Strona główna Aktualności Dnia UWAGA! Zmiany w delegowaniu pracowników do Francji

UWAGA! Zmiany w delegowaniu pracowników do Francji

4747
0
4.96/5 (25)

Nadzór prawny i merytoryczny: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

W związku z pojawiającymi się na portalach internetowych nierzetelnymi oraz niepełnymi informacjami dotyczącymi zmian we francuskim ustawodawstwie, które rzekomo zwalniają z obowiązku ustanawiania przedstawiciela we Francji, informujemy w niniejszej publikacji o faktycznym charakterze zmian.

UWAGA! Pozorne zmiany w delegowaniu pracowników do Francji

W dniu 6 września 2018 roku została ogłoszona francuska ustawa nr 2018-771 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie swobody wyboru zawodowej przyszłości.

W rozdziale III dotyczącym delegowania pracowników i zwalczania nielegalnej pracy w art. 89 ustawy nr 2018-771 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie swobody wyboru zawodowej przyszłości uzupełnia się francuski kodeks pracy o art. L. 1262-6, który stanowi, że pracodawcy delegujący jednego lub więcej pracowników na warunkach przewidzianych w zasadach ustanowionych we francuskim kodeksie pracy bez uszczerbku dla postanowień określonych w art. L. 1262-3 tego kodeksu, tj. (zakazu możliwości korzystania przez pracodawcę z przepisów mających zastosowanie do delegowania pracowników, gdy w państwie, w którym ma siedzibę pracodawca – prowadzi on działalność wyłącznie w zakresie zarządzania wewnętrznego lub administracyjnego lub gdy jego działalność prowadzona jest na terytorium kraju w zwykły, stabilny i ciągły sposób. Nie może on wtedy w szczególności korzystać z tych przepisów jeżeli jego działalność wiąże się z badaniami i poszukiwaniem klientów lub rekrutacją pracowników na tym terytorium. W takich sytuacjach pracodawca podlega przepisom kodeksu pracy krajowej siedziby firmy) dla świadczeń i operacji krótkoterminowych lub w kontekście zdarzeń jednorazowych, a których oddelegowani pracownicy wykonują jedną z czynności wymienionych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. pracy, są zwolnieni z obowiązków przewidzianych w art. L. 1262-2-1, tj.:

pracodawca delegujący jednego lub więcej pracowników, który ma siedzibę poza terytorium Francji, który może tymczasowo oddelegować pracowników na terytorium kraju pod warunkiem istnienia umowy o pracę między tym pracodawcą a jego pracownikiem, a przez to pozostawania pracownika w stosunku pracy podczas okresu oddelegowania nie musi wyznaczać przedstawiciela firmy na terytorium kraju oddelegowania. W takim przypadku na pracodawcy ciąży obowiązek przekazania francuskiej inspekcji pracy dokumentów przetłumaczonych na język francuski dotyczących oddelegowania pracownika.

W opinii naszego zespołu nowe postanowienia wprowadzone do francuskiego kodeksu pracy niniejszą ustawą nie są precyzyjne i nie wyjaśniają takich pojęć jak świadczenie i operacje krótkoterminowe oraz zdarzenia jednorazowe. Jeśli przyjąć, że kryterium jednorazowości jest czas stanowiący w założeniu 365 dni od ostatniego tzw. delegowania, w takim przypadku nie stanowiłoby się konieczności ustanawiania przedstawiciela firmy na terytorium kraju oddelegowania. Założenia takie nie wynikają jednak z przedstawionej ustawy.

Jeśli chcemy w  ZALEDWIE 10 minut wyliczyć wynagrodzenie kierowcy delegowanego do Francji w tym celu:

  1. Wchodzimy na stronę VTSproject.pl
  2. Klikamy w czerwony przycisk „KUP TERAZ” (usługa jest darmowa do 10 kierowców w każdym miesiącu)
  3. Klikamy w przycisk „DO 10 KIEROWCÓW ZA DARMO”
  4. Wpisujemy dane REJESTRACYJNE i rejestrujemy się (pierwszy raz procedura trwa około 2 minut)
  5. Klikamy przycisk „UPLOAD PLIKÓW” (w lewym górnym rogu)
  6. Wgrywamy pliki DDD („przeciągając” pliki DDD np. z Pulpitu laptopa/tabletu/smartfona) do prostokątnego pola zatytułowanego „Przeciągnij pliki tutaj”
  7. Wchodzimy w opcje wyliczenia wynagrodzeń i wyliczamy ewidencję, raport naruszeń, delegowanie, dopłaty, płacę minimalną we Francji, Niemczech, Austrii, Włochach i ubruttowienie w ZALEDWIE 10 minut tak jak na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=RsCdBgfpVr0&t=50s

UWAGA – pierwszych 10 kierowców w każdym miesiącu wyliczysz za darmo a kolejnych za 499 zł rocznie

 

Należy jednak mieć na uwadze fakt jej wprowadzenia w kontekście praktyki, którą podejmą francuskie organy. Ustawa stanowiąc w dodanym do francuskiego kodeksu pracy artykule L.1262-3 nie stanowi o procedurze dokonywania rejestracji takich pracowników poprzez platformę SIPSI, czy w takim razie nie należy dokonywać tego zgłoszenia za pomocą tej platformy, czy dokonywać, jednak z pominięciem zakładki, w której należy wpisać dane przedstawiciela, jednak na uwadze należy mieć, że delegowanie z pominięciem tej zakładki nie będzie możliwe i proces delegacji za pośrednictwem platformy SIPSI się nie dokona. Zaleca się, więc stosowanie procedur dokonywania delegacji pracowników na terytorium Francji w dotychczasowej formie, do momentu, w którym francuski ustawodawca nie określi, jak podnosi w art. 93 ustawy z dnia 5 września 2018 roku nr 2018-771 w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do dnia 6 marca 2019 roku przepisów do transpozycji dyrektywy (UE) 2018/957 czyli dyrektywy nowelizującej dyrektywę 96/71/WE.

Istotną zmianą, która dotyczy wszystkich pracowników delegowanych i pracodawców oddelegowujących pracowników do pracy na terytorium Francji jest natomiast zwiększenie kar administracyjnych przewidzianych w kodeksie pracy z 2000 euro do 4000 euro, w przypadku braku wypłaty minimalnego wynagrodzenia wynikającego z dekretu lub wynikającego z postanowień porozumienia zbiorowego oraz podwyższenia maksymalnej granicy z 4000 euro do 8000 euro w przypadku powtarzających się naruszeń. Niezapłacenie kar administracyjnych będzie skutkowało sankcją w postaci zakazu pracy na terytorium francuskim przez okres dwóch miesięcy.

 prawnik doktrynalny Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

 Czytaj także:

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułZapomniałeś dowodu rejestracyjnego? Już niebawem nie będziesz za to karany mandatem
Następny artykułUmowa na S7 Widoma – Kraków – podpisana

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj