Strona główna Informacje prawne Jednolite stanowisko GIP i GITD w sprawie ostatniej nowelizacji Ustawy o czasie...

Jednolite stanowisko GIP i GITD w sprawie ostatniej nowelizacji Ustawy o czasie pracy kierowców

1732
0
No Ratings Information Message

Jednolite stanowisko GIP i GITD w sprawie ostatniej nowelizacji Ustawy o czasie pracy kierowców. 6 lipca 2009 roku Główny Inspektor Pracy wraz z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego podpisali jednolite stanowisko w sprawach:

 • stosowania przez organy kontrolne art. 21 Ustawy o czasie pracy kierowców dot. czasu pracy w kontekście pory nocnej
 • sposobu i obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.

W zakresie zapisu art. 21 Ustawy o czasie pracy kierowców „Art. 21. W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie” – jednoznacznie wskazano, że zapis ten dotyczy CZASU PRACY a nie CZASU JAZDY oraz , że nie podlega kontroli prowadzonej przez inspektorów transportu drogowego. Dzięki temu przewoźnicy uzyskali miarodajną odpowiedź na często stawiane pytanie: jaka jest kara w czasie kontroli na drodze za przekroczenie ww normy? Inspekcja transportu drogowego nie rozlicza czasu pracy, zadanie to należy do Państwowej Inspekcji Pracy, która w trakcie kontroli w przedsiębiorstwie może nałożyć karę grzywny, w razie stwierdzenia przekroczenia czasu pracy w dobie powyżej 10 godzin jeśli kierowca w tejże dobie pracował w porze nocnej.

W sprawie prowadzenia ewidencji – stanowisko GIP i GITD bez wątpienia rozwiało wszelkie nadzieje przewoźników na zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. Przewoźnik nie tylko ma obowiązek prowadzić ewidencję, ale również na żądanie organu kontrolnego, czy żądanie kierowcy musi  udostępnić ją do wglądu. Wątpliwy co do logicznej konstrukcji zapis „Art. 25.

 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:
  1. zapisów na wykresówkach;
  2. wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
  3. plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
  4. innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności;
  5. rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.”

 

GIP i GITD opatrzyli stosownym komentarzem „na pracodawcy nie ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców łącznie we wszystkich formach wymienionych w art. ust.1 pkt 1-5.”.

Równocześnie podkreślono, że „prowadzona przez pracodawcę dokumentacja, be względu na formę, powinna stanowić spójną i rzetelną ewidencję czasu pracy kierowcy, która umożliwi prawidłowe ustalenie jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, np.: wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych”.

W mojej ocenie nowelizacja w zakresie ewidencji nie zmieniła nic, spowodowała jedynie duże zamieszanie wśród przewoźników oraz potrzebę konsultacji i wydania niżej załączonego stanowiska.

Poza pojęciem rejestrów, które de facto stanowią ewidencję czasu pracy kompletnie nic nowego nie wprowadzono ww zmianą. Żadna wykresówka, ani plik cyfrowy, czy też wydruk nie zawiera podliczenia godzin nadliczbowych, godzin pracy w porze nocnej ani informacji, w jakim czasie został oddany dzień wolny za dyżury, pracę w niedzielę i święta oraz za godziny nadliczbowe.

Może pomysłodawcy tej nowelizacji skupić powinni swoją uwagę nad poprawą regulacji za diety w podróżach krajowych i zagranicznych, a nie trwonić czas nad nic nie dającymi w praktyce zmianami.

Diety i zwrot kosztów za noclegi to temat niezwykle ważny i pilny, a do tej pory na Drukach Sejmowych nie ukazał się oficjalnie złożony projekt nowelizacji, pozwalający uniknąć znacznych obciążeń finansowych za zwrot kosztów wyżywienia i noclegu kierowców.

 

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułWITD ma obowiązek stosować art. 92 a ust. 4 oraz art. 93 ust.7 Ustawy o transporcie drogowym
Następny artykułCzy można jeździć pojazdem niezgłoszonym do licencji?