Strona główna Aktualności Dnia Spółka z o.o. spółka komandytowa – bezpieczne przedsiębiorstwo

Spółka z o.o. spółka komandytowa – bezpieczne przedsiębiorstwo

379
5/5 (5)

W ostatnich latach zauważalnym staje się, że coraz bardziej popularną formą działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (sp. z o.o. sp. komandytowa). Mimo silnego wzrostu zainteresowania przedsiębiorców wciąż wzbudza ona szereg wątpliwości zatem postaramy się przybliżyć informację na jej temat.

Spółka komandytowa w tej konstrukcji odgrywa przeważającą rolę, jest to spółka osobowa, która może zostać złożona z inicjatywny przynajmniej dwóch osób zarówno fizycznych jak i prawnych, a jej powstanie ma miejsce w momencie wpisu do KRS. Zgodnie z art. 102 Kodeksu spółek handlowych te rodzaj spółki ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia – nazywamy go komplementariuszem, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona – nazywamy go komandytariuszem. Jest jedna z najbardziej charakterystycznych cech tego rodzaju spółki. Ustawodawca w ten sposób kształtuje role wspólników w spółce różnicuje ich charakter prawny.

Podział ról w spółce komandytowej wygląda w ten sposób, że komplementariusz prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, dodatkowo odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Wobec tego nazywany jest w spółce wspólnikiem aktywnym. Natomiast rolę wspólnika pasywnego pełni komandytariusz, który to nie prowadzi spraw spółki. W zgodzie z 118 §1 KSH komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik, wobec tego jeśli dokona czynności prawnej nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, wówczas odpowiada wobec osób trzecich bez ograniczeń.

Zatem istotą spółki z o.o. sp. komandytowej jest ukształtowanie jej w taki sposób, że komplementariuszem tej spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a zatem de facto jest ona jej reprezentantem. Natomiast komandytariuszem jest wspólnik tej sp. z o.o. lub też inna osoba fizyczna.

W zgodzie z przepisami Kodeksu spółek handlowych prawo reprezentacji sp. z o.o. sp. komandytowej przysługuje tylko komplementariuszom, zatem jeśli umowa spółki nie zawiera żądnych innych ustaleń, komandytariusz nie ma obowiązku prowadzenia spraw sp. z o.o. spółki komandytowej. Sp. z o.o. będąca komplementariuszem będzie działała przez swoje organy, natomiast komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie w charakterze pełnomocnika.

Spółka z o.o. będąca komplementariuszem w spółce komandytowej staje się zatem wspólnikiem odpowiadającym za wszelkie zaciągnięte przez nią zobowiązania bez ograniczeń. Przy czym nie ma możliwości faktycznego wyłączenia jednego ze wspólników z udziału w zyskach generowanych przez spółkę, natomiast KSH przewiduje możliwość wyłączenia niektórych wspólników z udziału w stratach. Zyski w tytułu prowadzonej działalności powinny bowiem pozostać w spółce komandytowej, a nie w spółce z o.o. Natomiast podział zysków jaki przypada komplementariuszowi i komandytariuszowi zdeterminowane są zapisami ukształtowanymi w treści umowy spółki. Zatem istotą spółki z o.o. komandytowej jest właśnie okoliczność pozwalająca zabezpieczyć majątek i zagwarantować bezpieczeństwo finansowe swojego przedsiębiorstwa.

Art. 104 KSH wymaga, aby w nazwie spółki komandytowej zawarte zostało nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka kapitałowa”. Zatem jeżeli jedynym komplementariuszem jest sp. z o.o. to jej pełna nazwa musi zawierać się w treści nazwy spółki komandytowej.

Oczywistą zaletą sp. z o.o. sp. komandytowej jest ograniczenie odpowiedzialności osób fizycznych za jej zobowiązania, ponieważ funkcję komplementariusza pełni sp. z o.o. Zatem majątek osób fizycznych jest de facto niezagrożony. Niezależnie od powyższego dodatkową jej zaletą jest kwestia wyeliminowania zjawiska tzw. podwójnego opodatkowania spotykanego w spółkach kapitałowych oraz spółce komandytowo-akcyjnej. Osoba fizyczna będąca komandytariuszem może bowiem rozliczyć się zarówno na skali ogólnej, jak i z zastosowaniem stawki liniowej 19%. Natomiast spółka z o.o. będąca komplementariuszem będzie płacić podatek dochodowy od osób prawnych od tej części zysku, jaki na nią przypadnie w spółce komandytowej.

Przy zakładaniu tego rodzaju podmiotu najpierw należy zarejestrować sp. z o.o., a następnie sp. komandytową z udziałem sp. z o.o. Trzeba mieć na względzie obowiązek prowadzenia odrębnej księgowości dla obydwu spółek z osoba oraz opłaty notarialne i opłaty związane ze zmianami w KRS. Ponadto jeśli komandytariuszem jest osoba fizyczna to musi ona odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Podsumowując podstawową zaletą takiej konstrukcji jest ograniczenie odpowiedzialności osób fizycznych. Bowiem komandytariusze odpowiadają w spółce komandytowej wyłącznie do wysokości sumy komandytowej. Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki komandytowej całym swoim majątkiem osobistym, natomiast jeśli funkcję komplementariusza pełni sp. z o.o. majątek osób fizycznych nie jest zagrożony.

Kancelaria Prawna Viggen posiada odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w tym przedmiocie, jeśli jesteś zainteresowany współpraca zapraszamy do kontaktu:

biuro1@viggen.pl 509-982-577

jak@viggen.pl 519-140-984

ak@viggen.pl 728 458 556

 

Anna Nieć-Mrzygłód – Dyrektor Generalny KPV

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here