Strona główna Informacje prawne Stanowisko BAG ws. wypełniania Świadectwa Działalności Kierowcy

Stanowisko BAG ws. wypełniania Świadectwa Działalności Kierowcy

1219
0
No Ratings Information Message

Poniżej przedstawiamy stanowisko BAG udzielone w odpowiedzi na zapytanie naszej Kancelarii w zakresie metodologii wystawiania Świadectwa Działalności Kierowcy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że BAG podało odmienną w stosunku do ITD oraz PIP metodologię dokumentowania za pomocą Świadectwa Działalności okresów cyt.: „innych (innych niż urlop i chorobowe – przypis) przyczyn gdy kierowca nie prowadził pojazdu” odpoczynków. Stanowisko to ma dla przewoźników oraz kierowców bardzo istotne konsekwencje.

ODPOWIEDŹ Z BAG DRESDEN

Szanowni Państwo,

odnosząc się do Państwa pisma wyżej wymienionego zajmuje następujące stanowisko:

Państwa pismo koncentruje się na pytaniu, w jakich przypadkach muszą być dokonywane odręczne wpisy na przedkładanych wykresówkach i kiedy konieczne jest przedłożenie dowodu o dniach wolnych od pracy w sensie § 20 Rozporządzenia dot. kierujących pojazdami względnie tzw. ?zaświadczenie o dniach wolnych od pracy?.

Jeśli kierowca prowadzi pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia Rady EWG Nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym z dnia 20.12.1985, ostatnio zmienionego Art. 26 Rozporządzenia WE nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.03.2006 (…………….), kierowca ten musi być w stanie okazać, na każde żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych od 1 stycznia 2008 następujące:

1) wykresówki z bieżącego tygodnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 28 dni

2) kartę kierowcy, jeśli ją posiada; oraz

3) wszelkie zapisy odręczne i wydruki sporządzone w ciągu bieżącego tygodnia oraz poprzednich 28 dni zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006 (Art. 15 ust. 7A Rozporządzenia EWG nr 3821/85).

„Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać urządzeń zainstalowanych w pojeździe,

to tzw. ?inne prace?, ?gotowość do pracy? jak również przerwy w pracy i odpoczynki ,

jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I, wprowadza się na wykresówkę, ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc karty (Art. 15 ust. 2 zdanie 4 Rozporządzenia EWG nr 3821/85).

Kierowcy stosują wykresówki zgodnie z Art. 15 ust. 2 zdanie 1 Rozporządzenia EWG nr 3821/85, jednakże w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują. Jednakże żadna wykresówka nie może być używana przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona (zdanie 3).

W dni, w które kierowcy nie prowadzą pojazdu, nie są stosowane żadne wykresówki. W te dni nie są również konieczne żadne odręczne zapisy względnie o tak zwanych ?innych pracach? lub ?gotowości do pracy?. Podjęte czynności nie mogą być więc wykazane przy kontroli. Tę lukę w regulacji zawarł ustawodawca poprzez § 20 Rozporządzenia dot. kierujących pojazdami.

Wg tego kierowcy, którzy nie mogą przedłożyć lub nie mogą przedłożyć kompletnych wyznaczonych w Art. 15 ust. 7 Rozporządzenia EWG 3821/85 potwierdzeń, ponieważ

w dniu lub w kilka poprzednich 28 kalendarzowych dni

  1. prowadzili pojazd, dla którego prowadzenia nie istnieje obowiązek potwierdzenia,

  2. byli chorzy,

  3. znajdowali się na urlopie lub

  4. z innych przyczyn nie prowadzili żadnego pojazdu,

przedkładają przy kontroli upoważnionych osób na żądanie odpowiednie zaświadczenie przedsiębiorcy.

Tak zwane zaświadczenie o dniach wolnych od pracy jest konieczne tylko na całe dni kalendarzowe , w które nie jest prowadzony żaden pojazd, co wchodzi w zakres rozporządzenia. Na te dni Rozporządzenie EWG nr 3821/85 nie wyznacza również żadnych potwierdzeń (Art. 15 ust. 2 zdanie 1), w których należy przedstawić pisemne zapisy.

Europejskie regulacje prawne i regulacje narodowe nie kolidują więc ze sobą, jednakże uzupełniają się i zakreślają z innej strony ?wolną prawnie przestrzeń?

O tym fakcie orzekła również Komisja Europejska i dlatego stworzyła tak zwany ? formularz do świadectwa działalności? , który jednak nie jest wiążący.

Formularz elektroniczny i mogący być wydrukowanym jak również dane Państw Członkowskich, które wyznaczają ten formularz jako wiążący, są do uzyskania na stronie: http://ec.europa.eu/transport/road/policy/socialprovision/social form en.htm

W wytycznych/Guidance Notes Komisji Europejskiej, które są skierowane do funkcjonariuszy kontrolnych państw członkowskich z celem zharmonizowanej praktyki kontrolnej (do znalezienia na stronie: http://ec.europa.eu/transport/road/policy/social provision/social driving time en.htm), wskazuje się na to, że formularz nie jest zastępstwem dla obowiązków zapisywania czynności w sensie Art. 6 ust. 5 Rozporządzenia EG nr 561/2006 i Art. 15 Rozporządzenia EWG nr 3821/85.

Podsumowując, należy w dni, w które pojazd jest prowadzony ? przynajmniej częściowo- odnotowywać wymienione czynności odręcznie na wykresówkach. Jeśli w jakiś dzień kalendarzowy nie jest prowadzony żaden pojazd, to przedsiębiorca ma

wystawić kierowcy pismem maszynowym tak zwane zaświadczenie o dniach wolnych od pracy przed rozpoczęciem jazdy podając przyczyny braku potwierdzeń czasu pracy, ma podpisać i wręczyć.

Mam nadzieje, że pomogłam Państwu.

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Z pozdrowieniami

Bettina Voigt

Oceń artykuł

Poprzedni artykułStanowisko GITD ws. wypełniania Świadectwa Działalności Kierowcy
Następny artykułNajnowsze stanowisko BAG informujące jak należy wypełniać „Świadectwo Działalności Kierowcy”