Strona główna Aktualności Dnia Norweska płaca minimalna – te informacje warto znać

Norweska płaca minimalna – te informacje warto znać

621
5/5 (13)

Nadzór prawny i merytoryczny: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Norweska płaca minimalna. Regulacja prawna dotycząca płacy minimalnej w Norwegii w odniesieniu do kierowców zawodowych obowiązuje od 1 lipca 2015 roku. Przepisy te dotyczą kierowców posiadających obywatelstwo norweskie, jak i kierowców oddelegowanych do pracy na terytorium Norwegii.

Norweska płaca minimalna

WAŻNE: Przepisy o płacy minimalnej dotyczą kierujących pojazdami powyżej 3,5 tony i autobusami oraz drogowego transportu towarów pojazdami o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony.

Stosowanie przepisów rozporządzenia o upowszechnianiu układów zbiorowych dotyczy:

 • KABOTAŻU – transportu krajowego na terenie Norwegii, wykonywanego przez polską firmę transportową;
 • TRANSPORTU KOMBINOWANEGO(o charakterze mieszanym)
 • TRANZYT – wyłączony
 • TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY – wyłączony

WAŻNE: Norweska płaca minimalna nie wynika z ogólnych uregulowań ustawowych, a z poszczególnych układów zbiorowych dotyczących poszczególnych branży.

WAŻNE: Przepisy dla pracowników przedsiębiorstwa mającego swoją siedzibę poza Norwegią stosuje się wyłącznie, gdy usługa transportowa świadczona jest zgodnie z przepisami norweskiej ustawy o środowisku pracy dot. pracowników delegowanych, co wymaga, aby odbiorca, zleceniodawca usługi znajdował się w Norwegii.

WAŻNE: Obecnie obowiązująca stawka ustanowiona została 1 czerwca 2017 roku i wynosi 167,65 NOK (norweskich koron) oraz dotyczy prowadzących pojazdy powyżej 3,5 tony oraz dokonujących drogowego transportu towarów pojazdami o dmc do 3,5 tony. Co istotne, stawka ta nie jest obowiązująca przy transporcie towarów własnych firmy.

WAŻNE: Kierowcy realizujący transport osób autobusami powinni otrzymywać płacę minimalną w wysokości 154,57 NOK (norweskich koron).

 • OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIOWY/zgłoszenie oddelegowanie pracownika
 • MINIMALNE WYNAGRODZENIE/wypłata/składniki/kryteria/terminy

W Norwegii oprócz wypłaty minimalnego wynagrodzenia pracodawca obowiązany jest wypłacać kierowcy dietę za każdą dobę przebywania w kraju w wysokości 307 NOK (norweskich koron).

 • PRAKTYKA KONTROLNA/dokumentacja w pojeździe

Organem uprawnionym do podejmowania kontroli jest norweska państwowa inspekcja pracy, która może przeprowadzać kontrolę we współpracy z Krajowym Zarządem Dróg.

Z kontrolą wiążą się określone obowiązki w postaci posiadania w kabinie kierowcy następującej dokumentacji:

 • umowa o pracę;
 • rejestr czasu pracy w Norwegii;
 • lista płac;
 • ewidencja czasu pracy;
 • potwierdzenie wypłat wynagrodzenia.

WAŻNE: W razie braku posiadania dokumentacji przez kierowcę, jest on w momencie kontroli obowiązany do wypełnienia ankiety dotyczącej wynagrodzenia.

Należy pamiętać, iż pomimo niemalże absolutnego zakresu dokumentacji, o którą do przedsiębiorcy mogą występować norweskie organy kontrolne, nie ma przepisów określających sposób przekazywania tejże dokumentacji, konieczności jej tłumaczenia na język norweski, czy choćby na język angielski, ani platformy za pomocą, której następowałoby to przekazanie. Według przepisów to po stronie norweskich kontrahentów leży obowiązek poinformowania o sposobie przechowywania dokumentów i tym, które z nich są potrzebne kierowcy w podróży służbowej. W związku z tym do momentu wypracowania przepisów wykonawczych warto wypracować praktykę ustalania przed delegowaniem pracownika do pracy na terytorium Norwegii wraz z kontrahentem ustaleń dotyczących wymaganych dokumentów.

 

Piotr Jan Tarasek

Prawnik

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 Czytaj także:

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here