Strona główna Aktualności Dnia Wzrost stawek płacy minimalnej w Niemczech

Wzrost stawek płacy minimalnej w Niemczech

582
0
5/5 (2)

Od 1 stycznia 2022 r. płaca minimalna w Niemczech wynosi 9,82 euro na godzinę. Kolejnej waloryzacji należy spodziewać się już w lipcu.

Oprócz ustawowej płacy minimalnej ustalone zostały również branżowe płace minimalne w ramach układów zbiorowych. Co istotne, są one uznawane przez rząd jako powszechnie obowiązujące dla danej branży, nawet dla zakładów, które nie są związane z konkretnym układem zbiorowym.

Ustawowa płaca minimalna obowiązuje powszechnie, istnieją jednak wyjątki, które pracodawcy mogą zastosować wobec młodzieży poniżej 18 lat, niektórych uczniów zawodu oraz długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Niemczech.

Dla niektórych prac obowiązują branżowe płace minimalne z układów zbiorowych, które przewyższają ustawową płacę minimalną. Układy zbiorowe, które zawierają stawki poniżej ustawowej płacy minimalnej są niedopuszczalne.

STAWKI DLA UKŁADÓW ZBIOROWYCH DE

Przypomnienie najważniejszych informacji o delegowaniu kierowców do Niemiec: 

 • Pomimo, że ustawa MiLoG stanowi o dostosowywaniu stawek wynagrodzenia minimalnego co dwa lata, Rząd Federalny może na wniosek Komisji do spraw Minimalnego Wynagrodzenia wprowadzić rozporządzeniem zmianę stawek w innych terminach niż ustawowo ustanowione.
 • Kierowca świadczący usługi przewoźnikowi w ramach działalności gospodarczej nie podlega przepisom MiLoG, organ kontroli może jednak przyjąć, że samozatrudnienie ma fikcyjny
  charakter. Do takiej sytuacji dojdzie w przypadku gdy kierowca-przedsiębiorca:
  1. osiąga więcej niż 5/6 przychodów z tytułu współpracy z jednym przewoźnikiem
  2. w zleceniu transportowym oprócz miejsca i terminu dostarczenia ładunku oznaczono dodatkowe informacje, które wpływają na niezależność kierowcy w zakresie świadczonych przez niego usług
  3. prowadząc pojazd należący do przewoźnika otrzymuje wynagrodzenie nie za konkretne zlecenie lecz za godzinę pracy.

Jeśli zajdzie którakolwiek z tych trzech przesłanek organ kontroli uznać może, że łącząca kierowcę z przewoźnikiem umowa nie jest umową zlecenia a umową o pracę;

 • Prawo niemieckie nie rozróżnia stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenia) od stosunku pracy. Należy zatem pamiętać, że niemiecki organ kontroli może uznać, że kierowca z którym pracodawca zawarł umowę zlecenia posiada w świetle prawa niemieckiego status pracownika i podlega przepisom MiLoG;
 • Stawka na wyżywienie i zakwaterowanie wynosi kolejno: 263 euro oraz 237 euro;
 • Kierowca w trasie nie ma obowiązku posiadania przy sobie żadnych dokumentów, które dotyczą zgłoszenia i które potwierdzają wypłatę minimalnej stawki wynagrodzenia. Wynika to z tego, że kontrole dotyczą przedsiębiorców, a nie kierowców;
 • Za nieprzestrzeganie przepisów o płacy minimalnej grożą kary finansowe:
  do 30 tysięcy euro – za brak zgłoszenia informacji o pracownikach wykonujących pracę na terytorium Niemiec (od lutego zgłoszenia do Niemiec oraz innych krajów mają odbywać się przy pomocy platformy IMI w ramach modułu delegowania kierowców)
  do 500 tysięcy euro – za niewypłacenie należnego wynagrodzenia bądź wypłacenie go z opóźnieniem
  Niemiecki Urząd Celny stosuje System Naliczania Kar korzystając w tym celu z przelicznika przewagi rynkowej (Marktvorteil), który wynosi 20%;
 • W wypadku podjęcia kontroli do obowiązków pracodawcy należy dostarczenie organom kontrolnym dokumentacji.
  Dostarczenie dokumentów musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu kontroli w formie elektronicznej;
 • Za termin rozliczania płacy minimalnej ustawa MiLoG w §20 uznaje najpóźniej ostatni dzień roboczy miesiąca następującego po miesiącu, w którym praca była wykonywana.

Adriana Kominowska
Ekspert Działu Silnik Prawny

Kancelaria Prawna Viggen

Źródło:

https://www.dgb.de/,

Poradnik Płace Minimalne 2022.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPolski Nowy Ład a rozliczenia z umów zlecenia
Następny artykułAustria: płace w ramach układów zbiorowych wzrosły prawie o 5%
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj