Strona główna Aktualności Dnia Dlaczego warto przeprowadzić firmowy audyt techniczno-prawny?

Dlaczego warto przeprowadzić firmowy audyt techniczno-prawny?

889
0
5/5 (4)

Audyt techniczno-prawny ma na celu weryfikację  prawidłowego doboru środków transportowych, rozmieszczenia oraz mocowania ładunku przy jednoczesnym wykonaniu instrukcji realizacji dalszych wskazań audytora.

Jedną z najczęstszych przyczyn szkód w transporcie rzeczy jest nieprawidłowe mocowanie ładunków. Powszechnie bardzo niesłusznie twierdzi się, iż za szkodę wynikłą z nieprawidłowego zamocowania ładunków odpowiedzialność, co do zasady ponosi przewoźnik. Tezę taką (co do zasady niesłuszną) promują niektórzy autorzy komentarzy oraz podręczników poświęconych krajowemu i międzynarodowemu prawu przewozowemu. Zgodnie ze stanem prawnym, za szkody powstałe w wyniku błędnego mocowania ładunku odpowiada, zasadniczo nie przewoźnik, lecz nadawca, a w pewnych sytuacjach także odbiorca. Mało tego, okoliczności, w których to przewoźnik, a nie nadawca/odbiorca ponosiłby odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego mocowania są skrajnie wyjątkowe.

Analiza procesów przygotowania ładunku do transportu, prawidłowy dobór pojazdu, kwalifikacje kierowcy, załadowcy, operatora to dosyć zróżnicowana grupa działań, jakie podlegają audytowi. Jest to bardzo żmudny i skomplikowany proces, którego celem i jednocześnie finalnym produktem jest optymalizacja procesu załadunku. Oznacza to nic innego jak zaoszczędzenie czasu i pieniędzy przy jednoczesnym spełnieniu wymagań prawnych oraz norm i standardów unijnych. Przypomnijmy, że Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku NIE odpowiada na zasadnicze pytanie nadawcy, a mianowicie w jaki sposób unieruchomić konkretną jednostkę ładunkową. Problem wynika z samej struktury aktu prawnego, który został podzielony na dwie części – część normatywną, oraz bardzo krótką i ogólną – część techniczną.

Audyty wykonywane przez zespoły prawników oraz inżynierów Kancelarii Prawnej Viggen oraz Logistic Technologies łączą  aspekty techniczne z prawem. Nasz cel to w szczególności:

  • przeciwdziałanie stratom nabywców z tytułu uszkodzenia, zniszczenia (utraty) ładunku;
  • przeciwdziałanie możliwości utraty praw do likwidacji szkód;
  • przeciwdziałanie stratom z tytułu wypłaty przewoźnikowi za “przestój” w trakcie kontroli na drodze;
  • przeciwdziałanie stratom z tytułu kosztów przeładunku, konwojowania środków transportowych do najbliższego parkingu, kosztów parkingów strzeżonych, kosztów zakupu dodatkowych środków unieruchamiających;
  • OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA postronnych uczestników ruchu drogowego

Realizowane przez nas audyty cechuje zgodność z aktualnym stanem prawnym:

  • aktualną normą PN EN 12 195-1;
  • aktualnymi wytycznymi Komisji Europejskiej;
  • aktualnymi krajowymi uregulowaniami prawnymi.

Audyt składa się z następujących specjalistycznych procesów:

1. Analiza prawno-techniczna, dotycząca prawidłowego doboru środków transportowych, rozmieszczenia oraz mocowania ładunku, z jednoczesnym wykonaniem instrukcji zalecanych realizacji dalszych wskazań audytora. W przedmiotowym obszarze proponowana jest realizacja następujących procesów:

ETAP I:

1) Określenie kompetencji i odpowiedzialności osób uczestniczących w procesie załadunku, rozładunku, przewozu ładunku oraz organizacji i wykonania transportu.

2) Określenie oraz inwentaryzacja wykorzystywanych systemów mocowania ładunków – analiza normatywnych i praktycznych metod zabezpieczenia wykorzystywanych przez Zleceniodawcę (weryfikacja środków mocujących w kontekście charakterystyki ładunku i środków transportowych służących do przewozu ładunku, wykorzystywanych przez załadowcę/rozładowcę).

3) Określenie charakterystyki technicznej środków transportu w kontekście możliwości oraz prawidłowości wykorzystania przewożonego ładunku.

4) Określenie charakterystyki wymagań punktów mocujących, wymaganych w stosowanych przez audytowany podmiot środkach transportowych.

5) Weryfikacja techniczna środków transportowych przystosowanych do przewozu ładunków.

6) Parametryzacja przewożonych ładunków.

ETAP II:

1) Utworzenie tymczasowych rozwiązań, pozwalających na wdrożenie w przyszłości rozwiązań docelowych (wskazanych w pkt. 3),

2) Przedstawienie wykazu zaleceń wskazujących osobom odpowiedzialnym za przewóz oraz załadunek ładunku,  a także przedstawienie wytycznych do odpowiedniego wykonania ich zadań,

3) Przygotowanie właściwej instrukcji, wskazującej zalecane przez Wykonawcę działania (zrealizowanej na podstawie wniosków będących zakończeniem usługi audytu).

ETAP III:

1) Teoretyczne szkolenie wyselekcjonowanej kadry podmiotu audytowanego z zakresu zasad i metod rozmieszczania ładunku oraz mocowania ładunku w kontekście wyspecyfikowanych środków transportowych,

2) Praktyczne szkolenie wyselekcjonowanej kadry podmiotu audytowanego z zakresu zasad i metod rozmieszczania ładunku oraz mocowania ładunku w kontekście wyspecyfikowanych środków transportowych.

Przedstawiona instrukcja, wskaże kierunki dalszych zalecanych działań Zamawiającego, pozwalających dostosować podmiot audytowany do osiągnięcia stanu optymalnego, adekwatnego do uwarunkowań techniczno- prawnych.

3) Audytor przedstawi w formie pisemnej raport, stanowiący zbiorczy wykaz ustaleń, wniosków, zaleceń oraz instrukcji postępowania zalecanych w podmiocie objętym audytem.

4) Audytor zastrzega, iż audyt oraz powstała na jego podstawie instrukcja będą przygotowane w oparciu o konkretny wskazany przez Zamawiającego zestaw środków transportowych.

5) Oferta ta proponuje zakres czynności zmierzających do osiągnięcia optymalnego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa oraz kadry kierowniczej przedsiębiorstwa w zakresie odpowiedzialności:

– karnej,

– finansowej,

– administracyjno – prawnej,

– cywilnej – odszkodowawczej.

Celem proponowanych specjalistycznych prac audytorskich jest także przeciwdziałanie stratom z tytułu uszkodzenia, zniszczenia (utraty) ładunku, jak również utraty praw do dochodzenia odszkodowania.

Szczegółowe określenie czasu realizacji poszczególnych etapów audytu nastąpić może po zapoznaniu się z warunkami technicznymi i specyfikacją zestawu środków transportowych wykorzystywanych przez Zleceniodawcę.

Jeśli chcą Państwo otrzymać tabelę środków transportowych, na podstawie której dokonamy przygotowania indywidualnej wyceny realizacji audytu, zapraszamy do kontaktu:

jak@logistictechnologies.pl, tel. 519 140 984

Oceń artykuł

Poprzedni artykułJuż od dziś ważna nowelizacja m.in. w zakresie urządzeń wspomagających ruch!
Następny artykułPrzegląd odstępstw od niedzielnych i świątecznych zakazów ruchu w Niemczech
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj