Strona główna 561/2006 WE i AETR Metodyka przyporządkowania odpoczynku tygodniowego do danego tygodnia

Metodyka przyporządkowania odpoczynku tygodniowego do danego tygodnia

2551
0
5/5 (2)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Metodyka przyporządkowania odpoczynku tygodniowego do danego tygodnia. Tygodniowy okres odpoczynku, który przypada na dwa tygodnie można zaliczyć do dowolnego z nich, ale nie obu.

Prawodawca niniejszą normą wyjaśnia niezwykle istotną kwestię a mianowicie, do którego tygodnia należy przyporządkować odpoczynek tygodniowy, gdy przypada on na dwa różne tygodnie.

Sytuacja taka może mieć miejsce np.: gdy zaczyna się w niedzielę o godzinie 17,00, a kończy w poniedziałek o godzinie 17,00.

Zagadnienie to posiada ścisły związek z definicją tygodnia określoną w art. 4 lit. i) rozporządzenia 561/2006 WE. Definicja stanowi bowiem, że: „tydzień” oznacza okres od godz. 00.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę;”.

Pomimo, że w nazwie odpoczynku znajduje się słowo „tygodniowy” to należy zauważyć, że nie jest on ściśle związany z definicją tygodnia.

Wystarczy bowiem, aby zaledwie część odpoczynku tygodniowego „nakładała się” na część tygodnia kalendarzowego (astronomicznego), aby można ją było przyporządkować do tego tygodnia.

(Rys.) Schemat przedstawia sytuację, w której odpoczynek tygodniowy może zostać przyporządkowany do dowolnego z dwóch odpoczynków tygodniowych

Zasadniczo to kierowca decyduje o przyporządkowaniu odpoczynku do danego tygodnia poprzez własne oświadczenie woli.

Jednak w większości przypadków, gdy czas trwania odpoczynku tygodniowego zawiera się w całości w „obrysie” tygodnia kalendarzowego, wówczas odnoszenie się do oświadczenia woli kierowcy jest zbędne.

Jest ono konieczne jedynie w przypadku odpoczynków zawierających się w na przełomie kolejnych dwóch tygodni. Jednak nie zawsze tak jest. Przykładowo jeśli w poprzednim tygodniu kalendarzowym, w sposób niebudzący wątpliwości, zawierał się w całości odpoczynek tygodniowy to oczywiste jest, że kolejny odpoczynek tygodniowy jest przyporządkowany do kolejnego a nie wcześniejszego tygodnia kalendarzowego.

Gdyby jednak kolejne odpoczynki tygodniowe zawsze zawarły się na przełomie kolejnych tygodni, to podczas kontroli drogowej, nie sposób jednoznacznie ustalić zgodności oświadczenia kierowcy określającego, do którego z tygodni należy przyporządkować odpoczynek tygodniowy. Brak bowiem wystarczająco „głęboko” sięgającego w przeszłość punktu odniesienia.

Informację taką można by jednoznacznie potwierdzić jedynie podczas kontroli w przedsiębiorstwie i to także w ograniczonym do roku zakresie.

Jest to jednak rozważanie czysto teoretyczne, ponieważ w przytłaczającej większości przypadków okres dnia bieżącego + 28 dni poprzedzających, będzie wystarczający dla ustalenia takiego odpoczynku tygodniowego, który zawrze się w całości w „obrysie” kalendarzowego.

Przedmiotowe uregulowanie stanowi, więc jedno z ważniejszych praktycznych rozstrzygnięć wśród źródeł prawa pracy kierowców transportu drogowego.

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułAnaliza 'odpoczynku w pojeździe’
Następny artykułOdpoczynek na promie i w pociągu – rozwinięcie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj