Strona główna Aktualności Dnia W Europie ruszyły kontrole związane z Pakietem Mobilności. Jakie dokumenty powinny znaleźć...

W Europie ruszyły kontrole związane z Pakietem Mobilności. Jakie dokumenty powinny znaleźć się w kabinie?

482
5/5 (2)

W ostatnich dniach służby (zwłaszcza francuskie) kontrolują najczęściej odpoczynki w kabinie, rejestrację w IMI oraz weryfikują, czy kierowcy prawidłowo zaznaczają przekraczanie granic na tachografach. Od kontroli związanych z Pakietem Mobilności odstąpiła na razie Dania.

Co zgodnie z nowymi przepisami oraz wytycznymi KE kierowcy powinni posiadać w kabinie w trakcie kontroli drogowej?

Dokumenty, które kierowca powinien posiadać w kabinie w trakcie kontroli drogowej:

  • kopia zgłoszenia delegowania za pośrednictwem systemu IMI (w formie papierowej lub elektronicznej);
  • dowody potwierdzające wykonywanie przewozów w przyjmującym państwie członkowskim, np. elektroniczny list przewozowy (e-CMR) lub dowody, o których mowa w 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 :

Krajowe drogowe przewozy rzeczy (czyli kabotaż) wykonywane w przyjmującym państwie członkowskim przez przewoźnika niemającego siedziby w tym państwie uznaje się za zgodne z niniejszym rozporządzeniem, jeśli przewoźnik może przedstawić wyraźny dowód potwierdzający przewóz w przychodzącym ruchu międzynarodowym oraz każdy kolejny wykonany przewóz kabotażowy.

Dowód, o którym mowa w akapicie pierwszym, obejmuje następujące dane dla każdego przewozu:

a)

nazwę, adres i podpis nadawcy;

b)

nazwę, adres i podpis przewoźnika;

c)

nazwę i adres odbiorcy, jak również po dokonaniu dostawy – jego podpis oraz datę dostawy rzeczy;

d)

miejsce i datę odbioru rzeczy oraz miejsce ich przeznaczenia;

e)

nazwę będącą w powszechnym użyciu określającą charakter rzeczy oraz metodę pakowania, a także, w przypadku rzeczy niebezpiecznych, ich ogólnie przyjętą nazwę oraz liczbę opakowań i ich specjalne oznaczenia oraz numery;

f)

masę brutto rzeczy lub ich ilość określoną w inny sposób;

g)

numery rejestracyjne pojazdu silnikowego i przyczepy.

 

  • zapisy z  tachografu (w szczególności symbole państw członkowskich, w których kierowca przebywał podczas wykonywania międzynarodowych przewozów)
  • zapisy dotyczące rejestracji i prowadzenia dokumentacji na podstawie rozporządzeń (WE) nr 561/2006 i (UE) nr 165/2014;

WYTYCZNE KE

UWAGA: przypominamy, że odpoczynki, które trwają co najmniej 45 godzin, muszą odbywać się w miejscu, które zostało wyposażone odpowiednią  infrastrukturę noclegową i sanitarną. Takie okresy nie mogą być wykorzystywane w kabinie pojazdu. Komisja Europejska pozostawia natomiast duże pole manewru, jeśli chodzi o wybór noclegu. Miejsce zakwaterowania powinno jednak być wyposażone w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną. Kryteria KE spełniają w związku z tym zarówno hotele oraz motele, jak i wynajmowane lub prywatne mieszkania. Jednocześnie kierowca nie musi posiadać przy sobie i przedkładać w czasie doraźnej kontroli na drodze, żadnych dokumentów, które potwierdzają spędzenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w odpowiednim miejscu zakwaterowania.

UWAGA: REJESTROWANIE PRZEKRACZANIA GRANIC

  • dla pojazdów posiadających tachograf analogowy, obowiązek ma zastosowanie od 20 sierpnia 2020 roku;
  • pojazdy wyposażone w tachograf cyfrowy, są zobowiązane stosować się do tego obowiązku od dnia 2 lutego 2022 roku.

Obecnie służby kontrolne kładą ogromny nacisk na weryfikację dokumentowania przekraczania granic. Docierają do nas informacje, że inspektorzy sprawdzają, czy rejestrowanie przekroczenia granicy odbyło się rzeczywiście w najbliższym możliwym miejscu po jej przekroczeniu.

Zgodnie z art. 34 ust. 7  rozporządzenia UE 165/2014, od dnia 2 lutego 2022 r. kierowca na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego wprowadza symbol państwa, do którego wjechał. Ten pierwszy postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu. W przypadku gdy przekraczanie granicy państwa członkowskiego odbywa się na promie lub w pociągu, kierowca wprowadza symbol państwa w porcie lub na stacji przybycia. Kierowcy nie muszą wprowadzać informacji, o których mowa powyżej jeśli tachograf rejestruje automatycznie dane dotyczące lokalizacji zgodnie z art. 8.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen ak@vigen.pl tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko