Strona główna Aktualności Dnia Przekształcenie formy działalności w transporcie

Przekształcenie formy działalności w transporcie

1137
0
5/5 (1)

Celem dochodzenia wierzytelności za zobowiązania spółki komandytowej z majątku osobistego członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest wspólnikiem-komplementariuszem tejże spółki wierzyciel musi uprzednio wykazać bezskuteczność egzekucji z dwóch podmiotów tj. najpierw spółki komandytowej, później spółki z o.o.

Ze względu na subsydiarną odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za jej zobowiązania (art. 31 § 1 KSH), wierzyciel w celu dochodzenia należności od wspólnika takiej spółki tj. komplementariusza, zobowiązany jest do wykazania bezskuteczności egzekucji z majątku spółki komandytowej.

Następnie wierzyciel może skierować swoją egzekucję do majątku wspólnika tj. w tym wypadku, majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Następnie wierzyciel zobowiązany jest wykazać bezskuteczność egzekucji z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dopiero wykazanie bezskuteczności egzekucji z tej ostatniej masy majątkowej tj. majątku spółki z.o.o. uprawnia wierzyciela do dochodzenia wierzytelności z majątku osobistego członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Członkowie zarządu mogą zwolnić się z tej odpowiedzialności pod warunkiem, że wykażą, że we właściwym terminie zgłosili wniosek o upadłość Spółki.

Mówiąc wprost teoretycznie najtrudniej wyegzekwować ewentualne wierzytelności od firmy posiadającej taką właśnie formę działalności.

Przyjrzyjmy się jednak dokładniej wadą i zaletą tego rozwiązania:

                         Zalety

Wady

– ograniczenie odpowiedzialności wspólników (wierzyciel musi wykazać bezskuteczność egzekucji najpierw z majątku spółki komandytowej, następnie z majątku spółki z o.o. i dopiero wtedy może skierować egzekucję do majątku członków zarządu),

– złożoną strukturę – dwie spółki zamiast jednej,

– uniknięcie podwójnego opodatkowania,

– prowadzenie pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) zarówno przez spółkę komandytową, jak i spółkę z o.o.,

– zachowanie elastyczności właściwej dla spółek osobowych (możliwość określenia udziału w zysku niezależnie od wnoszonych do spółki wkładów).

– konieczność opłacania przez wspólników sp.k. składek na ubezpieczenia społeczne (wspólnicy spółki z o.o. nie mają takiego obowiązku).


W tak istotnej sprawie skorzystaj z usług poważnego eksperta. Kluczowym elementem dającym pożądane rezultaty jest skorzystanie z Kancelarii, która specjalizuje się w prawie transportowym, ponieważ jego specyfika różni się znacząco w kontekście przedmiotowego tematu od innych branży.

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. posiada największe i najbogatsze doświadczenie w kraju w zakresie prawa transportowego. Wyróżnia nas:

 • 14 lat obsługi branży transportowej,

 • ponad 1500 skutecznych odwołań od decyzji administracyjnych,

 • ponad 300 naprawczych audytów prawnych w transporcie,

 • ponad 300 opracowań prawnych,

 • około 600-stronicowa książka „Mobilny czas pracy kierowców rozbieżności pomiędzy uregulowaniami prawa krajowego a uregulowaniami prawa międzynarodowego na gruncie analizy rozporządzenia 561/2006 WE” (aktualnie w procesie wydawniczym),

 • 20 audycji radiowych poświęconych prawu w transporcie,

 • ponad 130 wystąpień w mediach w charakterze eksperta prawa transportowego,

 • 1500 przeszkolonych kierowców,

 • około 20 szkoleń rocznie dla kadry zarządzającej przeprowadzanych w systemie warsztatowym,

 • pomysłodawca 5 programów komputerowych dla branży transportowej,

 • 14 różnorodnych produktów prawnych,

 • 5 autorskich konferencji poświęconych prawu transportowemu,

 • ewidencja czasu pracy wykonywana dla kilkudziesięciu firm transportowych,

 • zdalne prowadzenie dokumentacji dla firm transportowych (około 50 tys. rekordów),

 • 1400 firm, które skorzystały z naszych usług,

 • wiele tysięcy telefonicznych oraz mailowych porad prawnych dla kierowców i właścicieli firm transportowych,

 • kilka lat współpracy ze stowarzyszeniami transportowymi: PSPD, MZMPD, PSPA, MSPO, DSPM, KPT, „Najlepsza Droga”, OSKC oraz wieloma innymi,

 • wyeliminowanie około 30 istotnych błędów prawnych w ustawodawstwie transportowym,

 • 2 nagrody za system SILNIK PRAWNY/dawniej LEXtrans24 oraz VTS Project.

 

CHCESZ ZMIENIĆ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI – ZADZWOŃ: 606 589 800

Oceń artykuł

Poprzedni artykułSąd Pracy: ryczałt noclegowy wyłącznie za „poniesione koszty”
Następny artykułCzęściowe otwarcie drogi E77 w kierunku Polski