Strona główna Prawo Przewozowe Dokumenty przewozowe pozwolą na 0% VAT

Dokumenty przewozowe pozwolą na 0% VAT

2943
0
4.33/5 (6)

Dokumenty przewozowe pozwolą na 0% VAT. Polski podatnik podatku od towarów i usług świadczy na rzecz innego polskiego podatnika usługę transportu towarów na odcinku Warszawa – Wrocław.

Z zawartej między stronami umowy wynika, że towary przewożone przez podatnika na odcinku krajowym będą następnie przedmiotem eksportu i zostaną wywiezione poza Unię Europejską. Jaką stawkę VAT należy zastosować do świadczonej usługi transportu na odcinku Warszawa – Wrocław?

Według Ministerstwa Finansów przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się m.in. przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty.

Obniżoną do wysokości 0-proc. stawkę podatku stosuje się również do usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego.

Obniżoną stawkę stosuje się pod warunkiem spełnienia określonych przepisami warunków, tj. posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług są, w przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora, list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora).

Polski podatnik – jak podkreśla MF – wystawiając fakturę VAT za wykonaną usługę transportu towarów na odcinku krajowym, będącą częścią transportu międzynarodowego, ma prawo zastosować obniżoną stawkę 0-proc., pod warunkiem że będzie dysponował dokumentami, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT. W przypadku braku takich dokumentów właściwa będzie stawka podstawowa, czyli 23 proc.

W dowodzie świadczenia usług musi się znaleźć informacja, że m.in. w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim.

Podstawa prawna:

Art. 83 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Par. 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392).

źródło: Gazeta Prawna

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKoniec wrzucania w koszty faktur za leasing operacyjny?
Następny artykułZaskakujący efekt wprowadzenia e-myta: gigantyczny skok sprzedaży ciężarówek