Strona główna Aktualności Dnia UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI KIEROWANIA – 48 PODSTAW PRAWNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI KIEROWANIA – 48 PODSTAW PRAWNYCH

9149
2
5/5 (7)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

(Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – specjalizacja naukowa: Prawo Pracy)

Korzystając z autorskiej „Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami” opracowanej przez Kancelarię Prawną Viggen Sp.j. oraz z profesjonalnego programu do rozliczania kierowców VTS, możesz być znacznie bardziej konkurencyjny od krajowych i zagranicznych firm transportowych.

Dzięki temu rodzajowi umowy polskie firmy transportowe, posiadają prawdopodobnie najniższe koszty ubruttowienia pracy w UE.

Poniższą publikację czytasz dzięki programowi dla profesjonalistów do rozliczania kierowców VTS

Na wstępie warto przypomnieć, że Umowa o świadczenie usług kierowania pojazdami NIE jest umową zlecenia (która jest pozbawiona części oskładkowania i dodatków – przez co jest mniej korzystna dla kierowców) oraz NIE jest umową tak zwanego „samozatrudnienia” B2B (na własnej działalności gospodarczej kierowcy), która przenosi ryzyka i obciążenia na kierowców i w mojej ocenie w ogóle jest niedopuszczalna formą świadczenia usługi jeśli kierowca nie posiada Licencji transportowej.

Na prośbę kilkuset przedstawicieli firm transportowych przygotowałem poniższe zestawienie podstaw prawnych odnoszących się do Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami.

Poniższe zestawienie odpowiada na następujące pytania:

  1. Czy Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami jest zgodna z polskim prawem? – TAK
  2. Czy Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami jest zgodna z prawem UE? – TAK
  3. Czy na podstawie Czy Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami można wypłacać kierowcy międzynarodowego transportu drogowego: diety, ryczałty za nocleg lub „kilometrówkę” za dojazd do miejsca rozpoczęcia świadczenia usługi? – TAK
  4. Czy Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami pozwala wypłacać diety, ryczałty za nocleg jako świadczenia ZWOLNIONE z oskładkowania (ZUS) i opodatkowania (US)? – TAK
  5. Czy Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami pozwala skorzystać z „ulgi” obniżającej podstawę wymiaru oskładkowania do ZUS (do kwoty max. 6064 zł w od marca 2022r)? – TAK
  6. Czy Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami pozwala na wypłatę kierowcy dodatków z tytułu godzin nadliczbowych, pracy w godzinach nocnych i dyżurów? – TAK
  7. Czy Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami potrafi zabezpieczyć kierowcę lepiej przed egzekucjami komorniczymi? – TAK
  8. Czy Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami umożliwia przejęcie zobowiązań z tytułu choroby kierowcy już od pierwszego dnia choroby  (a nie od 34-go dnia choroby jak ma to miejsce w przypadku umowy o pracę)? – TAK
  9.  Oprócz powyżej wymienionych zagadnień, poniższe zestawienie podaje podstawy prawa w obszarze 48 najczęściej zadawanych pytań, związanych z zatrudnieniem w formie Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami

Poniżej przygotowałem wykaz podstaw prawnych, potwierdzających odpowiedzi na powyższe pytania.

Zatem wszelkie korzyści wynikające z Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami polegają z powszechnie obowiązujących regulacji prawnych, co czyni ją w pełni legalną i jednocześnie znacznie korzystniejszą w ujęciu ekonomicznym oraz mniej obciążoną obowiązkami administracyjnymi względem umowy o pracę.

Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami stanowi zatem legalne i znacznie tańsze źródło zatrudnienia kierowców międzynarodowego lub krajowego transportu drogowego

W najbliższym tygodniu na portalu JazdaPrawna.pl będą mogli Państwo zapoznać się z dokładnym (zbiorczym) wykazem oszczędności z tytułu zatrudnienia w formie Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem.

PODSTAWY PRAWNE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ O ŚWIADCZENIE USŁUGI KIEROWANIA POJAZDEM (OPARTEJ NA UMOWIE ZLECENIA)

 

Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem

 

 

Podstawa prawna zatrudniania kierowców na podstawie umów cywilnoprawnych

 

1 Polska podstawa prawna dopuszczająca zatrudnienie kierowców na podstawie umów cywilnoprawnych Ustawa o czasie Pracy Kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku a w szczególności;

Rozdział 3a UoCzPK;

art. 1a UoCzPK;

art. 1b  UoCzPK (nowelizacja z 16 lipca 2013 roku);

