Jazdaprawna.pl | Transportowy portal prawny
11 C
Polska
wtorek, Wrzesień 26, 2017

INFORMACJE PRAWNE

Minimalna włoska nie tylko dla przewozów kabotażowych towarów

Minimalna włoska dotyczyła do tej pory wyłącznie przewozów kabotażowych towarów. Jednak, jak informuje portal https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx, przepisy regulujące kwestię minimalnego wynagrodzenia we Włoszech będą miały...

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

ZATRUDNIENIE, OFERTY PRACY I PRACOWNIKÓW

Kancelaria Prawna Viggen

NOWOŚCI Z GITD I PIP

UNIERUCHOMIENIE ŁADUNKÓW

PRAWO PRZEWOZOWE

JESZCZE WIĘCEJ AKTUALNOŚCI ...

WYWIAD TYGODNIA

KlassikAuto.pl z pasji do klasyków

O serwisie, który zrodził się z miłości do motoryzacji rozmawiamy z Panem Krystianem Tomalą, założycielem portalu KassikAuto.pl. Jazdaprawna.pl: Jak zrodził się pomysł na stworzenie tego...

Rozp. 561/2006 WE i AETR

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.   Podtytuł: art. 3 lit. i) rozporządzenia 561/2006 WE i) pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego, w których są użytkowane, wykorzystywanymi do niezarobkowych przewozów osób...
praca dla kierowcy

KADRY I PŁACE

DIETY I RYCZAŁTY NOCLEGOWE

NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WYJAŚNIENIA URZĘDÓW

WIADOMOŚCI Z USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. „Dopuszczalna masa całkowita - oznacza maksymalną dopuszczalną roboczą masę pojazdu z pełnym ładunkiem". Instytucja „dopuszczalnej masy całkowitej” co oczywiste, nie stanowi wprost instytucji prawa pracy. Odgrywa jednak kluczową rolę dla zdefiniowania środków...

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW

Wytyczne Komisji Europejskiej i GITD

INNE ROZPORZĄDZENIA

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.   W przypadkach, gdy pojazdu nie wyposażono w urządzenie rejestrujące zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3821/85, przepisy ust. 2 i 3 niniejszego artykułu mają zastosowanie do: a) regularnych krajowych przewozów osób; oraz b) regularnych...

WIĘCEJ INFORMACJI PRAWNYCH

ARCHIWALNE ALE NADAL PRZYDATNE