Strona główna Aktualności Dnia Ustawa o transporcie drogowym z podpisem Prezydenta. Przewoźnicy nadal czekają na najważniejsze...

Ustawa o transporcie drogowym z podpisem Prezydenta. Przewoźnicy nadal czekają na najważniejsze zmiany

2062
0
5/5 (4)

W zeszłym tygodniu Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim osób, które wykonują lub zamierzają wykonywać przewóz drogowy na stanowisku kierowcy zawodowego, a także nadzoru nad ośrodkami szkolenia, oraz dostosowania obiegu dokumentów i danych o prowadzonych szkoleniach do wymagań określonych w dyrektywie 2006/126/WE.

Nowe przepisy mają za zadanie ułatwić szkolenia kierowców zawodowych, nowelizacja wprowadza bowiem cyfryzację obiegu dokumentacji w procesie kształcenia kierowców zawodowych i ma na celu zapewnić podniesienie jakości szkoleń kierowców zawodowych w Polsce oraz zminimalizować możliwość nielegalnego skrócenia szkolenia lub podrobienia zaświadczenia o jego ukończeniu (świadectwo kwalifikacji). Wyeliminowane mają zostać również papierowe dokumenty – orzeczenia lekarskie oraz psychologiczne, docelowo zastąpi je elektroniczny wpis.

Nowelizacja umożliwia również przeprowadzanie części szkoleń przy pomocy e-learningu, co w dobie pandemii jak wskazuje ustawodawca, ma znacznie przyspieszyć ich realizację i pozwolić na elastyczność dla kierowców oraz ośrodków szkoleniowych. Zmiany przewidują także wprowadzenie karty kwalifikacji kierowcy (podobne rozwiązania funkcjonują już w niektórych krajach europejskich).

W świetle nowych przepisów, będzie również istniała możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Taka decyzja nastąpi po stwierdzeniu przez wojewodę wydania świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym. Znowelizowana ustawa obniża także minimalny wiek kierowcy kat. D oraz D+E. do 21 lat (dotyczy kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej). Przed nowelizacją był to wiek 23 lub 21 lat, przy czym taka osoba mogła wykonywać przewozy na liniach regularnych do 50 km. Znowelizowane przepisy wejdą w życie już po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem przepisu art. 33 (wejdzie w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 września 2021 roku) oraz przepisów związanych z ośrodkami szkolenia, które zaczną obowiązywać w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Przepisy związane z wprowadzeniem profilu kierowcy zawodowego, przeprowadzeniem testu kwalifikacyjnego i wydawaniem świadectw kwalifikacji zawodowej będą obowiązywały w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Na kolejne zmiany w ustawodawstwie będziemy musieli jeszcze poczekać, ponieważ powyższa nowelizacja nie uwzględnia jeszcze kwestii najistotniejszych dla polskich przewoźników – czyli w jaki sposób ostatecznie będą kształtować się wynagrodzenia polskich kierowców. Konsultacje publiczne w tym zakresie nadal trwają. 25 października 2021 r. odbyła się telekonferencja uzgodnieniowa w związku trwającymi konsultacjami publicznymi dot. Projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC93). W konferencji wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Rafał Weber, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego, Pan Bogdan Oleksiak oraz przedstawiciele branżowi. Zaproszenie na spotkanie on-line otrzymało również Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego Najlepsza Droga.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi bezpośrednio od Ministerstwa Infrastruktury, kolejny projekt zmiany Ustawy o transporcie drogowym udostępniony zostanie do piątku, 5 listopada 2021 r. Oczekujemy, że w nowym projekcie uwzględnione zostaną postulaty Stowarzyszenia Najlepsza Droga. Część naszych wytycznych została wyszczególniona i zatwierdzona przez legislatora w Zestawieniu uwag zgłoszonych na etapie konsultacji publicznych. Liczymy zatem, że zmiany zostaną przyjęte w kształcie możliwie najmniej dotkliwym dla polskich przedsiębiorców. Oczekujemy, że wprowadzone zostaną tylko niezbędne zmiany, które muszą być uwzględnione z uwagi na implementację Pakietu Mobilności do polskiego porządku prawnego. Posiadamy już informacje, że regulacje dotyczące wynagradzania kierowców wykonujących przewozy krajowe będą obowiązywać na dotychczasowych zasadach.

Na etapie konsultacji publicznych Stowarzyszenie Najlepsza Droga zwróciło uwagę na okoliczność, że procedowane zmiany są wynikiem wprowadzonego i przegłosowanego unijnego Pakietu Mobilności, które wejdą w życie 2 lutego 2022 r., a działanie Ministerstwa Infrastruktury w przedmiocie zaproponowanych zapisów nowelizacji w zakresie zasad delegowania w transporcie międzynarodowym i wynagradzania kierowców doprowadzi do wzrostu kosztów utrzymania pracownika o średnio ok. 35%. Wobec powyższego naturalnym będzie totalne załamanie kluczowej gałęzi polskiej gospodarki i upadku ogromnej ilości polskich przedsiębiorstw, które dotychczas zatrudniały setki tysięcy pracowników, zabezpieczając tym samym ich byt oraz płynność finansową w wielu polskich gospodarstwach domowych.

Zaznaczyliśmy, że Polska w obecnym stanie faktycznym dbając o dobro rodzimej gospodarki musi podjąć działania mające na celu z jednej strony wykonanie ciążących na nas obowiązków będących wynikiem podpisanych traktatów unijnych, a równocześnie zabezpieczenie naszego polskiego kapitału gospodarczego, umożliwiając tym samym dalsze funkcjonowanie na rynku.

Kancelaria Prawna Viggen Sp. j. od ponad 20 lat reprezentuje polskich i zagranicznych przedsiębiorców w zakresie szeroko pojętego krajowego oraz międzynarodowego prawa transportowego. Dla naszych Klientów oferujemy gotowe rozwiązania „pod klucz”, obejmując przedsiębiorstwa transportowe w pełni kompleksowymi działaniami. W ostatnim czasie skupiamy się głównie na realizowaniu obsługi prawnej w zakresie przygotowania firm na zmiany związane z wejściem w życie Pakietu Mobilności. Zainteresowanym przedsiębiorstwom proponujemy indywidualne plany działania, gotowe do wdrożenia od 2 lutego 2022 r. Zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy, które obawiają się, że Pakiet Mobilności negatywnie wpłynie na ich działalność. Pomożemy wypracować optymalne rozwiązania i zminimalizować koszty.

e-mail: jak@viggen.pl 

tel.: 519 140 984

e-mail: biuro1@viggen.pl

tel.: 509 982 577

Adriana Kominowska

ekspert działu „Silnik Prawny”

Kancelaria Prawna Viggen

Oceń artykuł

Poprzedni artykułSystem IMI – jak będzie funkcjonować ujednolicona platforma do delegowania kierowców?
Następny artykułProgram „Po stronie prawdy” – zespół KPV walczy o przyszłość polskiej branży transportowej
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj