Strona główna Aktualności Dnia Dobra reputacja przewoźnika – rozszerzenie unijnego katalogu naruszeń !

Dobra reputacja przewoźnika – rozszerzenie unijnego katalogu naruszeń !

242
5/5 (2)

Poniższą publikację czytasz dzięki programowi VTS dla profesjonalistów, służącemu  do rozliczania kierowców oraz wyliczani poziomu najpoważniejszych naruszeń KREPTD

23 maja br. weszły w życie kolejne dwa unijne rozporządzenia wykonawcze dostosowujące europejski rynek przewozów drogowych do uregulowań Pakietu Mobilności.

Katalog naruszeń wpływających na dobrą reputację przewoźnika został poszerzony, zatem przewoźnicy muszą uważać, aby nie została uruchomiona krajowa procedura w przedmiocie jej oceny, co w konsekwencji może prowadzić do utraty licencji przewoźnika.

Naruszenia dzielą się na trzy kategorie: poważne naruszenia (PN), bardzo poważne naruszenia (BPN), oraz najpoważniejsze naruszenia (NN).

1 BPN odpowiada 3 PN na kierowcę w ciągu roku

3 BPN na kierowcę w ciągu roku wszczyna postępowanie w sprawie oceny dobrej reputacji

Poważne naruszenia, które wprowadza rozporządzenie z dnia 2 maja 2022:

  • niekompletne informacje na temat zgłoszenia delegowania
  • niezaktualizowanie zgłoszeń delegowania w publicznym interfejsie połączonym z IMI
  • niestosowanie lub nieprawidłowe stosowanie oznaczenia promu/pociągu
  • brak wprowadzenia symboli państw, w których rozpoczął się i zakończył dzienny okres pracy kierowcy
  • brak wprowadzenia symboli państw, których granice przekroczył kierowca w ciągu dziennego okresu pracy
  • brak pokrycia przez pracodawcę kosztów zakwaterowania poza pojazdem

Bardzo poważne naruszenia:

  • nienaniesienie wymaganych informacji na wykresówkę
  • regularny tygodniowy okres odpoczynku lub tygodniowy okres odpoczynku przekraczający 45 godzin, który jest odbywany w pojeździe
  • brak rekompensaty za dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku
  • niezorganizowanie przez przewoźnika pracy kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowców
  • nieprzedstawienie przez przewoźnika wyraźnego dowodu potwierdzającego wykonanie poprzedniego przewozu międzynarodowego lub każdego kolejnego przewozu kabotażowego lub wszystkich przewozów przeprowadzonych w przypadkach, gdy pojazd znajdował się na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego w okresie 4 dni poprzedzających przewóz międzynarodowy, oraz nieprzedstawienie tych dowodów w czasie kontroli drogowej
  • niezłożenie zgłoszenia delegowania państwu członkowskiemu, do którego kierowca jest delegowany, najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania
  • nieprzekazanie żądanych dokumentów do przyjmującego państwa członkowskiego w terminie ośmiu tygodni od daty złożenia wniosku
  • nieprzedstawienie przez kierowcę ważnego zgłoszenia delegowania
  • nieudostępnienie kierowcy ważnego zgłoszenia delegowania
  • wykonywanie przewozów kabotażowych w tym samym państwie członkowskim przez 4 dni od zakończenia ostatniego zgodnego z prawem przewozu kabotażowego w danym państwie członkowskim
  • wykonywanie przewozu kabotażowego niezgodnie z przepisami obowiązującymi w przyjmującym państwie członkowskim

Damian Kilar,

Kancelaria Prawna Viggen

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen ak@vigen.pl tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko