Strona główna Informacje prawne Ważne dla firm wykonujących transport na liniach regularnych do 50 km!

Ważne dla firm wykonujących transport na liniach regularnych do 50 km!

487

Ważne dla firm wykonujących transport na liniach regularnych do 50 km! Wszystkie firmy, które nie są pewne prawidłowości wykonania własnego harmonogramu pracy kierowców mogą zwrócić się do naszej Kancelarii o wykonanie bezpłatnej analizy harmonogramu. Nasza Kancelaria Prowadzi także w tym zakresie specjalistyczne szkolenia dla pracowników firm transportowych. Oferta jest skierowana głównie do osób odpowiedzialnych przygotowanie tej obowiązkowej dokumentacji w PKS oraz MZK a także w mniejszych firmach realizujących transport na liniach regularnych do 50 km.

Harmonizacja pracy kierowców jest matematycznym wyliczeniem minimalnej ilości kierowców niezbędnych dla obsłużenia danej linii oraz dla wszystkich linii odsługiwanych przez przewoźnika w ramach danego okresu czasu przy spełnieniu wymogów dotyczących norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków dobowych oraz tygodniowych i dwutygodniowych. Samo wykonanie harmonogramów nastręcza przewoźnikom ogromnych kłopotów. Należy zaznaczyć, że harmonogramów nigdy nie można tworzyć w oderwaniu od ewidencji czasu pracy, ponieważ to ona w dużej mierze warunkuje kształt harmonogramu. Należy zauważyć, że duża część harmonogramów ulega nawet znacznej modyfikacji po wykonaniu symulacji matematycznej kosztów stałych z tytułu: dodatków za pracę w niedziele i świata, dodatków za pracę w soboty w średnio ponad pięciodniowym tygodniu pracy, dodatków za pracę w godzinach nocnych, dodatków za pracę w godzinach nocnych w dni świąteczne oraz wypłatę godzin nadliczbowych.

Harmonogramy przewoźnik musi wykonywać dla wszystkich kierowców bez względu na formę zatrudnienia oraz dla właściciela kierującego pojazdem. Harmonogram jazdy musi być przechowywany do kontroli w siedzibie firmy przez okres 1 roku.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy