Strona główna Aktualności Dnia Umowa o handlu i współpracy pomiędzy UE a Wielką Brytanią

Umowa o handlu i współpracy pomiędzy UE a Wielką Brytanią

643
0
5/5 (2)

Koniec roku 2020 był okresem nerwowego oczekiwania na zawarcie umowy handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Tak też się stało dnia 24 grudnia. Zawarta umowa reguluje stosunki pomiędzy UE i Wielką Brytanią po zakończeniu okresu przejściowego, który skończył się z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Zawarcie umowy oznacza, że w stosunku do towarów przewożonych pomiędzy UE i Wielką Brytanią zastosowanie będą miały stawki celne 0 %. Korzystanie z tych stawek wiązało się jednak będzie z koniecznością dopełnienia formalności celnych, udokumentowaniem pochodzenia celnego towarów oraz rozliczaniem VAT na zasadach właściwych dla importu i eksportu. Od 1 stycznia 2021 r. towary przywożone z Wielkiej Brytanii lub wywożone do Wielkiej Brytanii będą musiały zostać objęte procedurą celną i w tym celu konieczne będzie złożenie zgłoszenia celnego do procedury celnej, np. dopuszczenia towarów do obrotu w UE, wywozu lub tranzytu. W przypadku gdy przemieszczenie towarów z Wielkiej Brytanii na terytorium Polski (lub na odwrót) rozpoczęło się przed zakończeniem okresu przejściowego i zakończyło się po tym okresie, to takie przemieszczenie będzie nadal uznawane do celów VAT za transakcję wewnątrzunijną (WDT i WNT).

VAT:

Po zakończeniu okresu przejściowego, co do zasady, Wielka Brytania nie będzie podlegać przepisom UE w dziedzinie VAT, ponieważ w wyniku brexitu utraciła status państwa członkowskiego, ale ze względu na obowiązywanie okresu przejściowego nie była dotychczas traktowana jako państwo trzecie. W relacjach pomiędzy UE i Wielką Brytanią nie będą zatem miały miejsca takie transakcje, jak wewnątrzwspólnotowa dostawa /nabycie towarów (transakcje B2C) oraz sprzedaż wysyłkowa (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów B2C), lecz wystąpi eksport /import towarów.

Akcyza:

Podatek akcyzowy dotyczący wyrobów akcyzowych (napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, wyrobów energetycznych, energii elektrycznej, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich) oraz samochodów osobowych będzie należny przy ich przywozie do UE i pobierany przy dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu, chyba że w przypadku wyrobów akcyzowych, zostaną one objęte na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczone z miejsca importu do np. składu podatkowego (nie dotyczy energii elektrycznej oraz suszu tytoniowego).

Świadectwa/zezwolenia/ograniczenia importu i eksportu/znakowanie i etykietowanie towarów

Od 1 stycznia 2021 r. UE i Wielka Brytania będą stanowiły dwa osobne obszary regulacyjne i prawne. Oznacza to, że wszystkie produkty wywożone z UE do Wielkiej Brytanii będą musiały spełniać wymagania określone w przepisach i normach brytyjskich, oraz że będą podlegać wszelkim stosownym kontrolom, których celem jest przestrzeganie uregulowań dotyczących przywozu. Podobnie wszystkie produkty przywożone z Wielkiej Brytanii do UE będą musiały być zgodne z przepisami i normami unijnymi oraz będą podlegać wszelkim stosownym kontrolom celem przestrzegania uregulowań dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska oraz innych celów polityki publicznej. Przedsiębiorstwa unijne, które obecnie prowadzą na terenie UE dystrybucję produktów pochodzących z Wielkiej Brytanii, staną się importerami tych produktów. Przedsiębiorcy unijni sprzedający towary na rynek Wielkiej Brytanii staną się eksporterami.
Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane przez organy Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r. nie będą już ważne w odniesieniu do wprowadzania produktów na rynek UE.

TRANSPORT:

Zakończenie okresu przejściowego będzie skutkować zmianami w zakresie transportu towarów, ponieważ handel wewnątrzunijny z Wielką Brytanią zostanie zastąpiony przez wymianę handlową z krajem trzecim. Ponadto będą miały zastosowanie procedury celne. Od 1 stycznia 2021 r. przewoźnicy drogowi z siedzibą w Wielkiej Brytanii utracą licencję wspólnotową. W celu utrzymania dotychczasowego dostępu do rynku wspólnotowego będą musieli założyć działalność na terytorium jednego z państw UE. Przewóz towarów unijnych do Wielkiej Brytanii wymagać będzie dopełnienia formalności celnych: zgłoszenia wywozowego i tranzytowego w Polsce, a w Wielkiej Brytanii formalności w urzędzie celnym na granicy w Wielkiej Brytanii.
Polskie prawo jazdy będzie także honorowane na terenie Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego. Dotyczy to wyłącznie kierowców niemających stałego miejsca zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii. Wynika to z faktu, że Polska, podobnie jak Wielka Brytania, jest stroną Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 r., a wzór zarówno polskiego jak i brytyjskiego prawa jazdy jest zgodny ze wzorem z Konwencji. Warunki wykonywania przewozów towarów oraz pasażerów w transporcie drogowym do i z Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 roku będą zależały od postępu i skutków negocjacji odnośnie do przyszłych relacji pomiędzy UE i Wielką Brytanią oraz zawarcia lub nie umowy handlowej. 

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułNowy wyrok dotyczący MOCOWANIA ŁADUNKÓW w transporcie
Następny artykułLockdown niezgodny z Konstytucją? – wyrok sądu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj