Strona główna Informacje prawne Koniec wrzucania w koszty faktur za leasing operacyjny?

Koniec wrzucania w koszty faktur za leasing operacyjny?

762
0
No Ratings Information Message

Koniec wrzucania w koszty faktur za leasing operacyjny? Z dużym prawdopodobieństwem należy zakładać, że nowe standardy rachunkowości mogą mocno utrudnić polskim firmom m.in. dostęp do leasingu.

To efekt działań post-kryzysowych, mających na celu zaostrzenie rygorów finansowych i zniwelowanie ryzyka kolejnego załamania światowej gospodarki.

Jak przypomina CSI Leasing Polska, spółka oferująca pośrednictwo tej formy finansowania, standardy te mają służyć zapobieganiu kryzysom finansowym. Wiążą się natomiast z zaostrzeniem kryteriów finansowania inwestycji (w tym leasingu), co w konsekwencji może utrudnić do niego dostęp oraz zmniejszyć opłacalność. Dotyczy to m.in. sposobów szacowania ryzyka i zarządzania nim, wyceny potencjału finansowego leasingobiorcy i uregulowań rachunkowości.

Źródłem tych planowanych restrykcyjnych zmian są m.in. regulatorzy rynków, czyli: International Accounting Standards Board (IASB) i US Financial Accounting Standards Board (FASB). Oprócz tego, duże znaczenie mają propozycje nowych globalnych regulacji, dotyczących głównie banków, a wynikające z inicjatywy Komitetu Nadzoru Bankowego w Bazylei (tzw. standard Basel III).

– Z opublikowanych niedawno przez IASB i FASB materiałów do dyskusji na temat rachunkowości umów leasingowych wynika, że zbliża się koniec wrzucania w koszty faktur za leasing operacyjny – wyjaśnia Robert Szyc z CSI Leasing – Klienci będą musieli amortyzować przedmiot, w koszty zaliczać tylko odsetki.

Propozycje eliminują możliwość stosowania dotychczasowej rachunkowości w leasingu operacyjnym, a umowy go dotyczące, będą traktowane w sposób podobny, jak ujmuje się obecnie umowy leasingu finansowego. Projekt wymaga od leasingobiorcy ujęcia składnika aktywów reprezentującego jego prawo do użytkowania tego aktywa oraz odpowiadającego mu zobowiązania z tytułu obowiązku dokonywania opłat leasingowych.

Wyeliminowana zostaje prawdopodobnie rachunkowość leasingu operacyjnego, według standardu MSR 17. Leasingobiorcy wykazywaliby wszystkie umowy leasingu, tworząc aktywa i zobowiązania w sposób podobny do stosowanego dzisiaj w przypadku leasingu finansowego. Zarówno IASB, jak i FASB, są świadome potencjalnych problemów w naliczaniu kosztów i korzyści w przypadku niskowartościowych i krótkotrwałych umów leasingu.

– Jesteśmy gotowi na te zmiany, proponując naszym klientom szereg rozwiązań, które nadal będą obniżać koszty korzystania z nowoczesnej infrastruktury IT – dodaje Robert Szyc – Chodzi przede wszystkim o specjalistyczne usługi (np. lifecycle, green IT), większą elastyczność umów, a nawet wliczone w ich zakres, niszczenie danych z dysków oraz recycling sprzętu IT.

Leasing operacyjny to najbardziej popularna forma leasingu; przedmiot leasingu jest zaliczany do składników majątkowych leasingodawcy – firmy leasingowej. Raty leasingowe mogą być znacznie niższe niż w przypadku leasingu finansowego.

Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych również spoczywa na leasingodawcy. Zalicza on do kosztów uzyskania przychodu wszelkie opłaty ponoszone na rzecz leasingodawcy, np. opłatę wstępną, raty leasingowe. Podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej. Po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca może skorzystać z prawa wykupienia przedmiotu leasingu.

Źródło: wnp.pl

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPiraci drogowi mniej bezkarni
Następny artykułDokumenty przewozowe pozwolą na 0% VAT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj