Strona główna Aktualności Dnia Zarządca sukcesyjny – funkcje oraz procedura powołania

Zarządca sukcesyjny – funkcje oraz procedura powołania

132
5/5 (2)

Zarządca sukcesyjny ma za zadanie zredukować negatywne następstwa, które niesie śmierć właściciela przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą zarządcą sukcesyjnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Zarządca sukcesyjny może zostać powołany zarówno przed śmiercią przedsiębiorcy przez niego samego jak i w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego śmierci przez

  • spadkobiercę ustawowego przedsiębiorcy, który przyjął spadek
  • małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku
  • spadkobiercę testamentowego przedsiębiorcy, który przyjął spadek
  • zapisobiorcę windykacyjnego, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Powołanie zarządcy po śmierci oraz wszelkie związane z tym oświadczenia należy złożyć przed notariuszem.

Aby powołać zarządcę sukcesyjnego konieczne są:

  • Oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego w formie pisemnej
  • Pisemna zgoda zarządcy na pełnienie funkcji
  • Zgłoszenie ( wpis ) zarządcy do CEIDG

Zarządca sukcesyjny powołany przez przedsiębiorcę i wpisany do CEIDG rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków z chwilą śmierci przedsiębiorcy, natomiast jego zarząd wygasa w terminie dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Termin ten może zostać przedłużony przez sąd na okres nie dłuższy niż 5 lat. Zarządca sukcesyjny przestaje pełnić swoją funkcję również w przypadku jego śmierci, ograniczenia bądź utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, a także w przypadku jego rezygnacji, bądź odwołania go z funkcji. Odwołanie zarządcy sukcesyjnego wymaga zgody osób posiadających ponad połowę udziału w przedsiębiorstwie w spadku.

Ważnym oraz jednym z pierwszych obowiązków zarządcy sukcesyjnego jest sporządzenie inwentarza przedsiębiorstwa w spadku, który zawiera wszystkie składniki przedsiębiorstwa w spadku wraz z ich wartością w chwili śmierci przedsiębiorcy. Poza tym w inwentarzu powinny znaleźć się informacje dotyczące długów spadkowych związanych z działalnością gospodarczą według stanu z dnia zgonu.

Zarządca sukcesyjny prowadzi zarząd jednoosobowo i pełni wszelkie funkcje zmarłego przedsiębiorcy. Posługuje się własnymi danymi, a także firmą zmarłego z dopiskiem „w spadku”. Może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z wykonywanej działalności przez przedsiębiorcę, nie odpowiada jednak swoim własnym majątkiem. Działa na rzecz właścicieli przedsiębiorstwa w spadku i to oni odpowiadają za zobowiązania.  Zarządca sukcesyjny może jednak zostać pociągnięty do odpowiedzialności w związku z nienależytym wypełnianiem obowiązków i narażeniem przedsiębiorstwa za szkodę

Piotr Rutkowski,

Prawnik, Kancelaria Prawna Viggen

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen ak@vigen.pl tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko