Strona główna Aktualności Dnia Lockdown niezgodny z Konstytucją? – wyrok sądu

Lockdown niezgodny z Konstytucją? – wyrok sądu

675
5/5 (4)

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. udzieli pomocy w przygotowaniu oraz poprowadzeniu procesów przeciwko instytucjom państwa dla tych przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku nielegalnych działań urzędników i państwa.

Więcej o naszych niezwykłych projektach w ramach których ochroniliśmy przed upadkiem wiele branż gospodarki np.: rolniczą (owoców miękkich), wentylacyjną, rolniczą tytoniową, transportową, pracowników delegowanych etc.: https://mariuszmiasko.pl/ https://mariuszmiasko.pl/o-autorze-bloga/

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. informuje, że zapadło orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wskazujące, że ograniczenie lub zakazanie prowadzenia działalności gospodarczej jest niezgodne z Konstytucją. Rozstrzygnięcie dotyczyły kary nałożonej na przedsiębiorcę za złamanie obostrzeń. Sąd uchylił karę 10 tys. zł. którą to sanepid nałożył na fryzjera prowadzącego działalność po ogłoszeniu przez Rząd zamknięcia m.in. salonów fryzjerskich i kosmetycznych. W uzasadnieniu wskazano, że ograniczenie praw i wolności konstytucyjnych nie może nastąpić poprzez rozporządzenie, ale przez wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.

W czasie tzw. lockdownu 22 kwietnia 2020 r. jeden z przedsiębiorców prowadzący zakład fryzjerski został ukarany przez patrol policji mandatem w wysokości 500 zł. za kontynuowanie swojej działalności mimo wprowadzonych obostrzeń, ponadto został skierowany wniosek do sanepidu o ukaranie, w wyniku czego na przedsiębiorcę została dodatkowo nałożona kara grzywny w kwocie 10 tys zł. Sprawa ta została skierowana przez przedsiębiorcę na drogę postępowania sądowego. W uzasadnieniu wyroku wskazano: „W chwili podjęcia interwencji przez Policję H. L., jak i jego klient, nie stosowali się do obowiązku zakrywania ust. i nosa. Po zakończonej interwencji skarżący zaprzestał działalność i zamknął zakład”. W odwołaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przedsiębiorca argumentował fakt przebywania w zakładzie celem przygotowania dokumentacji do ZUS. Klienta siedzącego na fotelu przedsiębiorca opisywał jako znajomego „który przyszedł na pogawędkę i przy okazji fryzjer podciął mu włosy”.

Sąd podczas orzekania stanął na stanowisku, że rozporządzenie Rady Ministrów zakazujące w tym czasie prowadzenia działalności gospodarczej jest wbrew Konstytucji i podejmowanie działań mających na celu wymierzenie kar na jego podstawie jest niczym nieuzasadnione i nie ma podstawy prawnej, a jedynie prowadzi do łamania Konstytucji.

Powołując się na art. 233 ust. 3 Konstytucji RP, ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej może ograniczać wolności i prawa określone w art. 22 (wolność działalności gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność mieszkania), art. 52 ust. 1 (wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), art. 59 ust. 3 (prawo do strajku), art. 64 (prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66 ust. 1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku).

W ówczesnym i obecnym stanie faktycznym Rada Ministrów zrezygnowała z formalnego i przewidzianego w art. 232 Konstytucji RP wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Rząd uznał, że przyznane jej zwykłe środki konstytucyjne w rozumieniu art. 228 ust. 1 Konstytucji są wystarczające, aby opanować istniejący i ogłoszony stan epidemii. Dlatego do uregulowań prawnych dotyczących ograniczeń praw i wolności człowieka i obywatela mają zastosowanie wszystkie konstytucyjne i legislacyjne zasady, obowiązujące poza regulacjami właściwymi dla stanów nadzwyczajnych z Rozdziału XI Konstytucji RP.

Wobec powyższego w celu wprowadzenia ograniczeń wolności i praw człowieka nie można powoływać się na nadzwyczajne okoliczności, uzasadniające szczególne rozwiązania prawne oraz okolicznościami tymi nie można usprawiedliwiać daleko idących ograniczeń swobód obywatelskich wprowadzanych w formie rozporządzeń.

WSA  w wyroku przyjął, że „ograniczenie wolności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”, wskazał także, że „Żaden przepis upoważnień ustawowych zawartych w art. 46 ust. 4 i art. 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zawiera umocowania do określania w rozporządzeniu zakazów prowadzenia działalności gospodarczej. Rada Ministrów upoważniona była wyłącznie do wprowadzenia rozporządzeniem ograniczeń w zakresie korzystania z wolności działalności gospodarczej”. Sąd nadto wskazał, że kontrolowane rozporządzenie zostało wydane bez upoważnienia ustawowego, nie wykonuje też ustawy, gdyż wprowadza do systemu prawnego treści nieznane ustawie, w tym przypadku zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na stan epidemii, co stanowi naruszenie art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Wobec powyższego  decyzja powiatowego oraz wojewódzkiego inspektora sanitarnego została uchylona, a całe postępowanie umorzone. Wyrok póki co nie jest jeszcze prawomocny.

Jeśli Twoja firma doświadczyła negatywnych skutków zamknięcia gospodarki i chcesz wytoczyć z tego tytułu powództwo instytucjom państwowym, zwróć się do zespołu Kancelarii Prawnej Viggen www.viggen.pl Także dla Ciebie przygotujemy i poprowadzimy proces. 

Napisz do nas: biuro1@viggen.pl  jak@viggen.pl

Zadzwoń: 509982577

Wejdź na nasze strony: www.viggen.pl  https://mariuszmiasko.pl/

Zapoznaj się z niektórymi projektami, które realizowaliśmy: https://mariuszmiasko.pl/o-autorze-bloga/

Anna Nieć-Mrzygłód

Dyrektor Generalny Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here