Strona główna Aktualności Dnia Aktualne obostrzenia dla transportu w Europie – 6 maja 2021 r.

Aktualne obostrzenia dla transportu w Europie – 6 maja 2021 r.

403
5/5 (1)

Aktualizacja na dzień 6 maja 2021 r.

Aktualności:

30.04.2021

NIEMCY

zaktualizowano listę obszarów ryzyka. Francuski departament Moselle nie jest już uważany za obszar z wariantami wirusa (zmiany obowiązują od 2 maja 2021 r.)

Ponadto:

– Litwa trafia na listę obszarów o wysokiej zachorowalności od 2 maja 2021 r.

– na listę obszarów „zwykłego” ryzyka trafiają Bułgaria i Czechy

28.04.2021

HOLANDIA

Zniesienie godziny policyjnej – zwolnienie z obowiązku posiadania formularzy dotyczących godziny policyjnej

24.04.2021

NIEMCY

w czasie od 22:00 do 5:00 nad ranem obowiązuje godzina policyjna.

!Archiwum aktualności z poprzednich tygodni znajduje się na końcu opracowania

UWAGA – Oprócz oświadczeń/formularzy wymaganych w poszczególnych krajach, kierowca powinien mieć przy sobie druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej – nie dotyczy Wlk Brytanii (zapewne kierowcy już go wożą, ale proszę koniecznie zweryfikować)

Do pobrania w różnych językach na stronie Komisji Europejskiej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0324(01)

(należy kliknąć w ikonę pdf. pod wybranym językiem – formularz znajduje się na ostatniej stronie pobranego dokumentu)

AUSTRIA

– Polska znajduje się na liście krajów podwyższonego ryzyka

– w przypadku transportu drogowego i pasażerskiego wjazd do Austrii z państw podwyższonego ryzyka (w tym również z Polski) możliwy jest bez ograniczeń, czyli bez obowiązku odbycia kwarantanny oraz bez konieczności przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz bez rejestracji. Przepisy nie uległy zmianie w związku z mutacją koronawirusa.

– Okoliczność podróżowania powinna być uwiarygodniona podczas ewentualnej kontroli przez okazanie dokumentów, takich jak rachunki czy roczna winieta. Ostateczną decyzję o tym, czy przyjazd do Austrii został uwiarygodniony będzie podejmował organ kontrolujący.

– wyjątki dla kierowców obowiązują tylko wtedy, jeśli ich wyjazd z Austrii jest zagwarantowany – przykładowo należy wykazać, że spełnione są wymogi wjazdu do kraju docelowego

– ostateczną decyzję o tym, czy okoliczności wjazdu do Austrii zostały uprawdopodobnione lub wykazane podejmie organ kontrolujący.

Przejścia graniczne Austria – Czechy (Przekroczenie granicy możliwe jest tylko na wymienionych przejściach):

B2, Neunagelberg – Halámky

B5, Grametten – Nová Bystřice

B7, Drasenhofen – Mikulov

B46, Laa/Thaya – Hevlín (zamknięte w godz. 23:00 – 5:00)

B47, Reintal – Poštorná

B126, Weigetschlag – Studánky

B303, Kleinhaugsdorf – Hatĕ

B310, Wullowitz – Dolní Dvořište

L67, Fratres – Slavonice (zamknięte w godz. 24:00 – 6:00)

L1187, Oberthürnau – Vratĕnín (zamknięte w godz. 22:00 – 6:00)

L1558, Schöneben – Zadní Zvonková (zamknięte w godz. 20:00 – 8:00)

L8225, Gmünd – České Velenice

L 1484, Summerau – Horni Dvoriste

Przejścia graniczne Austria – Słowacja (Przekroczenie granicy możliwe jest tylko na wymienionych przejściach)

A6, Kittsee

B9, Berg

B48, Hohenau – Břeclav (zamknięte w godz. 24:00 – 5:00)

L208, Kittsee (zamknięte w godz. 22:00 – 6:00)

CHECKLISTA KIEROWCY – AUSTRIA

druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej (por. str. 1 opracowania)

zgłoszenie delegowania – ZKO3-T

umowa o pracę w języku angielskim lub niemieckim

zaświadczenie A1

dokumenty potwierdzające otrzymywanie wynagrodzenia w języku angielskim lub niemieckim

dla bezpieczeństwa – maseczki, płyn do dezynfekcji, gumowe rękawiczki

MASECZKI

– w Austrii od 25.01 2021 r. obowiązuje używanie maseczek filtrujących FFP2 w miejscach publicznych (m. in. sklepy, komunikacja miejska, stacje benzynowe) – maski przeznaczone są do użytku wielokrotnego, jednak nie należy ich prać;

– maski można zakupić w supermarketach, sprzedawane są w przystępnych cenach;

– zamiast maski FFP2 można korzystać z maski oddechowej z filtrem oraz masek chirurgicznych (OP-Maske, Typ I, II oraz IIR).

BELGIA

– godzina policyjna od 00:00 do 5:00 rano – Flandria, od 22:00 do 6:00 rano w Walonii i Brukseli

– od 13.02.2021 zgodnie z dekretem ministerialnym nr 38 (art. 5) nie ma konieczności posiadania formularza lokalizacyjnego (sworn statement/declaration of honour) pod warunkiem posiadania przez kierowcę aktualnych dokumentów przewozowych oraz jeśli pobyt w Belgii nie przekroczy 48 godzin.

Jeśli pobyt jest dłuższy, należy zarejestrować kierowcę na stronie https://travel.info-coronavirus.be/

CZECHY

– Kontrole graniczne między Czechami oraz Niemcami zostały oficjalnie zniesione, jednak docierają do nas informacje, że zdarzają się zatrzymania pojazdów ciężarowych w celu weryfikacji posiadania w kabinie zgłoszenia do Niemiec.

– obowiązek noszenia masek typu FFP2, KN95, masek wykonanych z nanowłókien lub dwóch nałożonych na siebie maseczek chirurgicznych w sklepach i środkach komunikacji miejskiej

wyjazdy w celach turystycznych nie są możliwe

pracownicy transportu międzynarodowego zostali zwolnieni z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID-19 pod warunkiem wypełnienia odpowiedniego formularza – certyfikatu dla personelu transportu międzynarodowego (do pobrania poniżej)

– zabronione jest przewożenie w kabinie pojazdu osób trzecich, które nie są związane z wykonywaniem transportu. Wszystkie takie przypadki mają być szczegółowo weryfikowane przez osoby kontrolujące.

– Polska znajduje się na liście krajów z wysokim ryzykiem zakażenia (stan na 4.05.2021)

PUNKTY WYMAZOWE NA TERYTORIUM REP. CZESKIEJ:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

CHECKLISTA KIEROWCY – CZECHY

certyfikat dla personelu transportu międzynarodowego https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx

nazwa dokumentu, który należy pobrać – Vzor potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy (CZ / EN)

druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej (por. str. 1 opracowania)

umowa o pracę w języku czeskim

zaświadczenie A1

dla bezpieczeństwa – maseczki, płyn do dezynfekcji, gumowe rękawiczki

ESTONIA

kwarantanna nie dotyczy osób, które zajmują się międzynarodowym przewozem towarów (pod warunkiem, że nie mają objawów choroby)

każda osoba, która przekracza granice Estonii powinna wypełnić formularz https://iseteenindus.terviseamet.ee/ Dotyczy to również osób zwolnionych z kwarantanny – w tym kierowców

FRANCJA

– na terenie całego kraju obowiązuje godzina policyjna od 19:00 do 6:00

– kierowcy wykonujący międzynarodowy transport towarów wjeżdżający z Wielkiej Brytanii i Irlandii do Francji nie muszą już okazywać wyników testów niezależnie od długości pobytu w tych krajach

– obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu NIE DOTYCZY osób podróżujących drogą lądową, w tym kierowców pojazdów ciężarowych. Nie ma również obowiązku przechodzenia kwarantanny.

Kierowcy powinni mieć przy sobie:

środki ochrony osobistej (dla własnego bezpieczeństwa – maseczki, rękawice gumowe, płyn do dezynfekcji)

specjalny certyfikat podróży związany z godziną policyjną (#1 na stronie)

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

dowód podróży służbowej do pobrania na stronie (#2 na stronie)

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

Uwaga – Niezastosowanie się do godziny policyjnej spowoduje:

– pierwsza sankcja: kara w wysokości 135 euro, podwyższona do 375 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku odwołania się w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu);

– w przypadku powtórnego wykroczenia w ciągu 15 dni: grzywna w wysokości 200 euro podwyższona do 450 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku odwołania się w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu);

– po 3 wykroczeniach w ciągu 30 dni: grzywna w wysokości 3750 euro zagrożona 6 miesiącami pozbawienia wolności.

MASECZKI

zalecane maseczki: FFP2, chirurgiczne oraz materiałowe – ale tylko te zgodne ze standardami kategorii 1

HISZPANIA

W Hiszpanii od godziny 23:00 do godziny 6:00 wprowadzona została godzina policyjna. Nie dotyczy ona jednak osób, które wykonują obowiązki zawodowe. Nie przewidziane zostały żadne formularze, które dokumentowałyby powyższe. Zaleca się jednak, aby kierowca miał przy sobie dokumenty przewozowe, aby w razie kontroli móc je okazać.

HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)

– 28 kwietnia zniesiona została godzina policyjna, w związku z tym nie jest już konieczne posiadanie przy sobie formularzy deklaracji własnej oraz oświadczenia pracodawcy

– do 15.05. należy unikać podróży które nie są absolutnie konieczne

– kierowcy pojazdów ciężarowych, którzy podróżują do Holandii promem z Wielkiej Brytanii nie muszą posiadać negatywnego testu na Covid-19.

CHECKLISTA KIEROWCY – HOLANDIA

druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej (por. str. 1 opracowania)

umowa o pracę

zgłoszenie delegowania

dla bezpieczeństwa – maseczki, płyn do dezynfekcji, gumowe rękawiczki

LITWA

Od 22 lutego 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kierowców i członków załóg zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów na Litwę.

Przed wjazdem na Litwę należy zarejestrować się na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego wypełniając ankietę dostępną w języku angielskim:

https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

Formularz nie jest dostosowany do sytuacji pracowników mobilnych, gdyż wymagane jest podanie adresu zamieszkania oraz izolacji

Zgodnie z informacjami MSZ – TEST NIE OBOWIĄZUJE pracowników firm zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów, jeżeli czas ich pobytu na Litwie jest krótszy niż 72 h. Pracownicy takich firm muszą się jednak izolować* od czasu wjazdu na Litwę do czasu jej opuszczenia, ale nie dłużej niż 10 dni. Wyjątek stanowią przewoźnicy, zatrudnieni w międzynarodowym transporcie drogowym, przybywający na Litwę na kilka godzin. Chodzi m. in. o kierowców, dostarczających lub odbierających ładunki oraz osoby, także tych, którzy przez Litwę przejeżdżają tranzytem.

*kierowca opuszcza izolację udając się w dalszą drogę. W czasie izolacji można załatwiać formalności związane z załadunkiem/wyładunkiem, ale nie można np. wychodzić na zakupy. Jeśli kierowca przyjeżdża tylko na kilka godzin, izolacja go nie dotyczy.

ŁOTWA

– od 12 października 2020 r. uruchomiono specjalną platformę oraz formularz, który należy wypełnić on-line przed każdym wjazdem na teren Łotwy (dotyczy również tranzytu).

Zgłoszenie możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej na stronie COVIDpass. https://covidpass.lv/ Formalności należy dopełnić w ciągu 48h przed przekroczeniem granicy Republiki Łotewskiej. Po rejestracji zostaje wygenerowany kod QR, który należy zachować i okazać na żądanie straży granicznej.

Dane osobowe usuwane są z systemu automatycznie po 30 dniach od przesłania formularza. Za brak zgłoszenia przewidziano karę administracyjną w wysokości od 10 do 2000 EUR.

Do rejestracji zobowiązani są również kierowcy wykonujący międzynarodowy przewóz towarów i osób – zgłoszenie upływa po 72 godzinach. W tym przypadku należy również okazać dokument potwierdzający zatrudnienie.

Posiadanie testu na obecność COVID19 nie jest wymagane, gdy spełniony jest jeden z warunków:

– jeżeli przewoźnik wykonujący obowiązki służbowe, w tym prace związane z załadunkiem i rozładunkiem, opuści Łotwę w ciągu 72 godzin od wjazdu
– jeżeli czas pobytu przewoźnika w jednym z państw stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego (lista publikowana jest co piątek tu: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0😉 nie przekroczył 72 godzin w ciągu ostatnich 14 dni.

Ambasada w Rydze poinformowała, że w dniach od 11 lutego 2021 r. wjazd na Łotwę będzie zabroniony, jeśli nie ma ku niemu istotnego powodu (praca, obowiązki służbowe, szkolenie, studia, połączenie rodziny, usługi medyczne, tranzyt, towarzyszenie małoletnim, powrót na stałe lub udział w pogrzebie).

LUKSEMBURG

– obowiązuje godzina policyjna od 23:00 do 6:00

– obowiązek wykonania testu dotyczy tylko pasażerów przybywających do Luksemburga drogą powietrzną. Odnosi się to do osób, które spędziły poza Luksemburgiem powyżej 72 godzin. Akceptowane są zarówno wyniki testów PCR jak i szybkich testów antygenowych.

– brak formularzy zgłoszeniowych

NIEMCY

– Kontrole graniczne między Czechami oraz Niemcami zostały oficjalnie zniesione, jednak docierają do nas informacje, że zdarzają się zatrzymania pojazdów ciężarowych w celu weryfikacji posiadania w kabinie zgłoszenia do Niemiec.

– Informacja w zakresie elektronicznej rejestracji kierowców – Należy wypełnić cyfrową rejestrację swojego kierowcy, w kroku 6 można wybrać opcję 4 w sekcji „informacje dodatkowe”, kierowca jest zwolniony z wymogu testowania (w przypadku pobytów krótszych niż 72 godziny). KAŻDY, kto zarejestruje się na https://www.einreiseanmeldung.de, otrzyma zarówno kod do sprawdzenia numeru telefonu, jak i PIN do certyfikatu testu

– Niemcy uznają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe, które spełniają kryteria WHO – czułość 80%, swoistość 97%

WYKAZ PUNKTÓW TESTOWYCH W NIEMCZECH (W RAZIE PRZEKROCZENIA 72 GODZIN)

– Bawaria LINK

– Brandenburgia LINK

– Badenia-Wirtembergia LINK

– Brema LINK

– Berlin LINK

– Hamburg LINK

– Hesja LINK

– Meklemburgia-Pomorze Przednie LINK

– Nadrenia Północna-Westfalia LINK

– Nadrenia-Palatynat LINK

– Saara LINK

– Saksonia LINK

– Saksonia-Anhalt LINK

– Szelzwik Holsztyn LINK

UWAGA – wykonanie szybkich testów antygenowych możliwe jest w niektórych aptekach

Szczegółowe wytyczne dotyczące wjazdu z Polski:

KIEROWCA NIE MUSI REJESTROWAĆ SWOJEGO WJAZDU DO NIEMIEC JEŚLI:

– tylko przejeżdża przez Niemcy bez zbędnych postojów;

– wcześniej tylko przejeżdżał przez Polskę – również bez zbędnych postojów.

Wszelkie inne przypadki podlegają rejestracji.

KIEROWCA NIE MUSI POSIADAĆ TESTU PRZED WJAZDEM Z POLSKI DO NIEMIEC JEŚLI:

– przed wjazdem do Niemiec przebywał w Polsce mniej niż 72 godziny;

– tylko przejeżdżał przez Polskę w tranzycie;

– będzie przebywał w Niemczech mniej niż 72 godziny.

UWAGA – przepisy landowe w Maklemburgii-Pomorzu Przednim wymagają testu również od kierowców zawodowych.

Niemcy nie mają w planie przeprowadzania stałych kontroli granicznych przy wjeździe z Polski do Niemiec. Jednak w przypadku wyrywkowej kontroli brak rejestracji lub negatywnego testu może skutkować mandatem i nakazem opuszczenia kraju.

NIEMCY – OBSZARY RYZYKA, TESTY I ZGŁOSZENIA

– w niektórych przypadkach konieczne jest okazanie negatywnego testu oraz zgłoszenie wjazdu (również przez kierowców).

– zaleca się, aby dokonywać zgłoszeń za pomocą formularza elektronicznego

https://www.einreiseanmeldung.de/#/1

Dopiero w przypadku, kiedy nie ma możliwości takiego zgłoszenia kierowcy w formie elektronicznej, można wykorzystać papierową deklarację –

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2021/Polen.pdf

– należy zwrócić uwagę na obszar z którego podróżuje kierowca (oraz uwzględnić obszary w których przebywał przez 10 ostatnich dni) – wyszczególniono ich 3 rodzaje:

obszar podwyższonego ryzyka – brak konieczności zgłoszenia wjazdu oraz okazywania

testu

obszar o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia – brak konieczności okazywania testu (przy pobycie do 72 h), konieczność zgłoszenia wjazdu;

obszar o szczególnie wysokim ryzyku mutacjikonieczność zgłoszenia wjazdu oraz okazania testu również w przypadku tranzytu!

Aktualna lista poszczególnych obszarów dostępna jest na stronie Instytutu Roberta Kocha i aktualizowana co tydzień

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=5B6E3B89F3BE996BC6941A9B432DE928.internet052?nn=2444038

Na chwilę obecną (6 maja 2021 r.) lista poszczególnych obszarów europejskich przedstawia się następująco:

1. obszary, gdzie występuje wysokie ryzyko mutacji wirusa:

na chwilę obecną w ramach tej kategorii brak jest obszarów europejskich

2. obszary o szczególnie wysokim ryzyku zachorowania:

– Andora (Księstwo Andory) (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r.)

– Bośnia i Hercegowina (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r.)

– Estonia (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r.)

– Francja, w tym wszystkie departamenty zamorskie (obszar o wysokiej zachorowalności od 28 marca 2021 r., Już wyznaczony jako obszar ryzyka od 21 sierpnia 2020 r.) i departament Moselle (obszar o wysokiej zachorowalności od 2 maja 2021 r .; obszar z wariantami wirusa od 2 marca 2021 r. – 1 maja 2021)

– Kosowo (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r.)

– Chorwacja (obszar o wysokiej zachorowalności od 11 kwietnia 2021 r.)

– Litwa (obszar o wysokiej zachorowalności od 2 maja 2021 r.)

– Czarnogóra (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r.)

– Holandia, w tym kraje autonomiczne i zamorskie części Królestwa Niderlandów (obszar o wysokiej zachorowalności od 6 kwietnia 2021 r.)

– Macedonia Północna (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r.)

– Polska (obszar o wysokiej zachorowalności od 21 marca 2021 r.)

– Szwecja (obszar o wysokiej zachorowalności od 7 marca 2021 r.)

– Serbia (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r.)

– Słowenia (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r.)

– Ukraina (obszar o wysokiej zachorowalności od 11 kwietnia 2021 r.)

– Węgry (obszar o wysokiej zachorowalności od 7 marca 2021 r.)

– Cypr (obszar o wysokiej zachorowalności od 21 marca 2021 r.)

3. obszary podwyższonego ryzyka:

– Albania (od 25 kwietnia 2021; obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 do 24 kwietnia 2021)

– Białoruś (od 15 czerwca 2020)

– Belgia (od 30 września 2020)

– Bułgaria (od 2 maja 2021 r .; obszar o wysokiej zachorowalności od 21 marca 2021 r. Do 1 maja 2021 r.)

– Dania – cały kraj (od 28 marca 2021); Wyłączone są Wyspy Owcze i Grenlandia

– Finlandia – obecnie za obszary ryzyka uznaje się następujące regiony:

Uusimaa (obejmuje to również miasto Helsinki) (od 22 listopada 2020 r.)

Varsinais-Suomi (od 20 grudnia 2020)

Päijät-Häme (od 28 marca 2021)

– Grecja (od 7 marca 2021)

– Irlandia (od 21 marca 2021 r.) Z wyłączeniem regionów

Południowy zachód (od 3 kwietnia 2021)

Mid-West (od 18 kwietnia 2021)

Południowy wschód (od 18 kwietnia 2021)

Zachód (od 25 kwietnia 2021)

– Włochy (od 8 listopada 2020)

– Łotwa (od 11 kwietnia 2021)

– Liechtenstein (od 24 października 2020)

– Luksemburg (14 lipca 2020 – 20 sierpnia 2020 i od 25 września 2020)

– Malta (od 11 kwietnia 2021)

– Mołdawia, Republika (od 25 kwietnia 2021; obszar o wysokiej zachorowalności od 14 marca 2021 do 24 kwietnia 2021)

– Monako (od 1 listopada 2020 r.)

– Norwegia – obecnie za obszary ryzyka uznaje się następujące prowincje:

Oslo (od 8 listopada 2020)

Viken (od 15 listopada 2020)

Rogaland (od 28 marca 2021)

Agder (od 2 maja 2021)

– Austria – cały kraj z wyjątkiem gmin Jungholz i Mittelberg / Kleinwalsertal (od 1 listopada 2020 r.)

