Strona główna Aktualności Dnia Francja zmiany w delegowaniu w mijającym roku

Francja zmiany w delegowaniu w mijającym roku

558
5/5 (13)

W mijającym roku francuski ustawodawca wydał nowy dekret, który modyfikuje przepisy dotyczące delegowania pracowników do pracy na terytorium Republiki Francuskiej. Celem tego dekretu jest doprecyzowanie postanowień Loi Macron, jak i zaostrzenie kar za brak spełnienia obowiązku delegowania.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE DEKRETEM TO:

– obowiązek wprowadzenia do formularza SIPSI danych zleceniodawcy, w tym jego numeru VAT;
– obowiązek zleceniodawcy przekazania potwierdzenia odbioru dokumentu z systemu SIPSI oraz złożenie oświadczenia o zobowiązaniu do zapłaty ewentualnych kar nałożonych przez organy kontrolne;
– wprowadzenie zobowiązania do udzielenia kontrahentowi dostępu do usług przedstawiciela zagranicznego.

Postanowienia znowelizowanego Loi Macron stanowią o obowiązku posiadania przez firmy spoza Francji świadczące usługi na terytorium tego kraju swojego przedstawiciela, który na stałe zamieszkuje we Francji. Rola przedstawiciela przedsiębiorstwa we Francji jest niebagatelna ponieważ do jego obowiązków należy udzielanie wszelkich informacji służbom i francuskim organom kontrolnym oraz przechowywanie dokumentacji przedsiębiorstwa wymaganej podczas kontroli. Wybór właściwego przedstawiciela jest zatem kluczowy. Kancelaria Prawna Viggen sp.j. oferuje Państwu przedstawiciela, który faktycznie przebywa i zamieszkuje we Francji oraz posługuje się biegle językiem francuskim, po to aby dbać o Państwa interesy. Przedstawiciel Kancelarii Prawnej Viggen. sp. j. jest faktycznym przedstawicielem Państwa interesów, który przy wsparciu merytorycznym zespołu prawników Kancelarii specjalizujących się w prawie francuskim będzie dbał o Państwa interesy nie tylko wtedy, kiedy wymaga tego doraźna pomoc w razie kontroli, a również w ten sposób, że poprzez prawników naszej Kancelarii informował będzie Państwa o kierunkach zmian proponowanych przez francuskiego ustawodawcę i pomagał optymalnie zarządzać pracownikami delegowanymi do wykonywania pracy na terytorium Francji.

 

Piotr Tarasek

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 

Czytaj także:

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here