawne którymi należy się kierować aby bezpiecznie korzystać z takiego właśnie rozwiązania. Dla Państwa przedsiębiorstwa jest to wymierna korzyść organizacyjno finansowa. Kadrowa Kierowca Przedsiębiorca Inspektor ITD PIP
18 Harmonizacja pracy kierowców na liniach regularnych osób do 50 kilometrów. To wyjątkowe opracowanie wyjaśni Państwu działanie harmonogramów dla kierowców na liniach regularnych do 50 km. Pokarze jak je sporządzać oraz w jaki sposób czerpać z nich korzyści. Dzięki temu opracowaniu Państwa firma będzie zawsze o krok dalej niż konkurencja. Przedsiębiorca Inspektor ITD PIP
19 Zadaniowy system czasu pracy w transporcie drogowym. To wyjątkowe opracowanie pokazuje korzyści wynikające z zastosowania wobec kierowcy zadaniowego czasu pracy. Po przeczytaniu opracowania dowiedzą się Państwo kiedy warto wprowadzić takie rozwiązanie we własnym przedsiębiorstwie oraz w jaki sposób w pełni z niego korzystać. Kadrowa Przedsiębiorca
20 Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją na liniach regularnych do 50 km. To unikatowe opracowanie przedstawia problemy jakie niesie za sobą nielegalna ralizacja przewozu osób. Dowiecie się Państwo jakie warunki należy spełniać aby legalnie realizować przewozy oraz jakie są od nich wyjątki. Pozwoli to Państwu w bezpieczny sposób prowadzić własną działalność jak również zabezpieczyć się przed nieuczciwą konkurencją. Przedsiębiorca
21 Podatkowe skutki zatrudnienia kierowcy z obcego kraju unijnego na podstawie umowy cywilnoprawnej. W tym wyjątkowym opracowaniu wyjaśnimy Państwu czy wolno zatrudniać kierowców (obcokrajowców z obszaru UE) na podstaie umów cywilnoprawnych. Dlaczego może być to dla Państwa korzystne oraz jakie możliwości podatkowe rodzi takie zatrudnienie. Jeżeli chciał byś dowiedzieć się więcej skonsultuj się z nami. Kadrowa Przedsiębiorca
22 Kiedy i w jaki sposób należy dokumentować dojazdy kierowcy do pracy? W tym unikatowym opracowaniu dowiecie się Państwo kiedy kierowca musi udokumentować na rewersie wykresówki lub na karcie
kierowcy „inną pracę” lub „gotowość” w sytuacji gdy do pojazdu dojeżdża lub jest dowożony. Opracowanie wyjaśni Państwu ryzyko jakie wiąże się z używaniem funkcji „inna praca” lub „gotowość” i pokaże sposoby na to jak ich uniknąć.
Kadrowa Przedsiębiorca
23 Jak rozpoznać bezprawne wezwanie ITD W tym unikatowym opracowaniu dowiecie się Państwo jak rozpoznać bezprawne wezwanie ITD do dostarczenia dokumentów w trakcie kontroli wewnętrznej w firmie. Warto wiedzieć do czego inspektorzy są uprawnieni a do czego nie. Opracowani pozwoli Państwu ochronić się przed bezprawnymi wezwaniami. Kadrowa Spedytor Kierowca Przedsiębiorca posiadacz CKZ Inspektor ITD PIP
24 Jak jeździć dłużej. W tym wyjątkowym opracowaniu dowiedzą się Państwo jak jeździć dłużej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W opracowaniu w praktyczny sposób pokarzemy Państwu ile razy w tygodniu kierowca może prowadzić pojazd ponad przewidzianą normę. Dowiedzą sie Państwo również w jaki sposób udokumentować wydłużony czas jazdy. Kierowca Przedsiębiorca
25 Kary po kontrolach PIP Po przeczytaniu tego unikatowego opracowania dowiedzą się Państwo jaki jest zakres kontroli PIP. Dodatkowo przeczytają Państwo o minimalnych i maksymalnych wielkościach kar nakładanych przez PIP. Kadrowa Spedytor Kierowca Przedsiębiorca posiadacz CKZ
26 Czy, kiedy oraz ile zapłaci Skarb Państwa za przestoje pojazdów na granicy? W tym unikatowym opracowaniu dowiedzą się Państwo jak domagać się odszkodowania za przestoje na wschodniej granicy od Skarbu Państwa. Dowiedzą się Państwo również w jaki sposób wyliczyć wysokość powstałej szkody. Kadrowa Kierowca Przedsiębiorca
27 Spedycja – charakter prawny usługi To unikatowe opracowanie pokarze Państwu w praktyczny sposób na czym polega pośrednictwo w przewozie, popularnie określane jako spedycja. Dowiedzą się Państwo jaki jest cel i przedmiot umowy, oraz jakie są różnice pomiędzy spedycją a przewozem. Spedytor
28 Likwidacja przedsiębiorstwa transportowego negatywnym skutkiem zatrudnienia kierowcy skazanego. Opracowanie zawiera porady oraz praktyczne odpowiedzi na pytania:1. Kiedy i jakich kierowców przewoźnik nie może zatrudnić w swojej
firmie?
2. Jakich kierowców przewoźnik może śmiało i bez obawy o konsekwencje
zatrudnić?
3. Jakie konsekwencje grożą przewoźnikowi za zatrudnienie niewłaściwego
kierowcy?To unikatowe opracowanie wyjaśnię Państwu jak postępować w takich przypadkach.
Kadrowa Przedsiębiorca Spedytor
29 Konsekwencje jakie niosą za sobą wyjaśnienia kierowcy podczas kontroli drogowej. Opracowanie dotyczy wszystkich kierowców i przedsiębiorców. Opracowanie pokarze Państwu jak zachować się w trakcie kontroli, czy kierowca może nie podpisywać protokołu kontroli,a także na które przepisy powinien się powołać. Państwu jako przedsiębiorcy wiedza ta pozwoli uniknąć kar nakładanych przez organy kontroli. Kadrowa Kierowca Przedsiębiorca posiadacz CKZ Inspektor ITD PIP
30 Transport pożyczonym pojazdem to poważne niebezpieczeństwo dla przewoźnika Opracowanie prawne pokazuje Państwu negatywne konsekwencje transportu pożyczony pojazdem.Unikalna wiedza zawarta w tym opracowaniu pozwoli Państwu uniknąć kar oraz zwiększyć bezpieczeństwo własnego przedsiębiorstwa. Kierowca Przedsiębiorca Spedytor
31 Transport drogowy jako istotny aspekt funkcjonowania i organizacji państwa, Unii Europejskiej oraz Europy W tym unikatowym opracowaniu przeanalizowaliśmy dla Państwa transport drogowy jako istotny aspekt funkcjonowania i organizacji państwa, Unii Europejskiej oraz Europy. Opracowanie ukazuje temat w ujęcie statystyczno – rodzajowe w kontekście norm prawa pracy kierowców. Kadrowa Kierowca Przedsiębiorca posiadacz CKZ Inspektor ITD PIP
32 Wykaz 29 źródeł prawa krajowego, unijnego oraz Euroazjatyckiego wywierających wpływ na norm czasu pracy kierowców W tym unikatowym opracowaniu dokonaliśmy dla Państwa zestawienia źródeł prawa mających wpływ na kształtowanie się prawa pracy kierowców. przesiębiorca kierowca inspetor ITD
33 Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców w ujęciu historycznym na gruncie dostosowania do uregulowań dyrektywy 15/2002 WE Ustawodawca krajowy na przestrzeni 11 lat (począwszy od roku 2004), dokonał pięciokrotnie prób działań legislacyjnych w zakresie dostosowania ustawy o czasie pracy kierowców do uregulowań dyrektywy 15/2002 WE. Pomimo aż czterech kolejnych nowelizacji tekstu pierwotnego, nadal nie udało się w pełni dostosować uregulowań prawa krajowego do uregulowań dyrektywy. przesiębiorca kierowca inspetor ITD
34 Kierunki rozwoju tachografów cyfrowych. Prawo pracy kierowców w ujęciu programistyczno-informatycznym w branży transportu drogowego. To wyjątkowe opracowanie przybliży Państwu jak kształtowały się kierunki rozwoju Tachografu. Opracowanie ukazuje zagadnienie w ujęciu programistyczno – informatycznym. przesiębiorca kierowca inspetor ITD
35 Określenie zakresu przedmiotowego prawa pracy na gruncie transportu drogowego. Syntetyczne zestawienie wyłączeń przedmiotowych. W tym wyjątkowym opracowaniu określono zakres przedmiotowego prawa pracy na gruncie transportu drogowego. Przedstawiamy Państwu syntetyczne zestawienie wyłączeń przedmiotowych. przedsiębiorca inspektor ITD posiadacz CKZ
36 Określenie zakresu podmiotowego kierowców objętych uregulowaniami prawa pracy krajowego Określenie zakresu podmiotowego kierowców objętych uregulowaniami prawa pracy krajowego, Europejskiego oraz Unii Europejskiej ze szczególnym określeniem takich kategorii jak: przedsiębiorca inspektor ITD i PIP
37 Definicja relacji na gruncie krajowych i międzynarodowych źródeł prawa pracy Potrzeba zdefiniowania relacji na gruncie krajowych i międzynarodowych źródeł prawa pracy z uwagi na kształtowanie:
a) świadomości społecznej adresatów prawa pracy branży transportu drogowego,
b) świadomości legislatora krajowego na etapie transpozycji oraz implementacji prawa międzynarodowego,
c) świadomości judykatury w procesie orzecznictwa,
d) wpływu na naukę prawa pracy,
e) wpływu na kierunek cyfryzacji prawa pracy.
przedsiębiorca inspektor ITD i PIP
38 Przykłady braku kompatybilności uregulowań na gruncie krajowych, Europejskich źródeł prawa pracy Opracowanie pokazuje nam przykłady braku kompatybilności niektórych uregulowań na gruncie krajowych, Europejskich oraz Unijnych źródeł prawa pracy. Analiza przykładów obejmująca nieścisłości uregulowań ustawy o czasie pracy kierowców oraz rozporządzenia 561/2006 WE a także umowy AETR. przedsiębiorca inspektor ITD i PIP
39 Skutki ingerencji uregulowań unijnych na krajowe prawo pracy kierowców To wyjątkowe opracowanie opisuje nieoczekiwane skutki ingerencji uregulowań unijnych na uregulowania krajowego prawa pracy kierowców (na przykładzie rozporządzenie 561/2006 WE w kontekście „zaświadczenia działalności kierowców”). przedsiębiorca inspektor ITD i PIP
40 Niespójność uregulowań prawa pracy utrudniająca rozliczenia Opracowanie to opisuje niespójność uregulowań prawa pracy utrudniająca, uniemożliwiająca lub prowadząca do nieoczekiwanych skutków podczas sporządzania algorytmów informatycznych w zakresie tworzenia oprogramowania informatycznego, służącego do rozliczania czasu pracy kierowców oraz wynagrodzeń, składników wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń. przedsiębiorca inspektor ITD i PIP
41 Przykłady zagadnień problemowych prawa pracy branży transportowej Opracowanie przybliży Państwu przykłady zagadnień problemowych prawa pracy branży transportowej, wymagających dalszej pogłębionej analizy prawnej. Przykłady te pomogą Państwu zrozumieć istotę zagadnienia. przedsiębiorca inspektor ITD i PIP
42 Analiza przykładowych zagadnień problemowych, zaprezentowanych w przykładowych opracowaniach naukowych określających relację pomiędzy krajowymi, Unijnymi oraz Euroazjatyckimi uregulowaniami prawa pracy Opracowanie przedstawia analizę przykładowych zagadnień problemowych, zaprezentowanych w przykładowych opracowaniach naukowych określających relację pomiędzy krajowymi, Unijnymi oraz Euroazjatyckimi uregulowaniami prawa pracy przedsiębiorca inspektor ITD i PIP
43 Zasada skutku pośredniego w orzecznictwie sądów oraz decyzjach administracyjnych organów kontrolnych oraz na gruncie stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy.