– Portugalia – obecnie za obszary ryzyka uznaje się następujące regiony:

Madera (region autonomiczny) (od 14 marca 2021)

Azory (region autonomiczny) (od 18 kwietnia 2021)

Algarve (od 18 kwietnia 2021)

– Rumunia (od 7 października 2020)

– Federacja Rosyjska (od 15 czerwca 2020)

– San Marino (od 1 listopada 2020)

– Szwajcaria (od 24 października 2020)

– Słowacja (od 11 kwietnia 2021)

– Hiszpania – cały kraj Hiszpanii, w tym Wyspy Kanaryjskie (od 21 lutego 2021 r.); obecnie także Wspólnota Autonomiczna La Rioja (od 3 kwietnia 2021), Wspólnota Autonomiczna Estremadury (od 11 kwietnia 2021) oraz Wspólnota Autonomiczna Kastylii-La Manchy (od 18 kwietnia 2021), z wyjątkiem wspólnot autonomicznych

– Czechy (od 2 maja 2021 r .; obszar o wysokiej zachorowalności od 28 marca 2021 r. Do 1 maja 2021 r.)

– Watykan (od 1 listopada 2020)

– Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (od 21 marca 2021 r.)

Obszary, które były obszarami ryzyka w dowolnym momencie w ciągu ostatnich 10 dni, ale obecnie NIE są:

– Finlandia: region Kymenlaakso (obszar ryzyka do 24 kwietnia 2021 włącznie)

– Irlandia: region zachodni (obszar ryzyka do 24 kwietnia 2021 włącznie)

– Norwegia: prowincja Vestfold og Telemark (obszar ryzyka do 24 kwietnia 2021 włącznie)

Jeżeli kierowca przejeżdża jedynie tranzytem przez terytorium Niemiec i w ciągu ostatnich 10 dni znajdował się na obszarze o szczególnie wysokim ryzyku zachorowania, nie ma potrzeby dokonywania zgłoszenia. W przypadku tranzytu jest ono konieczne, jeżeli przebywało się na obszarze o wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa.

Sytuacja w poszczególnych landach nieustannie się zmienia. Przed każdym wyjazdem należy sprawdzić aktualne obostrzenia w niemieckich regionach:

https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

MASECZKI

– nowe zasady obowiązują od 25. stycznia 2021 r.;

– każdy kraj związkowy określił szczegółowe wytyczne dotyczące rodzaju maseczek. Poniżej tabela przedstawiająca maseczki akceptowalne w poszczególnych landach:

FFP2

KN95/N95

OP

MASECZKA CHIRURGICZNA

Badenia-Wirtembergia

Bawaria

Berlin

KN95

Brandemburgia

Brema

Hamburg

Hesja

Maklemburgia-Pomorze Przednie

Dolna Saksonia

Nadrenia Północna-Westfalia

Nadrenia-Palatynat

Saara

Saksonia

Saksonia-Anhalt

Szelzwik-Holsztyn

Turyngia*

* od 26 stycznia 2021 r. /nie określono rodzaju maseczki/

– za nieprzestrzeganie przepisów grożą mandaty w wysokości od 250 do 500 euro w zależności od landu;

– maseczek nie należy zakładać w pojeździe (z uwagi na trudniejszą identyfikację kierowcy w razie złamania przepisów).

NORWEGIA

29 stycznia br. Norwegia zamknęła granice dla osób, które nie mają stałego zameldowania w Norwegii, z nielicznymi wyjątkami. Granice pozostaną zamknięte do odwołania.

– w ramach wyjątków do Norwegii mogą wjechać osoby wykonujące komercyjny transport osób i towarów. UWAGA – Jeśli towar nie będzie uznany za „krytycznie ważny” dla Norwegii, transport może zostać cofnięty

– kierowcy zawodowi zwolnieni są z konieczności okazywania negatywnego wyniku testu,

przed wjazdem należy jednak zarejestrować się na stronie https://reg.entrynorway.no/

Wykaz otwartych przejść granicznych dostępny jest na stronie

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner

PORTUGALIA

Kierowcy mogą bez przeszkód poruszać się po terytorium całej Portugalii. Muszą być oni jednak wyposażeni w oświadczenie, sporządzone w języku portugalskim, które podpisane jest przez pracodawcę. W oświadczeniu tym, zawarta jest informacja o wykonywaniu czynności zawodowych

Zaświadczenie dla kierowców – Portugalia

SŁOWACJA

– stan nadzwyczajny przedłużony do 28 maja 2021 r.

– kierowcy transportu towarowego oraz kierowcy autobusów wjeżdżający na terytorium Słowacji zwolnieni są z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19

– na Słowacji istnieje możliwość wykonania bezpłatnego, szybkiego testu antygenowego dla wszystkich chętnych (również polskich obywateli). Wystarczy dowód osobisty. Na wynik należy poczekać około 15-20 min. Wykaz miejsc dostępny na stronie: https://www.health.gov.sk/?ag-mom

(druga tabelka).

– Słowacy kładą nacisk na przestrzeganie środków epidemiologicznych, które zostały wprowadzone przez Urząd Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej – rękawiczki, dystans, dezynfekcja, maseczka.

– z obowiązkowej kwarantanny zwolnieni są kierowcy samochodów ciężarowych wykonujący transport towarów, kierowcy autokarów i autobusów (…) przy czym osoby te są uprawnione do przekraczania granicy Republiki Słowackiej także innymi środkami transportu w celu przemieszczania się do miejsca wykonywania swych czynności albo w celu powrotu do domu, pod warunkiem okazania wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia sporządzonego w języku słowackim lub świadectwa pracownika transportu międzynarodowego, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do Obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zielonych pasów ruchu (Green Lanes).

Dla ruchu towarowego i osobowego zamknięte są następujące przejścia graniczne:

– Radoszyce-Palota

– Ożenna-Nižná Polianka

– Muszynka-Kurov

– Leluchów-Čirč

– Szczawnica-Lesnica

– Niedzica-Lysá nad Dunajcom

– Łysa Polana-Tatranská Javorina

– Chochołów-Suchá Hora

– Winiarczykówka-Bobrov

– Ujsoły-Novot'

CHECKLISTA KIEROWCY – SŁOWACJA

druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej (por. str. 1 opracowania)

zaświadczenie A1

dla bezpieczeństwa – maseczki, płyn do dezynfekcji, gumowe rękawiczki

SZWAJCARIA

Od 8 lutego 2021 r. obowiązują nowe zasady wjazdu do Szwajcarii. Osoby podróżujące samolotem muszą przed wejściem na pokład okazać negatywny test PCR, natomiast wszyscy podróżujący komunikacją zbiorową zobligowani są do przekazania władzom swoich danych kontaktowych.

Polska nie znajduje się aktualnie na szwajcarskiej liście państw wysokiego ryzyka, zatem nie ma konieczności poddawania się kwarantannie po przyjeździe, o ile podróżujący nie przebywał w ciągu ostatnich 10 dni na terenie państw z czerwonej strefy. Lista państw i regionów wysokiego ryzyka jest ustalana przez Federalny Urząd ds. Zdrowia i stale aktualizowana.

Obowiązująca od 1 lutego 2021 r. lista obejmuje m.in. Andorę, Cypr, Czarnogórę, Czechy, Estonię, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Izrael, Litwę, Łotwę, Maltę, Monako, Portugalię, San Marino, Słowację, Słowenię, Szwecję i Wielką Brytanię.

Na listę wpisano również regiony sąsiadujące ze Szwajcarią:

Niemcy: Saksonia i Turyngia

Francja: Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże

Włochy: Emilia-Romania, Friuli-Wenecja Julijska oraz Wenecja Euganejska

Austria: Salzburg

Od 8 lutego każdy podróżny, który przekracza granicę Szwajcarii (niezależnie, czy przebywał w strefie czerwonej, czy zielonej), jest zobowiązany do okazania negatywnego testu PCR (w przypadku podróży samolotem – nie starszy niż 72 godziny) oraz rejestracji za pomocą elektronicznego formularza lub wypełnienia ankiety (w przypadku podróży komunikacją zbiorową – udostępniane przez przewoźnika).

Z kwarantanny oraz obowiązkowych testów zwolnione są m.in.:

osoby w podróży służbowej i których podróży nie można odłożyć;

osoby które w ramach swojej działalności zawodowej przewożą osoby lub towary przez granicę;

osoby podróżujące z ważnych powodów zdrowotnych, których podróży nie można odłożyć;

osoby podróżujące tranzytem, które pozostawały maksymalnie 24 godziny w państwie lub regionie objętym wysokim ryzykiem zakażenia.

WĘGRY

– węgierskie rozporządzenia dotyczące ograniczeń w przekraczaniu granic w związku z pandemią NIE DOTYCZĄ przekraczania granicy w ruchu towarowym.

PODRÓŻ BIZNESOWA I W CELACH GOSPODARCZYCH

Cudzoziemiec przyjeżdżający na Węgry w związku z działalnością biznesową lub gospodarczą mogący potwierdzić faktyczne okoliczności przy wjeździe, może wjechać na terytorium Węgier bez ograniczeń.

Za podróż biznesową lub w celu gospodarczym można uznać działalność gospodarczą podmiotu gospodarczego lub innego podmiotu prawnego prowadzoną w celu uzyskania zysku lub dochodu itp.

Jeśli w trakcie wjazdu na Węgry cudzoziemca powstaną wątpliwości związane z potwierdzeniem wiarogodności ww. uzasadnienia, będą go obowiązywać postanowienia zgodne z § 5 -7 (nie zostanie wpuszczony; może wystąpić o pozwolenie, które wiąże się z odbyciem kwarantanny).

Wzór poświadczenia celu podróży biznesowej:

http://www.police.hu/sites/default/files/Igazol%C3%A1s%20%C3%BCzleti%20vagy%20gazdas%C3%A1gi%20c%C3%A9l%C3%BA%20beutaz%C3%A1shoz%20-%20Certificate%20for%20business%20travellers.pdf

Bez ograniczeń może wjechać na terytorium Węgier osoba pełniąca funkcje kierowniczą lub pracownik firmy – podmiotu powiązanego. Służbowy cel podróży należy udowodnić.

WIELKA BRYTANIA

Aktualizacja 6.04.2021

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, które obowiązują od wtorku, 6 kwietnia br., kierowcy wjeżdżający do kraju będą musieli mieć wykonane testy w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy. Jeśli pozostaną w Wielkiej Brytanii dłużej, zobligowani są do robienia kolejnych testów co 72 godziny. Testy można wykonywać bezpłatnie w ponad 40 punktach wymazowych.

Osoby, które nie zastosują się do powyższych wytycznych mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 2 tys. funtów. Kierowcy zobligowani są ponadto do wypełnienia specjalnego formularza lokalizacyjnego

Obowiązki kierowcy pojazdu ciężarowego:

– przed podróżą do Wielkiej Brytanii należy wypełnić formularz lokalizacji pasażerów https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

– konieczny test

– nie ma konieczności przechodzenia kwarantanny

– należy wykazać, że podróż jest częścią pracy – przedłożyć wypis z licencji wspólnotowej, list przewozowy, zaświadczenie od pracodawcy

Obowiązki kierowcy autokaru/autobusu:

– wypełnienie formularza lokalizacji pasażerów przed podróżą do Wielkiej Brytanii, jeśli podróż będzie odbywała się w tej części pojazdu, która jest dostępna dla każdego pasażera na dowolnym etapie podróży https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

– konieczny test

– nie ma konieczności przechodzenia kwarantanny

– należy wykazać, że podróż jest częścią pracy – przedłożyć wypis z licencji wspólnotowej, list przewozowy, zaświadczenie od pracodawcy

WŁOCHY

Kierowcy zwolnieni zostali z wszelkich obostrzeń, takich jak kwarantanna czy wymóg przedstawienia aktualnego testu na COVID-19. Obowiązkiem kierowcy, jest jednak posiadanie wypełnionego oświadczenia własnego, podczas przekraczania granicy:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_08_gennaio_eng.pdf

Nie należy wypełniać przedostatniego punktu oświadczenia, w którym wskazane są informacje na temat odbytych testów i informacje dotyczące kwarantanny – nie dotyczą one bowiem kierowców.

Kierowca powinien posiadać to oświadczenie w kabinie pojazdu, w dwóch egzemplarzach.

Jednocześnie oświadczenie to, musi być każdorazowo zgłaszane do poszczególnych jednostek sanitarnych ASL. Zgłoszenie może być dokonane zarówno w formie mailowej, jak i w formie telefonicznej.

Lista jednostek ASL:

Ventimiglia – ASL Imperia – 0184 536 683 – d.franco@asl1.liguria.it

Brennero – ASL Alto Adige – 0471 909 202 – igiene.bx@asdaa.it

Tarvisio – ASL Medio Friuli – 0432 553 264 – tarvis.border@asufc.sanita.fvg.it

Trieste – ASL Trieste – 040 399 7490 – profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it

Gorizia – ASL Gorizia – 0481 592 876 – infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it

Monte Bianco – ASL Valle d’Aosta – igiene.pubblica@ausl.vda.it

Valico di Brogeda – ASL Insubria (Como) – 031 370 111 – aianim@ats-insubria.ituocpsal.co@ats-insubria.it

Passo del Sempione – ASL Verbano-Cusio-Ossola – sisp.vb@aslvco.it

Frejus – ASL Torino3 – 011 955 1752 – nsuma@aslto3.piemonte.it

Jeżeli kierowcy w ciągu 14 dni przed przyjazdem do Włoch, przebywali w Wielkiej Brytanii, muszą oni w ciągu 48 godzin od przekroczenia włoskiej granicy, wykonać test na COVID-19.

We Włoszech wprowadzona została również godzina policyjna w godzinach od 22:00 do 5:00. Wykonywanie obowiązków zawodowych w tym czasie jest możliwe – nie przewidziane zostały żadne formularze. W celach dowodowych w razie kontroli, kierowca powinien okazać dokumenty przewozowe.

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

NIEMCY

14.04.2021

zniesienie kontroli granicznych z Czechami

NIEMCY

11.04.2021

Armenia. Chorwacja, Turcja i Ukraina na liście obszarów o wysokiej zachorowalności

9.04.2021

NIEMCY

– dodatkowe informacje o rodzajach testów

– wykaz punktów testowych /do testów po przekroczeniu 72 godzin po wjeździe z kraju wysokiego ryzyka/

6.04.2021

WIELKA BRYTANIA

konieczne testy przy wjeździe

6.04.2021

NIEMCY

nowe zasady przy wjeździe z Holandii

1.04.2021

dodano nowy kraj – Estonia, uzupełniono informacje – Litwa, Łotwa

26.03.2021

NIEMCY

nowe zasady przy wjeździe z Francji, Czech, Słowacji oraz Tyrolu.

24.03.2021

dodano nowe kraje – Luksemburg oraz Norwegię

19.03.2021

NIEMCY

Polska, Bułgaria oraz Cypr na liście krajów wysokiej zachorowalności

w piątek, 19 marca 2021 r. niemiecki Instytut Roberta Kocha zakwalifikował Polskę jako obszar o wysokiej zachorowalności. Nowe obostrzenia obowiązują od niedzieli 21 marca 2021 od godz. 0:00. Szczegółowe wytyczne w opracowaniu.

19.03.2021

NIEMCY – nadal czekamy na informację, czy Niemcy zdecydują się włączyć Polskę na listę państw o wysokiej zachorowalności –

https://jazdaprawna.pl/nieoficjalnie-niemcy-od-niedzieli-najprawdopodobniej-zakwalifikuja-polske-jako-obszar-o-wysokiej-zachorowalnosci/

NIEMCY

12.03.2021

Republika Mołdawii jako obszar wysokiej zachorowalności

11.03.2021

HOLANDIA

przedłużenie godziny policyjnej, zniesienie testów dla kierowców przybywających z Wlk. Brytanii

8.03.2021

NIEMCY

rejestracja kierowców przy wjeździe z Węgier oraz Szwecji/aktualizacja listy obszarów ryzyka

1.03.2021

WJAZD DO PL Z CZECH I SŁOWACJI

Pod koniec zeszłego tygodnia opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Niniejszy akt prawny wprowadził obostrzenia, które zaczęły obowiązywać już na następny dzień, tj. 27 lutego 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem, oraz komunikatem, który podała do wiadomości Straż Graniczna, kierowcy w ramach transportu międzynarodowego zwolnieni są z kwarantanny oraz obowiązkowych testów.

Straż Graniczna w szczegółowym komunikacie poinformowała, że z obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej oraz posiadania negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2 zwolnieni są m.in.

– kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowaneo w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-przewozu-osob-w-publicznym-transporcie-zbiorowym-oraz-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych-w-transporcie-miedzynarodowym

– kierowcy wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym, powracający z zagranicy albo przejeżdżający przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

a) w celu odbioru odpoczynku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa,

b) po odebraniu za granicą odpoczynku,

– kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,

– kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób,

1.03.2021

NIEMCY

Zgodnie z informacją z dnia 28 lutego 2021 r. do obszarów z nowymi wariantami wirusa (obszarów o szczególnie wysokim ryzyku infekcji ze względu na powszechne występowanie niektórych wariantów wirusa SARS-CoV-2) włączono departament Moselle we Francji (konieczna rejestracja + test przy podróżach z tego regionu do Niemiec). Nowe wytyczne obowiązują od 2 marca 2021 r.

25.02.2021

WJAZD DO PL Z CZECH I SŁOWACJI

W przypadku podróży transportem zbiorowym kwarantannie co do zasady nie podlegają osoby przekraczające granicę wewnętrzną w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub kraju sąsiadującym – m.in. załogi statków powietrznych, kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach transportu międzynarodowego czy żołnierze. z kwarantanny zwolnione są również osoby zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko Covid-19. Nadal czekamy na publikację bardziej sprecyzowanych wytycznych rządu w zakresie przekraczania granic w ramach transportu międzynarodowego – o szczegółach będziemy informować na bieżąco.

24.02.2021

LITWA

Od 22 lutego 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kierowców i członków załóg zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów na Litwę

24.02.2021

CZECHY

Czeskie MSZ zaprzeczyło informacjom, które sugerują, że istnieje konieczność wykonania testu przy przekraczaniu granicy DE-CZ. Test wymagany jest w przypadku przejazdu „w drugą stronę” w związku z wpisaniem Czech (a także Słowacji i Tyrolu) na listę państw z innymi wariantami (mutacjami) wirusa.

22.02.2021

NIEMCY – w dn. 19.02.2021 r. w godzinach wieczornych Niemcy zaktualizowały swoje obszary ryzyka – Hiszpania oraz Litwa trafiły z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia (kolor pomarańczowy w naszym opracowaniu) do strefy podwyższonego ryzyka (kolor zielony w naszym opracowaniu). Nowe wytyczne obowiązują od 21.02.2021

22.02.2021

CZECHY – obowiązek noszenia masek typu FFP2, KN95 itp.

17.02.2021

BELGIA – zmiana – formularze

17.02.2021

!!! Utrudniona sytuacja na przejściach granicznych: WŁOCHY, AUSTRIA, NIEMCY, CZECHY – w niektórych przypadkach konieczna rejestracja i test

Nowe obostrzenia wprowadzone przez Niemcy spowodowały znaczne opóźnienia w oczekiwaniu na przejściach granicznych – nie tylko niemieckich, ale również włosko-austriackich.

Generalnie przyjazd do Austrii z obszarów podwyższonego ryzyka (m.in. Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii, Włoch oraz Polski) dla kierowców podróżujących w ramach transportu międzynarodowego oraz tranzytu możliwy jest na razie bez ograniczeń – nie ma potrzeby przechodzenia kwarantanny oraz przedstawiania zaświadczenia lekarskiego lub testu na obecność SARS-CoV-2, jednak UWAGA – kierowcy podróżujący w tranzycie przez Austrię mogą przekroczyć granicę, o ile spełnią warunki umożliwiające wyjazd z Austrii do kolejnego kraju.

W związku z tym, że Tyrol został uznany za region o szczególnie wysokim ryzyku infekcji z uwagi na występowanie mutacji koronawirusa, już na przejściu granicznym Brenner (IT – Tyrol AT) kierowcy transportu towarowego oraz pasażerskiego, którzy planują przejazd do Niemiec, zobowiązani są do spełnienia warunków wskazanych na stronie Ambasady RP w Berlinie (rejestracja + test). Zrobienie testu jest utrudnione, gdyż Włosi tworzą dopiero bazę „hotspotów” do testowania. Punkty przy autostradach obsługują bezpłatnie, jednak są bardzo obciążone. W innych placówkach test kosztuje zazwyczaj ok. 20 EUR.

Osoby podróżujące prywatnie w ogóle nie są wpuszczane przez tę granicę.

Na granicy Travis (IT – Karyntia AT) kierowcy transportu towarowego i pasażerskiego, którzy planują podróż przykładowo do Czech, mogą wjeżdżać do Austrii bez ograniczeń.

Sytuacja na wielu przejściach granicznych jest bardzo trudna. Na chwilę obecną (17.02 godz. 13:45) zakorkowane jest m.in. przejście graniczne Rozvadov (Czechy-Niemcy), kierowcy stoją tam od wielu godzin, są problemy z dostępem do żywności i sanitariatów.

15.02.2021

– SŁOWACJA – od 15.02.2021 zamknięte niektóre przejścia graniczne, od 17.02.2021r. – zmiany w obostrzeniach;

– NIEMCY – aktualizacja listy krajów z nowymi mutacjami wirusa – konieczność rejestracji;

+ CZECHY – dodano informację o punktach wymazowych na terenie Rep. Czeskiej.

12.02.2021

– dodano nowe kraje – Szwajcarię oraz Łotwę;

– zaktualizowano informacje dotyczące Czech oraz Holandii;

– rozszerzono informacje dotyczące Niemiec.

Opracowanie:

Anna Sikora – prawnik Kancelarii Prawnej Viggen

Adriana Kominowska – ekspert działu Silnik Prawny

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko