Strona główna Informacje prawne O tym musi wiedzieć każda kadrowa i księgowa

O tym musi wiedzieć każda kadrowa i księgowa

1124
No Ratings Information Message

O tym musi wiedzieć każda kadrowa i księgowa. W firmie transportowej 3 miesięczny okres rozliczeniowy będzie skutecznie wprowadzony wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu o tym PIP.

Obowiązek taki wynika z art. 18.2 Ustawy o czasie pracy kierowców: „Pracodawca (…) może stosować okresy rozliczeniowe określone w art. 15 ust 3-5  po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy.” Należy więc zauważyć, że wdrożenie w firmie 3 miesięcznego okresu rozliczeniowego bez wcześniejszego poinformowania o tym PIP będzie obarczone istotną wadą. Zakwestionowanie przez Inspektora PIP  3 – miesięcznego okresu rozliczeniowego może mieć dramatyczne skutki finansowe dla większości firm transportowych. Dodatkowo art. 15.4 Ustawy o czasie pracy kierowców mówi: „w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy”. Dlatego też na potrzeby wyjaśnień do kontroli trzeba…

się zastanowić jak wyjaśnić i czym uzasadnić owe „szczególnie uzasadnione przypadki”. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną okoliczność – a mianowicie w praktyce zmiana okresu rozliczeniowego nadal niewiele zmieni w przeciętnej firmie transportowej (od strony kosztów wynagrodzenia) jeśli nie zostaną dokonane specjalistyczne oraz zintegrowane zmiany w zakresie: zapisów w umowach o pracę, regulaminach pracy, regulaminach wynagrodzeń, a także zmiany w zarządzaniu transportem przez spedytorów. Niestety za zupełnie niepotrzebne narastanie części ukrytych kosztów stałych w przedsiębiorstwach odpowiadają spedytorzy oraz dyspozytorzy, którzy nie znając szczegółowych zasad wynikających z Rozporządzenia 561/2006/WE oraz Ustawy o czasie pracy kierowców (zupełnie nieświadomie) generują zbędne (i na dodatek „ukryte”) koszty dla firm transportowych. Jak temu zapobiec? Po trzykroć: UCZYĆ SIĘ. Zapraszamy do uczestnictwa w audytach oraz szkoleniach 🙂

 

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy