Strona główna Aktualności Dnia Nowe formy wsparcia antykryzysowego. Wsparcie z Funduszy Unijnych.

Nowe formy wsparcia antykryzysowego. Wsparcie z Funduszy Unijnych.

467
5/5 (5)

Szanowni Państwo,

okres ostatnich kliku miesięcy dla wielu przedsiębiorców naznaczony był kryzysem i podejmowaniem walki o przetrwanie. Zespół prawników Kancelarii Prawnej Viggen sp. j. od początku wybuchu pandemii podjął działania nastawione na wsparcie przetrwania polskiej przedsiębiorczości. Udział Prezesa naszej Kancelarii dr Mariusza Miąsko w posiedzeniach Rady Przedsiębiorców przy Ministrze Adamie Abramowiczu pozwolił nam na forum Rady przedstawiać rozwiązania wypracowane w gronie naszych prawników.

Z sukcesem przeprowadziliśmy ponad 30 natychmiastowych restrukturyzacji przedsiębiorstw pod kątem pozyskania dla nich wsparcia z subwencji PFR na łączną kwotę ponad 4 milionów złotych. Naszymi klientami były przedsiębiorstwa, które nawet 6-krotnie dostawały negatywną decyzję z PFR. Po przeprowadzeniu naszych działań restrukturyzacyjnych jednak z każdym przypadku udało nam się pozyskać subwencję dla naszego klienta.

Mając jednak na względzie kurczące się zasoby wypłat w ramach subwencji PFR przedstawiamy Państwu naszą nową ofertę polegająca na przeprowadzaniu procesu pozyskiwania wsparcia w ramach dotacji na kapitał obrotowy z Funduszy Europejskich. Podejmując się kooperacji z najbardziej doświadczonymi podmiotami na rynku w zakresie pozyskiwania Funduszy Unijnych oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie przy pozyskiwaniu dotacji na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku doprowadziła do umożliwienia przedsiębiorcom dopłat do wynagrodzeń z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dopłaty do pensji pracowników to jedno z działań Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Pracodawcy, którym przez pandemię koronawirusa spadły obroty, będą mogli starać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz marszałkowie regionów zapewnią pieniądze na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników lub składek na ubezpieczenia społeczne.

Ważne w tym przypadku jest odstąpienie od wymogu powiązania tego typu wsparcia z programem szkoleniowym. Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także organizacje pozarządowe będą mogły wnioskować o dofinansowanie z EFS na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jaki i umowy cywilno-prawne, czyli na przykład umowy zlecenia, a także dla osób pracujących na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o wsparcie, jeżeli z powodu pandemii wartość ich obrotów spadła o co najmniej 30%. W przypadku, kiedy obroty spadną o połowę pracodawca może starać się o środki, które w 70 procentach pokryją koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pomoc ma być przyznana na okres nie dłuższy niż trzy miesiące i będzie wypłacana co miesiąc. Z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników będą mogły skorzystać też organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit. Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 ma umożliwić przedsiębiorcom uzyskanie pożyczek, poręczeń i gwarancji na bardzo atrakcyjnych warunkach. Będą oni mogli wykorzystać fundusze europejskie nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie ich firm. Pomoc będą mogli otrzymać beneficjenci środków unijnych, którzy mają trudności z realizacją swoich projektów, jak również przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii. Rozporządzenie daje możliwość łączenia pomocy, na przykład z pomocą de minimis. Wsparcie z instrumentów finansowych funduszy UE udzielane będzie przy zachowaniu minimum formalności, nawet na 6 lat.

Zapraszamy do kontaktu:

biuro1@viggen.pl

jak@viggen.pl

Piotr Jan Tarasek – Kierownik Działu Prawnego Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here