12 C
Polska
piątek, Marzec 24, 2017

INFORMACJE PRAWNE

Odpowiedzialność skarbowa za nieuiszczanie danin publicznych od diet i ryczałtów noclegowych...

Omawiając niniejszą materię rozpocząć warto od zdefiniowania pojęcia daniny publicznej, która niestety nie została wprost określona w przepisach prawa. Doktryna wypracowała jednak znaczenie pojęciowe...

Nowości z GITD i PIP

Grafika prawna

"Tygodniowy odpoczynek" – rekompensata + co najmniej 9 godzin

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.   Niniejsza publikacja poświęcona jest kwestii „tygodniowego odpoczynku” w świetle uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE. Odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata...

Strefa unieruchomienia ładunków

Jeszcze więcej aktulności ...

Wywiad tygodnia

„Samochodami interesuję się chyba od zawsze” – czyli pierwszy wywiad z...

O miłości do starych samochodów i ciągłej potrzebie poszerzania swojej kolekcji zabytkowych okazów rozmawiamy z Panem Jarosławem Kędziorem.

Nieprawidłowości i wyjaśnienia urzędów

Wiadomości z ustawy o transporcie drogowym

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.   „Dopuszczalna masa całkowita - oznacza maksymalną dopuszczalną roboczą masę pojazdu z pełnym ładunkiem". Instytucja „dopuszczalnej masy całkowitej” co oczywiste, nie stanowi wprost instytucji prawa pracy. Odgrywa jednak kluczową rolę dla zdefiniowania środków transportowych,...

Nowości z ustawy o czasie pracy kierowców

Wytyczne Komisji Europejskiej i GITD

Inne rozporządzenia

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.   Niniejsza publikacja dostarcza profesjonalnych informacji na temat regularnych kontroli kierowców na gruncie uregulowań m.in. rozporządzenia 561/2006 WE: "Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców, o których mowa w ust. 1 w taki sposób, aby...

Więcej informacji prawnych