Opracowanie wytłumaczy Państwu jaka jest zasada skutku pośredniego w orzecznictwie sądów oraz decyzjach administracyjnych organów kontrolnych. Przybliży Państwu również stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w tej sprawie. Opracowanie zariera 2 załączniki. przedsiębiorca inspektor ITD i PIP
44 Relacje między źródłami prawa pracy na przykładzie aktów prawnych o zasięgu Europejskim i Euroazjatyckim W tym wyjątkowym opracowaniu przeanalizowano relacje pomiędzy podstawowymi źródłami prawa pracy na przykładzie wybranych aktów prawnych Unii Europejskiej oraz uregulowań o zasięgu Euroazjatyckim. Opracowanie to pozwoli Państwu zrozumieć to zagadnienie. przedsiębiorca inspektor ITD i PIP
45 Umowa AETR – przyczyny oraz konsekwencje nieobowiązywania jako krajowego źródła prawa pracy w latach 2010-2014. W tym wyjątkowym opracowaniu dowiecie się Państwo dlaczego umowa AETR nie obowiązuje w Polsce. Opracowanie zawiera 2 załączniki. przedsiębiorca inspektor ITD i PIP
46 Syntetyczne zestawienie podstawowych źródeł prawa pracy kierowców rangi międzynarodowej Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.). przedsiębiorca inspektor ITD i PIP
47 Problematyka sposobu dokumentowania trybów aktywności kierowców za pomocą tachografów Opracowanie opisuje problematyke spsobu dokumentowania trybów aktywności kierowców za pomocą tachografów w zakresie pokrywania ich zapisów z instytucjami definiującymi aktywność kierowców na gruncie krajowego prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem „wytycznych” Komisji Europejskiej przedsiębiorca inspektor ITD i PIP
48 Zestawienie porównawcze uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE oraz rozporządzenia 3820/85 EWG Z uwagi na ogólne sformułowania użyte w niektórych przepisach rozporządzenia (EWG) nr 3820/85, dotyczących czasu prowadzenia pojazdem, przerw i okresów odpoczynku kierowców uczestniczących w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym na terytorium Wspólnoty, wystąpiły trudności w zakresie wykładni, stosowania, egzekwowania i monitorowania tych przepisów w jednolity sposób we wszystkich Państwach Członkowskich. przedsiębiorca inspektor ITD i PIP
49 Zasady dokumentowania aktywności za pomocą tachografu analogowego W tym wyjątkowym opracowaniu przedstawimy dla Państwa działanie tachografu analogowego. Opracowanie pomoże państwu zrozumieć zasady działania tachografu oraz zakres aktywności. przedsiębiorca inspektor ITD i PIP kierowca
50 Zasady funkcjonowania tachografu cyfrowego oraz dokumentowania aktywności kierowcy tachografu – opis piktogramów W tym unikatowym opracowaniu przedstawimy Państwu funkcjonowanie tachografu cyfrowego. Opisano również w jaki sposób należy dokumentować aktywność kierowcy tak aby nie popełniać przy tym błędów. Opracowanie jest poszerzone o opis piktogramów. przedsiębiorca inspektor ITD i PIP kierowca
51 Zasady interpretacji piktogramów wykorzystywanych w tachografach na podstawie rozporządzeń 3821-85-EWG z załącznikiem IB, 1360-2002 WE, 561/2006 WE, na gruncie instytucji prawa pracy kierowców. Opracowanie wyjaśni Państwu zasady interpretacji piktogramów wykorzystywanych w tachografach na podstawie rozporządzeń 3821-85-EWG z załącznikiem IB, 1360-2002 WE, 561/2006 WE, na gruncie instytucji prawa pracy kierowców. przedsiębiorca inspektor ITD i PIP kierowca

Oceń artykuł

Poprzedni artykułNIK krytykuje oznakowanie polskich dróg
Następny artykułGDDiA: na nowych odcinkach S8 pojedziemy już w sobotę