Strona główna 561/2006 WE i AETR Zasady odbioru odpoczynku na promie

Zasady odbioru odpoczynku na promie

383
UDOSTĘPNIJ

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Poniżej prezentujemy graficzne schematy odbioru odpoczynków na promie.

PIERWSZY SCHEMAT ODPOCZYNKU NA PROMIE:


 

 

DRUGI SCHEMAT ODPOCZYNKU NA PROMIE:

 

 

TRZECI SCHEMAT ODPOCZYNKU NA PROMIE:

 

CZWARTY SCHEMAT ODPOCZYNKU NA PROMIE:

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy