Strona główna Aktualności Dnia Roman Piaśnik burmistrz Olkusza kłamał mieszkańców TROKSA w sprawie strzelnic?

Roman Piaśnik burmistrz Olkusza kłamał mieszkańców TROKSA w sprawie strzelnic?

692
0
5/5 (6)

Burmistrz Roman Piaśnik doczekał się trzech kolejnych zawiadomień do Prokuratury.

Dopiero niedawno informowaliśmy, że wobec Romana Piaśnik, jeden z urzędników złożył zawiadomienie o uprawdopodobnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa mobbingu oraz o tym, że kolejna urzędniczka wygrała w sądzie pracy (wyrok jeszcze nie jest prawomocny) a nad Romanem Piaśnikiem zawisły kolejne czarne chmury !

Tym razem zawiadomienia do prokuratury wobec działań Romana Piaśnika i jeszcze jednego członka Zarządu Gminy Olkusz, złożyło 3 przedsiębiorców z gminy Olkusz w stosunku do których ich zdaniem zostały wydane bezprawne decyzje administracyjne.

Zawiadomienia do Prokuratury dotyczą podejrzenia przekroczenia uprawnień lub kolportowania fałszywych informacji przez burmistrza Piaśnika oraz jeszcze jednego z członków Zarządu, na temat strzelnic.

Jak wiadomo, burmistrz Piaśnik, cofnął zatwierdzenie regulaminu WSZYSTKICH strzelnic w Gminie Olkusz, które dopiero co sam zatwierdził.

Burmistrz Roman Piaśnik, podpisał się pod pismem rozpowszechniam w szczególności we wsi TROKS, w którym (jak twierdzą przedsiębiorcy) fałszywie informował mieszkańców, iż rzekomo wydał jedynie WARUNKOWĄ ZGODĘ na zatwierdzenie regulaminu strzelnicy w Troksie oraz w innych miejscowościach (czyli w Zimnodole, Pomorzanach, Kosmolowie i Troksie).

Poniżej prezentujemy oficjalne pismo Romana Piąśnika z 15 marca 2024r na papierze firmowym UMiG oraz podpisane osobiście przez Romana Piaśnika, w którym podaje informacje SPRZECZNE z treścią decyzji o zatwierdzeniu regulaminów wszystkich sześciu strzelnic.

Redakcja ustaliła, że Burmistrz Roman Piaśnik podał w piśmie do mieszkańców wsi TROKS nie polegającą na prawdzie informację, jakoby zatwierdził regulamin strzelnicy w Troksie (oraz innych miejscowościach) jedyne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie z PINB.

Burmistrz Roman Piaśnik nieprawdziwie pisze (w tym także do mieszkańców Troksa), że cyt.: każda z wydanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu decyzji zatwierdzających regulamin strzelnicy  – także na terenie Troksa zawierała bardzo ważny warunek: konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie. (…) Niewywiązanie się przez inwestora z tego obowiązku oznacza brak możliwości rozpoczęcia działalności strzelnicy”.

Redakcja sprawdziła treść WSZYSTKICH decyzji administracyjnych Romana Piąśnika, zatwierdzających regulamin strzelnic (także w Troksie).

ŻADNA z sześciu wydanych przez Romana Piaśnika decyzji NIE ZAWIERAŁA takiego warunku ! 

Burmistrz Roman Piaśnik, rozmija się z prawdą.

Na dowód tego, poniżej Redakcja przywołuje treść jednej z decyzji, potwierdzająca, że w przywołanym piśmie Burmistrz podaje nieprawdę (treść pięciu decyzji jest niemalże identyczna a szósta jest bardzo podobna do pozostałych).

Dodatkowo, należy zauważyć, że już 20 lat temu uchylono przepis, który stawiał wymóg uzyskaniapozwolenia na użytkowanie strzelnic!!!

To jednak nie koniec…

Burmistrz Roman Piaśnik, sam we własnych decyzjach zatwierdzających regulamin strzelnic, osobiście powołał się na treść orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, który stwierdził, że – cyt.: Wydając decyzję o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy (…) organ uprawniony jest do weryfikacji wyłącznie tego, czy reguluje on sposób funkcjonowania strzelnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami. (…) Poza kompetencją organu (…) pozostaje rozstrzygnięcie, czy strzelnica została właściwie zlokalizowana i zbudowana”.   

Zatem jak twierdzą organizatorzy strzelnic, Roman Piaśniek, fałszywie twierdzi wobec mieszkańców Troksa i de facto innych miejscowości w których zlokalizowane są strzelnice, że uzależnił zatwierdzenie regulaminów strzelnic od uzyskania „pozwolenia na użytkowanie” – przeciwnie – Roman Piaśnik sam powołał się we własnych decyzjach zatwierdzających regulaminy strzelnic – na orzeczenie WSA w Kielcah, iż Burmistrz w ogóle nie ma uprawnienia oceny prawidłowości lokalizacji i udowy strzelnicy.

Ale to nadal nie wszystko…

Już po rozpowszechnieniu pisma Romana Piaśnika okazało się, że na strzelnicy w Troksie w ogóle nie ma jakiegokolwiek obiektu budowlanego (!!!), więc nie może być może być mowy o domaganiu się przez Romana Piaśnika od właściciela strzelnicy ani pozwolenia na budowę ani pozwolenia na użytkowanie.

Rzecz w tym, strzelnica została poddana kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu, który stwierdził na stronie pierwszej Protokołu z Kontroli nr 43/2024 z dnia 13.03.2024r, że – cyt.: „Na kontrolowanej nieruchomości (strzelnicy – przyp. red.) NIE STWIERDZONO ŻADNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH”.

Zatem zgodnie z Protokołem Kontroli PINB, Roman Piaśnik nie może domagać się od właściciela strzelnicy ani pozwolenia na budowę ani tym bardziej pozwolenia na użytkowanie, ponieważ PINB na strzelnicy nie stwierdził w ogóle obiektu budowlanego.

W konsekwencji do Prokuratury wpłynęły kolejne 3 zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw poświadczenia nieprawdy lub przekroczenia uprawnień, przez Romana Piaśnika i jeszcze jednego z członków Zarządu UMiG w Olkuszu.

foto: pismo adresowane do mieszkańców wsi TROKS

foto: protokół z kontroli PINB –

„nie stwierdzono żadnych obiektów budowlanych”

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułMedia relacjonują KRZESŁO i zawiadomienie do Prokuratury na Romana Piaśnika
Następny artykułPrzed wyborami burmistrz Olkusza Roman Piaśnik zamknął w gminie 6 strzelnic !

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj