Strona główna Aktualności Dnia Kłopoty z rejestracją samochodów

Kłopoty z rejestracją samochodów

372

Osoby zamieszkałe w miejscu właściwym dla danego starostwa mogą mieć kłopoty z zarejestrowaniem tam swojego samochodu, jeśli ich stałe zameldowane znajduje się na terenie innego powiatu.

Taka sytuacja spotkała Marcina, mieszkańca Poznania, zameldowanego na stałe w Lesznie (woj. wielkopolskie) – Kilka miesięcy temu kupiłem nowy samochód, który tym razem chciałem zarejestrować w Poznaniu, gdzie mieszkam i pracuję już od ponad roku – mówi mężczyzna. – Tamtejszy wydział komunikacji nie zgodził się jednak na to uznając, że skoro jestem zameldowany na stałe w innym mieście, to cytuję: zgodnie z przepisami powinienem zarejestrować auto w tamtejszym wydziale komunikacji. Nie pomógł mi nawet fakt, posiadania decyzji o czasowym meldunku w stolicy Wielkopolski.

Zgodnie z przepisami (Prawo o Ruchu Drogowym), „rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę)…”. Znaczenie tego określenia definiuje Kodeks Cywilny. Zgodnie z jego zapisami, miejscem zamieszkania (także w znaczeniu ujętym w Prawie o Ruchu Drogowym) jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Nie ma tu żadnego słowa o zameldowaniu, które jest czynnością materialno-techniczną.

Niestety nie wszystkie wydziały komunikacji podzielają tę interpretacje, a część z nich ma z tym duże kłopoty. W przytoczonym wyżej przypadku, pracownicy urzędu niesłusznie uznali, że miejsce zamieszkania jest równoznaczne z miejscem zameldowania.

Na szczęście nie brakuje starostw, gotowych do zarejestrowania pojazdu na podstawie oświadczenia o miejscu zamieszkania. Choć nie wymagają tego przepisy, warto dołączyć do niego decyzję o czasowym zameldowaniu. Innym dokumentem pomocnym w poświadczeniu zamieszkania w danej miejscowości może być też umowa o pracy.

Niemożność zarejestrowania samochodu w miejscu aktualnego zamieszkania dla osoby zameldowanej na terenie innego powiatu, stanowi potencjalnie duży problem. Szczególnie gdy miejscowości te oddalone są od siebie o kilkaset kilometrów. W przypadku zagubienia tablicy rejestracyjnej czy też konieczności wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego, taka osoba skazana jest na długą wycieczkę do urzędu, znajdującego się w miejscu jej stałego zameldowania.

Onet.pl

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy