Strona główna Informacje prawne Jak zalogować prawidłowo kartę kierowcy?

Jak zalogować prawidłowo kartę kierowcy?

11273
UDOSTĘPNIJ

zdjęcie3

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

Prawidłowe zalogowanie karty kierowcy w tachografie cyfrowym przysparza wiele problemów i niestety jest źródłem poważnych kar finansowych. Jak więc ich uniknąć? Jak prawidłowo zalogować kartę kierowcy tachografie cyfrowym? Kiedy kierowca musi zrealizować wpis manualny a kiedy może z niego zrezygnować? Jakie są konsekwencje finansowe nieprawidłowego zalogowania karty kierowcy w tachografie cyfrowym? Na te pytania odpowiemy w niniejszym opracowaniu.

Jeśli kierowca nieprawidłowo zaloguje kartę to zamiast udokumentować ‚odpoczynek’ (piktogram: łóżko) w pliku cyfrowym zapisany zostanie ‚nieudokumentowany okres aktywności’ (piktogram: pytajnik(?)). Jeżeli na karcie zapisany zostanie ‚nieudokumentowany okres aktywności’ to zakładając nawet, że trwa on np. ponad: 11 godzin to nie zostanie uznany przez organy kontrolne za ‚odpoczynek’.

Aby tego uniknąć kierowca musi postępować zgodnie z poniższą procedurą:

a) kierowca wsuwa kartę do tachografu cyfrowego,

b) tachograf wita kierowcę słowem: ‚welcome’ i podaje datę oraz godzinę zgodną z czasem UTC,

c) tachograf podaje nazwisko właściciela karty,

d) tachograf podaje datę i godzinę ostatniego wyjęcia karty z (dowolnego) tachografu cyfrowego,

e) tachograf pyta: ‚WPIS MANUALNY’ i sugeruje odpowiedź: ‚TAK’ – kierowca powinien nacisnąć przycisk ‚OK’

f) tachograf pyta: ‚KONIEC ZMIANY’ i sugeruje odpowiedź: ‚NIE’ – kierowca powinien nacisnąć przycisk ‚OK’,

g) tachograf podaje dwie daty oraz dwie godziny: u góry podaje datę i godzinę ostatniego wyjęcia karty kierowcy a na dole podaje (pulsującą) datę i godzinę ostatniego wyjęcia karty, którą można zmienić na datę aktualną – kierowca powinien wciskając przycisk strzałki (do góry) ustawić aktualną datę i godzinę (obecną) i naciska przycisk ‚OK’,

h) przyciskiem z numerem ‚1, który znajduje się w lewym dolnym rogu tachografu kierowca wybiera przyciskając symbol: ‚odpoczynek’ – ‚łóżko’ i przyciska ponownie ‚OK’.

Teraz karta kierowcy została zalogowana w sposób prawidłowy i okres pomiędzy ostatnim jej wyjęciem z tachografu a obecnym założeniem został udokumentowany jako ‚odpoczynek’.

Dlaczego, więc tachograf automatycznie nie oznacza tego czasu jako ‚odpoczynek’ i dlaczego kierowca musi wykonać wpis manualny?

Otóż trzeba pamiętać, że tachograf cyfrowy to tylko proste urządzenie informatyczne, które nie wie co kierowca robił od chwili kiedy wysiadł z pojazdu i zabrał własną kartę. Tachograf nie wie czy kierowca w tym czasie wykonywał przykładowo ‚inną pracę’ lub czy też jechał innym pojazdem wyposażonym w tachograf analogowy (na wykresówkach). Dlatego też tachograf nie może sam założyć że kierowca był na ‚odpoczynku’ i dlatego kierowca sam musi określić manualnie jaką czynność wykonywał pomiędzy wyjęciem karty a jej ponownym założeniem.

Kiedy kierowca może zrezygnować z dokonania wpisu manualnego?

Jeśli po wyjęciu karty kierowcy z tachografu kierowca wykonywał jazdę przez kilka dni na pojeździe z tachografem analogowym lub posiada na ten czas zaświadczenie o odpoczynku to po ponownym włożeniu karty do tachografu nie musi dokonywać wpisu manualnego (może wybrać w pozycji – „e”)) opcję ‚WPIS MANUALNY’ – ‚NIE’ – i nacisnąć ‚OK’. Takie rozwiązanie można wybrać jeśli cały czas (co do minuty) będzie udokumentowany na wykresówkach (oraz ich rewersach ręcznym obrysem) lub będzie udokumentowany na zaświadczeniach urlopowych lub zaświadczeniu o odpoczynku.

Jakie są konsekwencje finansowe nieprawidłowego zalogowania karty kierowcy?

Zgodnie z pkt.: 12.12. wykazu kar ‚Udostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie niepełnych danych o okresach aktywności kierowcy będzie skutkowało karą w wysokości 300 zł  za każdy dzień’.

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy