Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne Stanowisko GITD ws. wypełniania Świadectwa Działalności Kierowcy

Stanowisko GITD ws. wypełniania Świadectwa Działalności Kierowcy

1184
0
No Ratings Information Message

W odpowiedzi na zapytanie Kancelarii Prawnej Viggen s.c. o dopuszczalny zakres stosowania Świadectwa Działalności Kierowcy, Główny Inspektorat Transportu Drogowego udzielił pisemnej obszernej odpowiedzi. Poniżej przytaczamy wybrane jej elementy:

GITD:  „Przedmiotowe świadectwo obejmuje tylko niektóre rodzaje działalności prowadzonej w okresie określonym w art. 15 usi:. 7 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, ~ z bieżącego dnia i za poprzednie 28 dni i może być stosowane wyłącznie w przypadku gdy kierowca:

– przebywał na zwolnieniu chorobowym;

– przebywał na urlopie wypoczynkowym w ramach urlopu rocznego zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo posiada siedzibę;

– prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR.

(…) Formularz nie może być stosowany w odniesieniu do innych rodzajów działalności (czyli np.: odpoczynków ? przypis).

Należy zauważyć, że stosowanie formularza nie zastępuje obowiązku rejestrowania działalności, jak określono w art. 6 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i wart. 15. rozporządzenia (EWG) nr 3821/85.

W przypadku przewozu dokonywanego po terytorium Polski, kierowca wykonujący przewóz drogowy, powinien okazać ww. formularz, a w przypadkach gdy nie ma podstaw do jego wystawienia, dokument o którym stanowi art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

Stosownie do ust. 2, zaświadczenie (MOWA TU O PRZYSŁOWIOWEJ 'ŻÓŁTEJ WYKRESÓWCE’, ale forma oczywiście jest dowolna oby tylko zaświadczenie spełniało wymogi treściowe wynikające z art 31 ustawy o czasie pracy kierowców – przypis), o którym mowa w ust. 1, pracodawca wystawia i wręcza kierowcy przed rozpoczęciem przez kierowcę przewozu drogowego. W przypadku gdy kierowca w określonych dniach nie prowadził pojazdu w trakcie wykonywania danego zadania przewozowego, pracodawca niezwłocznie wystawia i przekazuje zaświadczenie na żądanie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli.

Natomiast w myśl ust. 2a powoływanej regulacji, w przypadku, gdy kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby, na urlopie wypoczynkowym lub gdy prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006, podmiot wykonujący przewóz drogowy wystawia zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 na elektronicznym, oraz przeznaczonym do druku formularzu,” (MOWA TU O „UNIJNYM” ŚWIADECTWIE – przypis).

Mariusz Miąsko

Oceń artykuł

Poprzedni artykułStanowisko PIP ws. wypełniania Świadectwa Działalności Kierowcy
Następny artykułStanowisko BAG ws. wypełniania Świadectwa Działalności Kierowcy