Strona główna Informacje prawne Kiedy można zabezpieczyć pojazdy, zgłoszone do licencji, bilansem?

Kiedy można zabezpieczyć pojazdy, zgłoszone do licencji, bilansem?

705

Przewoźnik dokonujący zabezpieczenia finansowego bilansem firmy na pojazdy zgłoszone do licencji w BOTM  oraz Starostwie Powiatowym musi pamiętać, że nie zawsze bilans może stanowić zabezpieczenie. Badając, czy bilans jest wystarczającym zabezpieczeniem należy wziąć pod uwagę: aktywa razem minus zobowiązania i minus rezerwy na zobowiązania. Różnica, która wyjdzie z takiego obliczenia będzie brana pod uwagę jako gwarancja finansowa.

Aktywa razem  zobowiązania  rezerwy na zobowiązania = różnica będzie stanowić zabezpieczenie

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy