Strona główna Aktualności Dnia Łódź wprowadzi zakaz tranzytowego ruchu ciężkiego?

Łódź wprowadzi zakaz tranzytowego ruchu ciężkiego?

157
UDOSTĘPNIJ

Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, zwraca się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o pomoc we wprowadzeniu ograniczenia ruchu dla dużych ciężarówek w centrum miasta. GDDKiA odpowiada – nie jesteśmy organem zarządzającym drogami krajowymi na terenie Łodzi i nie mamy w tym przypadku żadnej mocy decyzyjnej.

Pomocą miałaby być pozytywna opinia Generalnej Dyrekcji w tej sprawie. Jednak urząd zaznacza, że jedynie prezydent miasta, jako organ zarządzający ruchem, może podejmować w podobnym przypadku jakiekolwiek decyzje, bez względu na opinię GDDKiA w tej sprawie.

Zakaz tranzytowego ruchu ciężkiego, miasto planowało wprowadzić już we wrześniu. Efektem zarządzania może być spiętrzenie się ruchu na innych drogach. To jednak budzi sprzeciw części gmin aglomeracji. W obronie protestujących stanęła Generalna Dyrekcja i skierowała sprawę do wojewody łódzkiego, jako organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem, aby rozstrzygnąć ogólnospołeczny spór.

W oświadczeniu Generalnej Dyrekcji czytamy: „Zasadne są natomiast obawy samorządów (do czasu wybudowania S14 na odcinku: węzeł Łódź Lublinek – węzeł Emilia), ponieważ wprowadzone ograniczenie, może skutkować zwiększeniem się ruchu na drodze krajowej nr 71 zarządzanej przez łódzki Oddział GDDKiA. Efektem takiego stanu rzeczy będzie pogorszenie warunków życia mieszkańców miejscowości położonych przy trasie i pogorszenie poziomu bezpieczeństwa.”

Zdaniem zarządcy dróg krajowych i autostrad, ruch ciężki z miasta wyprowadziła już nowo otwarta autostrada A1. GDDKiA zaznacza jednak, że dla poprawionego projektu organizacji ruchu wydał pozytywną opinię techniczną, jako, że z technicznego punktu widzenia jest on poprawny.

 

Źródło: rynekinfrastruktury.pl

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy