Strona główna Informacje prawne Zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy a praca w Polsce

Zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy a praca w Polsce

5044
1
4.67/5 (3)

Zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy – pobyt

Jak powszechnie wiadomo 11 czerwca 2017 r. pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą został wprowadzony Ruch bezwizowy. Od tego dnia obywatele Ukrainy mogą wjeżdżać do tych państw, posiadając paszport biometryczny. Oprócz tego cudzoziemiec powinien spełnić następujące warunki:

•    uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu,

•    posiadać wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem (300 zł do trzech dni i 75 zł na każdy kolejny dzień pobytu),

•    nie być osobą, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS, a także

•    nie być uważanym za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec tej osoby na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Ograniczenia czasowe

Całkowity pobyt na terytorium wszystkich państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski), bez konieczności uzyskania wizy, nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180 -dniowego okresu.

 

Praca

W związku z wprowadzaniem ruchu bezwizowego nie zniesiono obowiązku posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę, chyba że dany cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku jego uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów (np. posiada zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi lub kartę Polaka).

Przebywając w Polsce bez wizy cudzoziemiec może przedłużyć pobyt np. gdy znalazł pracę. W tym celu zwraca się do właściwego wojewody o wydanie odpowiedniego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Cudzoziemiec, który zamierza przyjechać i przebywać w Polsce w celu wykonywania pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące, może nadal ubiegać się o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy, uprawniającej do pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 90 dni, nie dłuższy niż rok.

W tym miejscu należy podnieść, że pracodawca nadal jest zobowiązany zażądać od cudzoziemca, przed dopuszczeniem go do pracy, okazania dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu w Polsce i przechowywania jego kopii przez cały okres powierzania pracy np.:

•    kopia paszportu ze stampilą potwierdzającą przekroczenie granicy (w przypadku ruchu  bezwizowego);

•    kopia wizy;

•    kopia karty pobytu.

 

Andrzej Baszyński

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKontrole na granicach Niemiec i ograniczenia w Kołbaskowie
Następny artykułTym odcinkiem ominiesz Kraków
Prawnik. Specjalista w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj