Strona główna Informacje prawne Ważne dla kierowców oraz przewoźników

Ważne dla kierowców oraz przewoźników

966
0
No Ratings Information Message

Ważne dla kierowców oraz przewoźników. Dla przewoźników, których kierowcy wykonują przeprawy promowe bardzo ważne jest, aby kierowcy umieli prawidłowo p r z e r y w a ć odpoczynek wjeżdżając i zjeżdżając na prom i z promu. Z pozoru wydaje się to banalnie proste. Jednak ku mojemu zaskoczeniu uczestnicząc w charakterze pełnomocnika strony w trakcie przesłuchania kierowców jednego z naszych klientów w siedzibie WITD, okazało się, że kierowcy ci nie zwrócili uwagi na jeden kluczowy szczegół, co skutkowało nieważnością odbioru całego przerywanego odpoczynku. Kierowcy słusznie koncentrują się Jazdaprawna.pl na tym aby odpoczynek był przerwany nie więcej niż dwukrotnie i aby przerwy łącznie nie trwały dłużej niż 60 minut.


Niestety, większość kierowców nie wie lub nie pamięta, że aby organy kontrolne mogły zaliczyć odpoczynek przerwany wjazdem na prom muszą koniecznie odebrać wyłącznie regularny odpoczynek. Artykuł 9 Rozporządzenia 561/2006/WE określa tę kwestię niezwykle precyzyjnie mówiąc: w przypadku, gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę.

Należy, więc odwołać się do definicji regularnego odpoczynku, która określa, że: regularny dzienny okres odpoczynku oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin (?). Tak, więc nie ma możliwości wykorzystania przerwy na wjazd i zjazd z promu w przypadku wykorzystywania przez kierowcę skróconego dziennego okresu odpoczynku, czyli jeśli odpoczynek trwa krócej niż 11 godzin od tej zasady może wystąpić tylko jedno odstępstwo, które zostanie omówione poniżej. Co ciekawe (często o tym zapominają kierowcy), przerwy na wjazd i zjazd z promu nie można także zastosować w trakcie trwania regularnego oraz skróconego tygodniowego odpoczynku.

Podsumowując ten wątek zagadnienia należy pamiętać, że wjazd i zjazd z promu nie może się odbywać w trakcie odpoczynku skróconego dziennego oraz tygodniowego.

Kierowca musi także pamiętać, że przerwany odpoczynek zostanie zaliczony pod warunkiem, że kierowca będzie posiadał na promie do własnej dyspozycji koję oraz że będzie swobodnie dysponował własnym czasem w trakcie trwania całego okresu odpoczynku.

            PIERWSZY PRZYKŁADOWY MODEL ODPOCZYNKU:

5 godz odpoczynku?30 min na wjazd na prom?3 godz odpoczynku na promie?30 min na zjazd z promu ? 3 godz odpoczynku po zjechaniu z promu. (łącznie minimum 11 godzin odpoczynku ? ale nie może to być odpoczynek tygodniowy)

            Mało kto jednak zwrócił uwagę na okoliczność, że istnieje jeszcze jeden schemat przerwania odpoczynku w celu wjazdu na prom i zjazdu z niego. Należy bowiem pamiętać, że  zgodnie z art. 4 lit g jasno wynika, że „alternatywnie, regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny a druga co najmniej 9 godzin”. Wynika z tego, że w skrajnym przypadku odpoczynek „regularny” może być przerwany nawet 3-krotnie.

            DRUGI PRZYKŁADOWY MODEL ODPOCZYNKU:

3 godz odpoczynku np.: 4 godziny dojazdu do portu 2 godziny odpoczynku 30 min na wjazd na prom  6 godz odpoczynku na promie 30 minut na zjazd z promu 1 godz odpoczynku w porcie (łącznie 3+9 godzin odpoczynku  czyli regularny dzielony odpoczynek).

Należy pamiętać o jeszcze jednej zasadzie  „kierowca musi towarzyszyć na promie pojazdowi (ale oczywiście nie oznacza to że ma się znajdować w pojeździe)”.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułBardzo ważne dla spółek cywilnych
Następny artykułO tym musi wiedzieć każda kadrowa i księgowa