Strona główna Aktualności Dnia Spotkanie w sprawie zatrudnienia pracowników sezonowych w rolnictwie

Spotkanie w sprawie zatrudnienia pracowników sezonowych w rolnictwie

498

O problematyce implementacji do polskiego systemu prawnego uregulowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36 UE poprzez wdrożenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw w odniesieniu do pracowników (obcokrajowców) zatrudnionych sezonowo rozmawiali uczestnicy spotkania Krajowej Sekcji Ogrodnictwa NSZZ RI „Solidarność” na czele z jej Przewodniczącym Leszkiem Kumorkiem oraz przedstawicieli branżowych stowarzyszeń rolniczych (głównie sadownicy i producenci owoców jagodowych) i przedstawicieli nauki z WODR z Sekretarzem Stanu MRPiPS Panem Stanisławem Szwedem.

Zebranie odbyło się 3 marca 2017 roku w Ministerstwie Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z inicjatywy Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Teresy Hałas. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa. Spotkanie było zwróceniem uwagi zarówno stronie rządowej, jak i społecznej na szereg bardzo poważnych zagadnień, które związane są z ewentualnymi skutkami przyjęcia niniejszej ustawy w obecnie zaproponowanej przez Rząd RP treści.

W szczególności wykazano kilkanaście kluczowych zagadnień, które powinny stać się przedmiotem dalszych rozważań i poprawek do ustawy. Zapoznać można się z nimi pod adresem: http://www.solidarnoscri.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2086:spotkanie-w-ministerstwie-rodziny-pracy-i-polityki-spoecznej-dotyczce-zatrudniania-pracownikow-sezonowych-w-rolnictwie Po części przedmiotowe ustalenia mogą mieć wpływ dla pracodawców sektora TSL.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here