Strona główna Informacje prawne Bardzo ważne dla posiadaczy Licencji Wspólnotowych

Bardzo ważne dla posiadaczy Licencji Wspólnotowych

811

Bardzo ważne dla posiadaczy Licencji Wspólnotowych. Zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskigo lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich: „Licencja wspólnotowa jest wydawana na okres pięciu lat i może podlegać przedłużeniu”. Źródło:http://www.pspdgdynia.pl/

Zgodnie zaś z art. 3a ust. 4 Rozporzadzenia Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem: „Licencja wspólnotowa jest wydawana na odnawialny okres pięciu lat”.

Jeśli zatem przedsiębiorcy, którym z dniem 1 maja 2009 r. upływa termin wazności udzielonych na 5 lat licencji oraz wypisów z licencji, zainteresowani będą kontynuowaniem wykonywania przewozów, tym samym odnowieniem licencji i wypisów z licencji, powinni złożyć do BOTM wniosek o odnowienie licencji i wypisów z licencji (wskazane na 2 miesiące przed końcem upływu ważności). Jednak daty nowych licencji będą z 5-letnim terminem ważności – licząc 5 lat od kolejnego dnia, po upływie ważności poprzednich licencji. Opłata jak za udzielenie licencji (nowej licencji 100%).

Licencja wygasa, w razie upływu okresu, na który została udzielona. Zatem, zainteresowani przedsiębiorcy zobowiązani są we własnym zakresie ubiegać się o odnowienie licencji na kolejne 5 lat.  Źródło:http://www.pspdgdynia.pl/.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy