Strona główna Diety i Ryczałty Noclegowe Kolejne oddalone powództwo kierowcy ws. o wypłatę ryczałtów noclegowych!

Kolejne oddalone powództwo kierowcy ws. o wypłatę ryczałtów noclegowych!

1590
0
5/5 (6)

Kolejne oddalone powództwo kierowcy ws. o wypłatę ryczałtów noclegowych! 12 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w sprawie o sygn. VI P 186/15 oddalił powództwo kierowcy o wypłatę ryczałtów za nocleg.

Niniejsze orzeczenie ukazuje problematykę wypłacania świadczenia z tytułu podróży służbowej bez wskazania na poszczególne składniki kosztów z tytułu podróży służbowej. Kancelaria Prawna Viggen sp.j. w imieniu pracodawcy argumentowała, iż nie ma znaczenia fakt braku wyodrębnienia poszczególnych komponentów. Sąd uznał, że pracodawcy i kierowcy posługują się terminem „dieta” dla określenia należności z racji podróży służbowych, w których skład wchodzi między innymi ryczałt za nocleg. Sąd podkreślił, że nieużywanie określeń: „należności z tytułu podróży służbowych” oraz „ryczałty” jest całkowicie zrozumiałe. W przedmiotowym orzeczeniu Sąd interpretował pod pojęciem „diety” całość należności z tytułu podróży służbowych. Takie rozumienie tego terminu, obejmujące nie tylko koszty wyżywienia, jest powszechne w branży transportowej. Sąd stwierdził, że materiał dowodowy nie daje podstaw do przyjęcia, żeby powód dopytywał się pozwanego w związku z użyciem sformułowania „Diety”, by zgłaszał wątpliwości w tym zakresie lub zwracał uwagę, że chodzi tylko i wyłącznie o „Diety”. Okoliczność, iż powód nie koncentrował się na użyciu przez pozwanego sformułowań w tytułach przelewów wskazuje, iż termin „dieta” obejmował całość należności z tytułu podróży służbowych.

Dodatkowo Sąd zauważył, iż strony umówiły się, że powód będzie otrzymywać stałą miesięczną kwotę (4000 zł/5000 zł) za odbycie tzw. „kółek” Należność ta, zdaniem Sądu, obejmowała wszystkie opłaty z tytułu podróży służbowych.

Po analizie materiału dowodowego Sąd doszedł do wniosku, że ustalone pomiędzy stronami warunki zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych przez powoda, nie są mniej korzystne niż przepisy powszechne w zakresie minimalnych kosztów wyżywienia – art. 775§4 k.p. i ryczałtu za nocleg – §9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013.167)

Warto zauważyć, że sądy oddalające powództwa kierowców, co do zasady zgadzają się z argumentacją zaprezentowaną w krytycznej glosie do uchwały SN z 12 czerwca 2014 roku, przygotowanej przez Mariusza Miąsko – Prezesa Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. poprowadzi dla pracodawców każdy proces przed Sądami  Pracy z tytułu:

  • ryczałtów za noclegi,
  • godzin nadliczbowych,
  • diet,
  • dyżurów itp.

Dodatkowo:

– przeanalizujemy, doradzimy i sporządzimy regulaminy:

  • wynagradzania/pracy,
  • umowy,
  • dokumenty o warunkach zatrudnienia itp.

 

Szczegóły pod nr tel.: 509 982 577,

(12) 637-24-57

e-mail: biuro1@viggen.pl

Oceń artykuł

Poprzedni artykułSłowacja: nawet 1000 euro za przekroczenie prędkości
Następny artykuł5. rocznica śmierci Mariana Leśniewskiego – Przetakiewicza
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj