Strona główna Aktualności Dnia WSPARCIE DLA FIRM BRANŻY TRANSPORTOWEJ W RAMACH WALKI ZE SKUTKAMI COVID-19

WSPARCIE DLA FIRM BRANŻY TRANSPORTOWEJ W RAMACH WALKI ZE SKUTKAMI COVID-19

408
4.33/5 (6)

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. informuje, iż w dniu wczorajszym uruchomiony został przez Agencję Rozwoju Przemysłu kolejny instrument dla firm, w tym przypadku dedykowany głównie dla przedsiębiorstw z branży transportowej. Łączna kwota wsparcia dla firm z tego sektora wynieść ma ponad 1,7 miliarda PLN.

Głównymi instrumentami wsparcia będą leasingi operacyjne z karencją 12 miesięcy w spłacie oraz pożyczki obrotowe. Nadmienić należy, że wsparcie to jest jednym z elementów tzw. Tarczy Antykryzysowej. Wszelkie wnioski składane mogą być elektronicznie łącznie z elektronicznym podpisaniem umowy co znacznie ma ułatwić pozyskiwanie wsparcia. Wspomniana już wsparcie finansowe polegać będzie mogło na uzyskaniu pożyczki obrotowej finansującej wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczki obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

INSTRUMENTY PROGRAMU WSPARCIA

Leasing operacyjny z karencją w spłacie

Skierowany jest do podmiotów sektora transportowego, które w związku z pandemią koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Pozyskanie takiego leasingu przeznaczone może być na refinansowanie posiadanych już leasingów, Maksymalna kwota takiego leasingu może sięgać 5 milionów PLN netto z maksymalnym okresem finansowania ustanowionym na 6 lat. Z kolei karencja spłaty rat wynieść może maksymalnie 12 miesięcy.

Pożyczka obrotowa

Za zadanie ma sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto w przedsiębiorstwach przez okres do dwóch lat.

Pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Może ona wynosić od 800 tys. PLN do 5 milionów PLN. Karencja spłaty rat w tym przypadku sięgnąć będzie mogła nawet 15 miesięcy,

Skorzystanie ze wsparcia oferowanego przez ARP skierowane jest do firm z obszaru działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość, których przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie minimum 4 milionów PLN. Przesłanką w wypadku uzyskania tego rodzaju wsparcia jest również zakończenie ostatniego roku dodatnim wynikiem EBITDA oraz dodatnim wynikiem finansowym netto. Spełnienie tych przesłanek uprawnia do skorzystania z oferowanego wsparcia.

Złożenie wniosku o refinansowanie leasingu

Złożenie wniosku w przedmiocie uzyskania refinansowania leasingu wiąże się z posiadaniem aktywnego profilu zaufanego na platformie ePUAP oraz przygotowaniem następującej listy dokumentów w wersji elektronicznej:

 • pełne sprawozdanie finansowe za rok 2018 w formacie .xml;
 • o ile jest sporządzane – sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta;
 • bilans i rachunek zysków i strat za rok 2019 wstępny lub pełne sprawozdanie finansowe za rok 2019 w formacie .xml;
 • bilans i rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/l-01 za ostatni kwartał w formacie ,pdf;
 • wypełniony załącznik informacji o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty w formacie .pdf;
 • plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy;
 • zaświadczenie ZUS, zaświadczenie US o braku zaległości lub ich stanie w formacie .pdf;
 • promesa dotychczasowego leasingodawcy wskazująca wartość przedmiotu leasingu w formacie .pdf;
 • dotychczasowa umowa leasingu w formacie .pdf;
 • dowód rejestracyjny leasingowanego pojazdu w formacie .pdf;
 • Karta Pojazdu leasingowanego pojazdu w formacie .pdf;
 • polisa ubezpieczeniowa OC przedmiotu leasingu w formacie .pdf;
 • polisa ubezpieczeniowa AC przedmiotu leasingu w formacie .pdf

Złożenie wniosku o pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Pożyczka przeznaczona jest dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 milionów PLN i posiadających dodatnie wyniki za 2019 rok. Pożyczka uruchomiona może być jednorazowo lub w transzach. Złożenie wniosku w przedmiocie uzyskania tej pożyczki wiąże się z posiadaniem aktywnego profilu zaufanego na platformie ePUAP oraz przygotowaniem następującej listy dokumentów w wersji elektronicznej:

 • pełne sprawozdanie finansowe za rok 2018 w formacie .xml;
 • o ile jest sporządzane – sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta;
 • bilans i rachunek zysków i strat za rok 2019 wstępny lub pełne sprawozdanie finansowe za rok 2019 w formacie .xml;
 • bilans i rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/l-01 za ostatni kwartał w formacie ,pdf;
 • wypełniony załącznik informacji o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty w formacie .pdf;
 • plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy;
 • prognoza finansowa na kolejne lata finansowania w formacie .pdf;
 • dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń – (nieruchomości, maszyny i urządzenia, zastaw rejestrowy na stanach magazynowych);
 • zaświadczenie ZUS, zaświadczenie US, opinie z instytucji finansowych.

Złożenie wniosku o pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

Złożenie wniosku w przedmiocie uzyskania tej pożyczki wiąże się z posiadaniem aktywnego profilu zaufanego na platformie ePUAP oraz przygotowaniem następującej listy dokumentów w wersji elektronicznej:

 • pełne sprawozdanie finansowe za rok 2018 w formacie .xml;
 • o ile jest sporządzane – sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta;
 • bilans i rachunek zysków i strat za rok 2019 wstępny lub pełne sprawozdanie finansowe za rok 2019 w formacie .xml;
 • bilans i rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/l-01 za ostatni kwartał w formacie ,pdf;
 • wypełniony załącznik informacji o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty w formacie .pdf;
 • plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy;
 • prognoza finansowa na kolejne lata finansowania w formacie .pdf;
 • dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń – (nieruchomości, maszyny i urządzenia, zastaw rejestrowy na stanach magazynowych);
 • zaświadczenie ZUS, zaświadczenie US, opinie z instytucji finansowych.

Celem zapoznania się w sposób szczegółowy z przedstawionymi instrumentami oraz sposobem wypełniania wniosków zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią pod adresem:

biuro1@viggen.pl

jak@viggen.pl

Piotr Tarasek – Kancelaria Prawna Viggen Sp. j. 

 

 

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here