Strona główna Aktualności z ustawy o transporcie drogowym Badania lekarskie w kontekście szkoleń okresowych kierowców

Badania lekarskie w kontekście szkoleń okresowych kierowców

8779
5/5 (9)


Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Z racji tego, że istnieją różne interpretacje przepisu odnośnie do momentu przeprowadzenia badań lekarskich kierowców związanych z odbyciem szkolenia okresowego i zdarza się, że Wydziały Komunikacji kwestionują ważność przeprowadzonych przez kierowców badań, pytanie brzmi:

Kiedy (w którym dokładnie momencie) kierowca powinien przejść badanie lekarskie tak, aby Wydział komunikacji go nie zakwestionował?

Otóż, pierwsza niezmiernie ważna kwestia to rozróżnienie terminu ukończenia pierwszego szkolenia okresowego od kolejnego szkolenia okresowego.

Zgodnie z art. 3 ust.3 Ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 17 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 235, poz. 1701).

„Kierowcy, obowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne – po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy”.

Czyli ważne jest, że przy pierwszym szkoleniu okresowym, badania lekarskie i psychologiczne wykonuje się po ukończeniu szkolenia okresowego, a więc może być to ten sam dzień, w którym szkolenie zostało zakończone oraz w dniach następujących po tym dniu, jednak nie później niż przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy. Gdyby więc kierowca wykonał badanie lekarskie podczas trwania pierwszego szkolenia okresowego, a nie po jego zakończeniu i uzyskaniu zaświadczenia, to takie badanie nie zostanie uznane za prawidłowe przez Wydziały Komunikacji i kierowca będzie zmuszony do jego powtórnego przeprowadzenia.

Tak wygląda kwestia badań lekarskich przy pierwszym szkoleniu okresowym.

  • A jak sytuacja wygląda w przypadku szkolenia kwalifikacji wstępnej oraz kolejnych szkoleń okresowych konkretnie, w którym momencie należy przeprowadzić badanie?

W przypadku kwalifikacji wstępnej pierwsze badanie lekarskie jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępne (może to być przed lub w trakcie szkolenia), a co do kolejnych szkoleń okresowych kierowca w wieku do 60 lat wykonuje badania lekarskie w terminie – właściwym do ukończenia szkolenia okresowego (czyli co pięć lat) – jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

 Czytaj także:

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

 

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy