Strona główna Aktualności Dnia Nowe przepisy dla posiadaczy CKZ

Nowe przepisy dla posiadaczy CKZ

690
5/5 (1)

Już niebawem obowiązywać będą nowe przepisy dla posiadaczy CKZ. Przedsiębiorca podejmując się działalności zawodowej jako przewoźnik drogowy musi obecnie brać pod uwagę szereg regulacji także unijnych, które stopniowo są wdrażane do prawa polskiego, aby mieć możliwość konkurowania na rynku oraz być postrzeganym jako profesjonalista w zakresie jakości świadczonych usług.

Dobra reputacja

Wyznacznikiem konkurencyjności jest bez wątpienia dobra reputacja, której posiadanie (a właściwie zdolność jej utrzymania!) jest niezbędne celem wykazania posiadania kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Dobra reputacja to nic innego jak uzasadnienie niekaralności za określone przestępstwa uczynione umyślne, które są wynikiem popełnienia przez przewoźnika poważnych naruszeń.

Audyt w firmie

Celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa prawnego oraz organizacyjnego firmy, a także wykazania go przed organami kontrolnymi (np. ITD, PIP) zachęcamy Państwa do przeprowadzenia profesjonalnego audytu oferowanego przez Kancelarię Prawną Viggen sp.jawna: 

 • audyt dokumentacji i powiązanych procesów prawnych,
 • audyt procesów logistycznych, załadunkowych oraz procesów unieruchomienia ładunków. Szczegóły pod adresem: http://kancelariaprawnaviggen.pl/audyty/

Warto zadbać o bezpieczeństwo firmy już dziś!

W praktyce, często można spotkać się z przypadkami, gdzie firmom trudno zapanować i ogarnąć wszechobecny w dokumentach chaos. Nie rzadko odpowiedzialność za jej poprawność ponoszą kierowcy, księgowe lub inni wyznaczeni do takiego zadania pracownicy, a opłakane skutki wszelkich braków/nieścisłości (w przypadku kontroli, której prawdopodobieństwo będzie z upływem czasu coraz wyższe) ponoszą finalnie właściciele firm.

Przygotowany przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. raport z audytu może być istotną informacją dla kierownictwa firmy wskazującą na potrzebę wdrożenia procedur naprawczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Zakres audytu jest każdorazowo konsultowany z Klientem w zależności od celu i oczekiwanego rezultatu kontroli.

Nowe przepisy dla posiadaczy CKZ

Przykrą konsekwencją utraty dobrej reputacji jest zawieszenie przez Starostę lub GITD zezwolenia na wykonywanie zawodu. W takiej sytuacji wykonywanie transportu drogowego będzie równoznaczne z wykonywaniem przewozu bez zezwolenia!

Trzeba mieć świadomość, iż dobra reputacja przedsiębiorcy będzie możliwa do sprawdzenia przez dowolną osobę w Krajowym Rejestrze Ewidencji Pojazdów Transportu Drogowego, który zacznie funkcjonować od 30 listopada 2017. Rejestr KREPTD będzie zawierał m.in. wykaz naruszeń: poważne naruszenie – PN, bardzo poważne naruszenie – BPN, najpoważniejsze naruszenie – NN.

Wykazane naruszenia danego przewoźnika będą przechowywane nawet przez kilka lat wstecz!

Zawartość KREPTD podlegająca kontroli: 

 • firma przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;   
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;   
 • rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;   
 • liczba pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;                 
 • numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z licencji wspólnotowej;   
 • status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 
 • koniec ważności licencji wspólnotowej;                                 
 • data cofnięcia licencji wspólnotowej;                                   
 • data zawieszenia licencji wspólnotowej;     
 • data wygaśnięcia zawieszenia licencji wspólnotowej;   
 • powód zawieszenia lub wycofania licencji wspólnotowej;   
 • numer seryjny cofniętych wypisów z licencji wspólnotowej;
 • data cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;         
 • data wygaśnięcia cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;   
 • imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy oraz datę i miejsce jego urodzenia;     
 • imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem, oraz: 
 • numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • data wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych.

Odpowiedzialność osoby zarządzającej transportem/przedsiębiorstwem za naruszenia kierowców

Kierunek prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w ramach projektu zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 lipca 2017 roku wskazuje, iż to właśnie osoby zarządzające przedsiębiorstwem lub zarządzające transportem w firmie będą musiały czuwać nad poprawnością licznych procesów prawnych i logistycznych. Zgodnie z proponowanym art. 92a menedżerom grozić będzie administracyjna kara pieniężna od 200 do 2000 zł za każde naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym i to nie tylko zawinione w sposób bezpośredni. Sankcji może podlegać samo dopuszczenie przez przełożonego do powstania naruszeń dokonanych przez kierowców. Gdy podczas jednej kontroli stwierdzonych zostanie kilka naruszeń, kara będzie mogła wynieść maksymalnie 5000 zł – marne jest to pocieszenie zważywszy, że można stracić uprawnienia pomimo posiadania ważnego certyfikatu kompetencji zawodowych (CKZ).

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z szerokim wachlarzem usług oferowanych przez naszą kancelarię gwarantujących Państwa firmie bezpieczeństwo prawne: http://kancelariaprawnaviggen.pl/audyty/, a także kontakt w przypadku pytań!

 

Z poważaniem,

Magdalena Świątek

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

(+48) 531 766 520

m_s@viggen.pl

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here