Strona główna Aktualności Dnia Zakazy jazdy w Czechach. Uwaga – już dziś od 13:00 dla niektórych...

Zakazy jazdy w Czechach. Uwaga – już dziś od 13:00 dla niektórych typów pojazdów

193
5/5 (2)

W Republice czeskiej 6. lipca to dzień wolny od pracy i święto państwowe (Rocznica spalenia mistrza Jana Husa), obowiązują zatem ograniczenia w ruchu dla niektórych typów pojazdów.

6.07. – ograniczenia jak w niedzielę i święta

Zgodnie z czeską Ustawą o transporcie drogowym, zabrania się jazdy ciężarówkami i pojazdami specjalnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7500 kg oraz samochodami ciężarowymi i pojazdami specjalnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg z przyczepą.
a) w niedziele i inne dni wolne od pracy w okresie od 13:00 do 22:00

Ograniczenia świąteczne i wakacyjne w Republice czeskiej

Zgodnie z § 43 czeskiej Ustawy o transporcie drogowym wprowadza się ograniczenia w prowadzeniu niektórych pojazdów:

(1) Zabrania się jazdy ciężarówkami i pojazdami specjalnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7500 kg oraz samochodami ciężarowymi i pojazdami specjalnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg z przyczepą.
a) w niedziele i inne dni wolne od pracy w okresie od 13:00 do 22:00,

b) w sobotę od 1 lipca do 31 sierpnia od 7:00 do 13:00.

c) w piątek od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 17:00 do 21:00.

(2) W okresie od 15 kwietnia do 30 września na drogach I klasy poza gminą obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów specjalnych, pojazdów i wózków ręcznych o całkowitej szerokości większej niż 600 mm.
a) w ostatni dzień roboczy przed sobotą lub w dzień wolny od pracy w godzinach od 15:00 do 21:00,

b) w pierwszy dzień wolny od pracy oraz w sobotę, jeżeli nastąpi po dniu roboczym, w godzinach od 7.00 do 11.00,

c) w ostatni dzień wolny od pracy od 15.00 do 21.00.

(3) Zakaz prowadzenia pojazdów zgodnie z ust. 1 i 2 nie ma zastosowania do pojazdów używanych do:

a) transportu kombinowanego towarów koleją lub drogą wodną śródlądową i zwykłą od spedytora do najbliższego punktu przeładunkowego transportu kombinowanego lub od najbliższego punktu przeładunkowego transportu kombinowanego do odbiorcy,

b) niezbędnego rolniczego transportu sezonowego,

c) czynności bezpośrednio związanych z utrzymaniem, remontami i budową dróg,

d) przewozów towarów łatwo psujących się, jeżeli towary te zajmują co najmniej połowę przestrzeni ładunkowej pojazdu lub zespołu pojazdów,

e) transportu żywych zwierząt,

f) transportu paliw przeznaczonych do ciągłego zasilania stacji paliw,

g) załadunku i rozładunku samolotów, statków lub wagonów kolejowych na odległość nie większą niż 100 km,

h) przewozu przesyłek pocztowych,

(i) podróży bez ładunku, która ma związek z podróżą, o której mowa w lit. a)–h),

j) klęsk żywiołowych,

k) kierowania pojazdami sił zbrojnych, korpusu uzbrojonego oraz służb ratowniczo-gaśniczych,

l) transportu substancji chemicznych podlegających zmianom temperatury lub krystalizacji,

m) szkolenia kierowców,

n) eliminacji wypadków wodociągowych i kanalizacyjnych

(4) Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do pojazdów wyposażonych w specjalne niebieskie urządzenie oświetleniowe i specjalny dźwiękowy znak ostrzegawczy.

(5) Właściwy miejscowo organ regionalny może udzielić zwolnienia z zakazu prowadzenia pojazdów zgodnie z ust. 1 i 2 z powodów szczególnych. Ministerstwo dopuszcza wyjątki wykraczające poza kompetencje regionu. Zezwolenie wydawane jest maksymalnie na rok.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko