Strona główna Informacje prawne Co powinien zrobić kierowca, gdy w trasie nastąpi usterka tachografu?

Co powinien zrobić kierowca, gdy w trasie nastąpi usterka tachografu?

6532

Co powinien zrobić kierowca, gdy w trasie nastąpi usterka tachografu? Wydaje się, iż powyższe pytanie nie powinno budzić żadnych wątpliwości, jak się okazuje w rzeczywistości budzi ono spore problemy. Zatem poniżej wyjaśnimy w jaki sposób powinien zachować się kierowca i jakie kroki powinien poczynić, aby uniknąć odpowiedzialności, w sytuacji, kiedy w trasie, w trakcie wykonywania danego zadania przewozowego, tachograf ulegnie uszkodzeniu.

 Otóż, zgodnie z regulacją zawartą w artykule 16  rozporządzenia EWG nr 3821/85 „w razie uszkodzenia lub wadliwego działania urządzenia pracodawca zobowiązany jest do jego naprawy przez uprawnionego instalatora lub warsztat, jak tylko okoliczności na to pozwolą.

Jeżeli sprowadzenie pojazdu do siedziby przedsiębiorstwa nie jest możliwe w ciągu tygodnia, licząc od dnia uszkodzenia lub wykrycia wadliwego działania, wówczas naprawy dokonuje się w drodze”.

Konsekwencją nie zastosowania się do powyższego przypisu, jak stanowi art. 19 rozporządzenia EWG nr 3821/85 może być wydanie zakazu używania pojazdu w przypadku, gdy uszkodzenie lub wadliwe działanie nie zostało naprawione zgodnie z określonymi powyżej warunkami. Zakaz taki mogą wydać upoważnione przez Państwa Członkowskie, właściwe organy.

Zatem co powinien zrobić kierowca, aby nie dopuścić do takiej sytuacji  – art. 16 ustęp 2 rozporządzenia EWG nr 3821/85 ??

W takiej sytuacji, gdy urządzenie rejestrujące nie działa lub działa wadliwie, zgodnie z art. 16 rozporządzenia EWG nr 3821/85 kierowca powinien zaznaczyć na wykresówce, wykresówkach lub na tymczasowej wykresówce dołączonej do wykresówki albo do karty kierowcy, dane umożliwiające jego identyfikację (tj. numer karty kierowcy lub nazwisko lub numer prawa jazdy) wraz ze złożeniem podpisu oraz wszystkie informacje dotyczące okresu, w którym nie były poprawnie rejestrowane lub drukowane przez urządzenie rejestrujące.

PODSUMOWUJĄC

Reasumując, kierowca może kontynuować jazdę bez ponoszenia negatywnych konsekwencji na niesprawnym tachografie, w maksymalnym okresie tygodnia, jeżeli zgłosił awarię przedsiębiorcy, a ponadto zaistniałe w tym czasie okoliczności nie pozwoliły na wcześniejsze usunięcie usterki tachografu.

 

 

Opracowała:

Prawnik Kancelarii Prawnej VIGGEN s.c.

Skowyra Monika

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy