Strona główna Informacje prawne Nowelizacja ustawy o czasie pracy – kierowcy będą mniej pracować w dobie

Nowelizacja ustawy o czasie pracy – kierowcy będą mniej pracować w dobie

1067
0
No Ratings Information Message

7 mają 2009 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców. W wyniku nowelizacji zmianie uległa treść art 21 przedmiotowej ustawy, który aktualnie ma brzmienie: „W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 10 godzin w danej dobie”. Przedmiotowa nowelizacja będzie rodziła poważne skutki dla większości przewoźników rzeczy i osób, w tym także dla przewoźników na liniach regularnych do 50 km. Przepisy wchodzą wżycie od 28 czerwca 2009 roku !

Podstawowym niekorzystnym dla przewoźników skutkiem będzie ograniczenie ilości godzin pracy w dobie jeśli kierowca wykona co najmniej jedną minutę pracy w godzinach nocnych. Które godziny są godzinami nocnymi oraz w jaki sposób zmniejszyć negatywne oddziaływanie tego przepisu?

Należy zauważyć, że godzinami nocnymi jest dowolnych 8 kolejno po sobie następujących godzin, wybranych przez przewoźnika (określonych w obwieszczeniu lub regulaminie pracy), które występują w 10-cio godzinnym przedziale czasowym od godz. 21,00 do godz. 7,00 rano.

Załóżmy więc, że w przykładowej firmie transportowej godziny nocne określono na przedział od godziny 22,00 do godziny 6,00. Obecna nowelizacja przepisów skutkuje w ten sposób, że jeśli kierowca wykona choćby jedną minutę pracy w godzinach nocnych (np.: pomiędzy wspomnianymi godzinami 22,00 a 6,00 to łączny czas pracy kierowcy w „danej dobie” nie może przekroczyć łącznie 10 godzin).

Jak wiadomo, zgodnie z treścią uregulowań wynikających z rozporządzenia 561/2006/WE, łączny okres prowadzenia pojazdu kierowcy może wynosić 9 godzin a dwa razy w tygodniu (licząc od godz. 0,00 w poniedziałek do 24,00 w niedzielę) nawet 10 godzin. W takim przypadku dzienny okres prowadzenia pojazdu będzie równoznaczny z czasem pracy kierowców. Wiadomo więc, że jeśli kierowca w „godzinach nocnych” prowadził pojazd co najmniej jedną minutę to w ramach obecnego uregulowania w bardzo wielu przypadkach kierowcy nie będą w stanie wykorzystać pełnego 9 godzinnego (a tym bardziej 10 godzinnego) – dziennego okresu prowadzenia pojazdu – ponieważ w praktyce, oprócz prowadzenia pojazdu kierowca wykonuje także szereg innych czynności które należy zaliczyć do czasu pracy.

Pełny tekst opracowania wraz z wykazem wyjątków znajdzie się w jednym z najbliższych wydań „Polskiego Trakera”.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułMonitoring kierowców w autobusach -"oko Wielkiego Brata" wspomoże właścicieli firm
Następny artykułNowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców, ale czy na pewno?