Strona główna Informacje prawne Kolejny prawomocny wyrok ws. powództwa kierowcy o wypłatę ryczałtów

Kolejny prawomocny wyrok ws. powództwa kierowcy o wypłatę ryczałtów

565

Kolejny prawomocny wyrok ws. powództwa kierowcy o wypłatę ryczałtów. Informujemy, że wyrok z 25 lutego br. roku Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku oddalający kolejne powództwo kierowcy w sprawie o sygn. akt: VI P 54/15 o wypłatę ryczałtów noclegowych, jest już prawomocny. Przedsiębiorstwo transportowe reprezentowane było przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. Linię obrony przygotował Mariusz Miąsko – prezes Kancelarii Prawnej Viggen, natomiast przed sądem klienta reprezentowała mec. Karolina Legierska.

Po dostarczeniu przez sąd uzasadnienia wyroku poinformujemy o szczegółach oddalenia powództwa kierowcy. ”Obecnie da się zauważyć, że wśród wszystkich spraw prowadzonych przez KPV w sprawach o wypłatę ryczałtów noclegowych, przeważają przypadki oddalenia powództw przez sądy, co napawa optymizmem” – informuje Mariusz Miąsko.    

W niniejszej sprawie, prowadzonej przez mec. Karoline Legierską, w ocenie Sądu powództwo kierowcy nie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd ocenił, że strony zgodnie ustaliły, że pod pojęciem diety rozumiane były zarówno diety sensu stricte, jak i ryczałt noclegowy. Strony wysokość diety uzgodniły w umowie o pracę, co na podstawie art. 77[5] KPC wyłączało stosowanie rozporządzenia. Poza zeznaniami świadków, którzy potwierdzili zasady rozliczania w firmie, potwierdzała to wysoka kwota ustalonej należności, ale także – w ostatnim okresie zatrudnienia kierowcy – tytuły przelewów, które otrzymywał. Początkowo pracodawca przelewy opisywał wyłącznie słowem dieta, ale pod koniec zatrudnienia powoda, przelewy przedstawiane były tytułem „dieta + ryczałt”. Kwota przelewu pozostała jednak niezmieniona. Powyższy stan fatyczny pozwolił pełnomocnikowi pozwanego przedsiębiorcy oprzeć się na wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2015 r. sygn. akt II PK 248/14, a także art. 65 par. 1 KC w związku z art. 300 KP podkreślając, że oświadczenia należy tak tłumaczyć, jak wymagają tego ze względu na okoliczności, w których zostają złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

Wyrok, który zapadł w niniejszej sprawie jest już prawomocny.

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. poprowadzi dla pracodawców każdy proces przed Sądami  Pracy z tytułu:

  • ryczałtów za noclegi,
  • godzin nadliczbowych,
  • diet,
  • dyżurów itp.

Dodatkowo:

– przeanalizujemy, doradzimy i sporządzimy regulaminy:

  • wynagradzania/pracy,
  • umowy,
  • dokumenty o warunkach zatrudnienia itp.

 

Szczegóły pod nr tel.: 509 982 577,

(12) 637-24-57

e-mail: biuro1@viggen.pl

 

Więcej o ryczałtach za nocleg kierowców w kontekście Uchwały Siedmiu Sędziów z 12 czerwca 2014 r. przeczytać można pod adresem:

 

1) Ryczałt za nocleg kierowców. Czy sędziowie z SN popełnili błąd?

2) Ogromne roszczenia kierowców spowodują masowe likwidacje firm transportowych?

3) Komentarz do uzasadnienia uchwały 7 Sędziów SN w sprawie ryczałtów za noclegi

4) Odpowiedzialność karna i finansowa zarządów firm za unikanie wypłaty ryczałtów za nocleg

5) Uchwała SN korzystna dla przewoźników. Ryczałt za nocleg tylko, gdy kierowca poniósł koszt. SN poparł stanowisko Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.!!!

6) Ryczałt za nocleg należy się jedynie za realnie poniesione koszty!!!

7) Dlaczego Uchwała SN ws. ryczałtów za nocleg i jej uzasadnienie są korzystne dla przedsiębiorców?

8) Realny charakter ryczałtu za nocleg – silny argument procesowy

9) Ryczałty za nocleg – kolejny argument potwierdzający bezzasadność roszczeń

10) Korzystne wyroki Sądów oraz stanowisko PIP w zakresie ryczałtów za nocleg

11) Ryczałty za nocleg kolejne przypadki argumentacji procesowej Pozwanych i Powodów

12) Ryczałt noclegowy nienależny na prywatnych parkingach

13) Czy orzeczenia SN w sprawie ryczałtów za nocleg są niekonstytucyjne?

14) Fikcja kosztu noclegu w interpretacji Sądu Najwyższego oraz niektórych Sadów powszechnych w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia MPiPS

15) O rozumieniu przez SN nieodpłatnego noclegu jako odpłatnego cd.

16) Cudowne rozmnożenie ryczałtów za nocleg w Sądzie Okręgowym w Toruniu

17) Szokujące stanowisko w sprawie ryczałtów noclegowych

18) Wybitny profesor prawa pracy krytycznie o ryczałtach noclegowych

19) Dlaczego kolejne sądy oddalają powództwa o ryczały za nocleg?

20) Następny Sąd Pracy mówi ryczałtom za nocleg: „nie”

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here