Strona główna Aktualności Dnia Jeździsz na wschód Europy? Możesz domagać się od ITD zwrotu kar od...

Jeździsz na wschód Europy? Możesz domagać się od ITD zwrotu kar od 2010 roku!

186
UDOSTĘPNIJ

Mariusz Miąsko

Jak wynika z informacji uzyskanej od Kancelarii Prawnej Viggen, kary nałożone od 2010 roku przez ITD za naruszenia poza granicami Unii Europejskiej, (czyli na terenie obowiązywania umowy AETR i Ukrainy), zostały nałożone bezprawnie. Dotyczy to kar za naruszenie okresów prowadzenia i odpoczynków. Źródłem prawa regulującego okresy prowadzenia, przerw i odpoczynków na terenie Unii Europejskiej jest rozporządzenie 561/2006 WE. Natomiast poza obszarem UE, źródłem prawa powinny być normy Umowy AETR.

Powinny ale nie są, ponieważ….Minister Transportu zapomniał poinformować o fakcie zmiany AETR Ministra Spraw Zagranicznych. Ten z kolei nie wiedząc o zmianie nie ogłosił jej w sposób przewidziany prawem. W ten sposób przepisy nigdy nie zaczęły obowiązywać na obszarze Polski.

W związku z powyższym wszystkie kary za przekroczenia norm okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków – poza obszarem UE, EOG i Szwajcarii – nałożone przez ITD, są bezprawne.

Polskich przedsiębiorców i kierowców nie dotyczyły (i nadal nie dotyczą), poza obszarem UE, EOG i Szwajcarii, żadne przepisy czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków. Reguluje to art 2 ust. 3 rozporządzenia 561/2006 WE, który mówi, że AETR stosuje się, w miejsce niniejszego rozporządzenia, do międzynarodowego transportu drogowego wykonywanego w części poza obszarami określonymi w ust. 2, do: a) pojazdów zarejestrowanych we Wspólnocie lub w państwach będących stronami AETR, na całej trasie;”. Dalej umowa mówi: „Przepisy AETR powinny zostać dostosowane do przepisów niniejszego rozporządzenia, tak aby główne przepisy niniejszego rozporządzenia miały zastosowanie, poprzez AETR, do takich pojazdów na każdym odcinku trasy na terytorium Wspólnoty”.

Tak więc przepisy powinny być obowiązkowo wprowadzone do polskiego systemu prawnego ale mnie zostały. Więcej na ten temat dlaczego umowa AETR nie obowiązuje oraz w jakim zakresie nie obowiązuje, można przeczytać na stronie:http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/172/40/Kluczowa-czesc-umowy-AETR-nie-obowiazuje-w-Polsce-juz-od-3-lat-bo-MT-zapomnial-przeslac-tekst-do-publikacji/

Co należy więc zrobić jeśli ITD nałożyła na kierowcę lub przewoźnika karę, za przekroczenie okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków podczas transportu wykonywanego poza obszarem UE, EOG i Szwajcarii ?

„Należy zwrócić się do ITD o wszczęcie postępowania administracyjnego z uwagi na zaistnienie nowej istotnej okoliczności w sprawie i domagać się zwrotu środków pobranych bez podstawy prawnej” – radzi Mariusz Miąsko, prezes Kancelarii Prawnej Viggen, który w tej sprawie zwrócił się już z pismem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

(j.p.)

praca dla kierowcy