 

art. 734 k.c. Dział „Zobowiązania”;

art. 3531 k.c. – swoboda zawierania umów (umowa nienazwana);

art. 750 Kodeksu cywilnego przepisy o zleceniu (księga trzecia, tytuł XXI k.c.) stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami;

 

2 Wspólnotowa podstawa prawna dopuszczająca zatrudnienie kierowców na podstawie umów cywilnoprawnych Dyrektywa 15/2002/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego

 

Dyrektywa Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy
3 Termin wejścia do porządku prawnego KC obowiązuje od 1965r;

 

UoCzPK obowiązuje od 2004r;

 

Rozdział 3a UoCzPK dot. Umów cywilnoprawnych w firmach transportowych obowiązuje od 2016 r

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych np.: Umowy o świadczenie usługi kierowania pojazdami jest tak samo legalne i uregulowane przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi, jak w przypadku umów o pracę.

 

PODSTAWA PRAWNA OSKŁADKOWANIA DO ZUS 

UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG KIEROWANIA POJAZDAMI

   

Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem

 

 

Podstawa prawna oskładkowania kierowców na podstawie umów cywilnoprawnych

 

     
1 Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

 

Art. 8 ust. 1) lit e) Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

 

art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia

2 Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne

 

art. 6 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 18 ust. 3 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
3 Obowiązkowe ubezpieczenie rentowe oraz wypadkowe

 

art. 6 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 18 ust. 3 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
4 Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, do którego zleceniobiorca może przystąpić tylko wtedy, gdy składki społeczne ze zlecenia są obligatoryjne. art. 11 ust. 2 oraz art. 18 ust. 3 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
     

Umowa o świadczenie Usług Kierowania Pojazdami zabezpiecza te same składniki socjalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak Umowa o Pracę

  

PODSTAWA PRAWNA WYMIARU OSKŁADKOWANIA

UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG KIEROWANIA POJAZDAMI

   

Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem

           

 

 

Podstawa prawna oskładkowania kierowców na podstawie umów cywilnoprawnych

 

     
1 Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

(podstawa pomniejszona o sumę składek na ubezpieczenie społeczne × 9% )

art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

 

art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2 Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne

(podstawa wymiaru × 9,76% x 2 wypłaca pracodawca i pracownik)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

art. 21 ust. 1 pkt. 1) z zastrzeżeniem ust. 3 i 4

 

art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

 

art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

3 Obowiązkowe ubezpieczenie rentowe (oraz wypadkowe)

(podstawa wymiaru x 1,5% wypłacane przez pracownika oraz 6,5% wypłacane przez pracodawcę)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest zróżnicowana  i zależy od liczby osób ubezpieczonych oraz branży, w której działa firma. Od 1 kwietnia 2021 roku stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe. Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla firmy, zatrudniającej do 9 osób wynosi 1,67%.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

art. 21 ust. 1 pkt. 2)

 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

art. 21 ust. 1 pkt. 4) ubezpieczenie wypadkowe

 

 

art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1  oraz art. 13 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

 

art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

4 Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, do którego zleceniobiorca może przystąpić tylko wtedy, gdy składki społeczne ze zlecenia są obligatoryjne.

(podstawa wymiaru x 2,45%)

Ubezpieczenie chorobowe zawsze jest aktywowane w Umowie o świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem

 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

art. 21 ust. 1 pkt. 3)

 

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

     

Umowa o świadczenie Usług Kierowania Pojazdami zabezpiecza ten sam procentowy (%) wymiar oskładkowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak Umowa o Pracę

 

PODSTAWA PRAWNA WYPŁATY DODATKÓW Z TYTUŁU UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG KIEROWANIA POJAZDAMI

   

Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem

           

 

 

przepis

 

Podstawa Prawna

       
1 Podstawa prawna wymiaru wynagrodzenia minimalnego dla umowy cywilnoprawnej Wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku – 19, 70 zł dla roku 2022 Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2021r w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

§ 2. Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł.

2 Dodatek za godziny nadliczbowe Art. 25 ust. 2 Ustawa o czasie pracy kierowców – Rozdział 3a
3 Dodatek za dyżury Art. 25 ust. 2 Ustawa o czasie pracy kierowców – Rozdział 3a
4 Dodatek za pracę w godzinach nocnych Art. 25 ust. 2 Ustawa o czasie pracy kierowców – Rozdział 3a
       

 

 PODSTAWA PRAWNA WYPŁACANIA DIET I RYCZAŁTÓW NOCLEGOWYCH LUB „KILOMETRÓWKI” Z TYPUŁU ZATRUDNIENIA KIEROWCY NA PODSTAWIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG KIEROWANIA POJAZDAMI

 PODSTAWA PRAWNA ZWOLNIENIA TYCH ŚWIADCZEŃ Z OSKŁADKOWANIA I OPODATKOWANIA 

Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem

 

przepis Podstawa Prawna – akt prawny
     
 

UPRAWNIENIE DO WYPŁATY DIET I RYCZAŁTÓW NOCLEGOWYCH ORAZ „KILOMETRÓWKI” W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

 

1 Uprawnienie do wypłaty diet z  umowy cywilnoprawnej z tytułu „podróży” §  5. ust. 2 pkt. 2

§ 2 pkt. 15

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2 Uprawnienie do wypłaty ryczałtów noclegowych z  umowy cywilnoprawnej z tytułu „podróży”

 

§  5. ust. 2 pkt. 2

§ 2 pkt. 15

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3 Uprawnienie do wypłaty „Kilometrówki” z tytułu dojazdu do miejsca realizacji zlecenia w przypadku „podróży”. §  5. ust. 2 pkt. 2

§ 2 pkt. 15

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 

UPRAWNIENIE DO ZWONIENIA Z OSKŁADKOWANIA (ZUS) WYPŁATY DIET I RYCZAŁTÓW NOCLEGOWYCH ORAZ „KILOMETRÓWKI” W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

 

1 Uprawnienie do wypłaty diet z  umowy cywilnoprawnej jako świadczeń zwolnionych z oskładkowania (ZUS)

 

§  5. ust. 2 pkt. 2

§ 2 pkt. 15

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2 Uprawnienie do wypłaty ryczałtów noclegowych z  umowy cywilnoprawnej jako świadczeń zwolnionych z oskładkowania (ZUS)

 

§  5. ust. 2 pkt. 2

§ 2 pkt. 15

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 1z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 

UPRAWNIENIE DO ZWONIENIA Z OPODATKOWANIA (US) WYPŁATY DIET I RYCZAŁTÓW NOCLEGOWYCH ORAZ „KILOMETRÓWKI” W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

 

1 Uprawnienie do wypłaty diet z  umowy cywilnoprawnej jako świadczenia zwolnionego z opodatkowania (US)

 

Art. 21 pkt. 16 lit. b) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
2 Uprawnienie do wypłaty ryczałtów noclegowych z  umowy cywilnoprawnej jako świadczenia zwolnionego z opodatkowania (US)

 

Art. 21 pkt. 16 lit. b) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 

UPRAWNIENIE DO ULGI OBNIŻAJĄCEJ WYMIAR PODSTAWY OSKŁADKOWANIA KIEROWCÓW PRZEBYWAJĄCYCH POZA GRANICAMI POLSKI W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

 

1 Uprawnienie do obniżenia wymiaru oskładkowania (ZUS) do 6064 zł („przeciętne  wynagrodzenie miesięcznego w gospodarce narodowej”) § 2 pkt. 15 w związku z

art. 19 ust. 1 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 4) tejże ustawy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

 

WYMIAR OPODATKOWANIA WYNAGRODZENIA KIEROWCÓW W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

 

1 Przychód do 120 tys. zł rocznie: 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł

 

Przychód powyżej 120 tys. zł rocznie: 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

art. 27 ust. 1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

PODSTAWA PRAWNA INNYCH ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM KIEROWCY NA PODSTAWIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG KIEROWANIA POJAZDAMI

   

Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem

           

 

 

przepis

 

Podstawa Prawna – akt prawny

       
1 Świadczenia zwolnione z egzekucji komorniczej: a) część wynagrodzenie zasadniczego; b) 50% diety; c) 100% ryczałtu noclegowego . Art.  831.  [Sumy, świadczenia, prawa i wierzytelności niepodlegające egzekucji]

§  1  ok. 1) oraz pkt. 1a)

Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego
2 Świadczenie chorobowe wypłacane przez ZUS od 1 dnia chorobowego

 

Art. 48 ust. 1  oraz ust. 2 i następne – Rozdział 9 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
3. Kod zgłoszenia umowy cywilnoprawnej do ZUS: 04 11 osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów
4 jest wolna od obowiązku prowadzenia teczki akt pracowniczych z podziałem na części A,B,C,D (co stanowi wymierny koszt administracyjny w przedsiębiorstwie) Nie stosuje się: § 3 Rozdział 2 Rozporządzenie MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
5 jest wolna od obowiązku tworzenia „indywidualnego systemu czasu pracy Nie stosuje się: art. 8 ust. 1 Ustawa o czasie pracy kierowców w tej części odnosi się wyłącznie do kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
6 jest wolna od obowiązku wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nie stosuje się: art. 2 ust. 5) oraz art. 3 ust. 1 Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
7 jest wolna od tworzenia pełnej ewidencji czasu pracy kierowców art. 26d  ust. 3

art. 25 ust. 1 oraz ust. 2

Ustawa o czasie pracy kierowców w tej części odnosi się wyłącznie do kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
8 jest wolna od informowania PIP o wydłużeniu okresów rozliczeniowych Nie stosuje się:

art. 18 ust.2 (UoCzPK)

art. 150 (KP)

 

Ustawa o Czasie pracy kierowców

 

art. 1 Kodeksu Pracy: przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

9 jest wolna od kosztów szkoleń BHP jeśli usługa jest świadczona poza siedzibą zleceniodawcy Nie ma zastosowania art. 211 KP

„zleceniodawca może (ale nie musi) wymagać od zleceniodawcy” szkolenia BHP

art. 1 Kodeksu Pracy: przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;

Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy (GNP/426/4560-364/07/PE)

10 jest wolna od obowiązku realizacji badań wysokościowych Nie ma zastosowania art. 211 Kp

 

art. 1 Kodeksu Pracy: przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
11 jest wolna od ustanawiania systemów pracy Nie mają zastosowania: art. 15 ust. 1, ust. 2  oraz art. 19 UoCzPK

 

Ustawa o czasie pracy kierowców w tej części odnosi się wyłącznie do kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
12 jest wolna od ustanawiania godzin nocnych podstawowych Nie ma zastosowania art. 1517 § 1 Kp; art. 1 Kodeksu Pracy: przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
13 jest wolna od tworzenia Oceny Ryzyka Zawodowego Nie ma zastosowania art. 226 Kp art. 1 Kodeksu Pracy: przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
14 jest wolna od obowiązku rozliczania kierowców za pracę w niedzielę i święta oraz soboty w ponad pięciodniowym systemie pracy Nie mają zastosowania: art. 1511 § 2 K.p.; art. 1519 § 2 K.p.; art. 15111 § 2 K.p. art. 1 Kodeksu Pracy: przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
15 jest wolna od obowiązku tworzenia Informacji o Warunkach Zatrudnienia Nie stosuje się: art. 29 § 3 Kp art. 1 Kodeksu Pracy: przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
16 jest wolna od obowiązku prowadzenia oświadczeń o zatrudnieniu lub nie zatrudnieniu kierowcy u innego pracodawcy w dowolnych charakterze Nie stosuje się: art. 24 ust. 2 UoCzPK Ustawa o czasie pracy kierowcy w tej części odnosi się wyłącznie do kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
17 jest wolna od obowiązku prowadzenia (a wiec także ponoszenia kosztu przeprowadzenia badań) zaświadczeń lekarskich Nie ma zastosowania art. 229 Kp. art. 1 Kodeksu Pracy: przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
18 jest wolna od obowiązku prowadzenia Regulaminu Pracy i regulaminu Wynagradzania Nie stosuje się: Art. 104. § 1. Kp. oraz art. 772 . § 1 Kp. art. 1 Kodeksu Pracy: przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
19 jest wolna od obowiązku prowadzenia „zaświadczeń działalności kierowców” w pozycji „urlop wypoczynkowy” i skorelowania ich z wykazem urlopów Nie stosuje się art. 152 KP do decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej nr 959/2009/UE, w związku z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006;ponieważ „urlop wypoczynkowy” jest instytucją prawa pracy art. 1 Kodeksu Pracy: przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
20 jest wolna od obowiązku prowadzenia wniosków i kart urlopowych potwierdzających udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, urlopu macierzyńskiego czy urlopu okolicznościowego Nie ma zastosowania art. 163 § 1 Kp. art. 1 Kodeksu Pracy: przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
21 jest wolna od obowiązku uzyskania od kierowców wniosków na rozliczenie okresu pracy w niedzielę i święta w stosunku 1:1 Nie ma zastosowania art. 1512 § 2 K.p. art. 1 Kodeksu Pracy: przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
22 jest wolna od obowiązku wyliczania za pracę w godzinach nocnych, jeśli wypłacasz ryczałt art. 25 ust. 3 w kontekście art. 26d ust. 3 UoCzPK

 

Ustawa o czasie pracy kierowców
23 jest wolna od obowiązku wyliczania za godziny nadliczbowe, jeśli wprowadzasz ryczałt art. 25 ust. 3 w kontekście art. 26d ust. 3 UoCzPK

 

Ustawa o czasie pracy kierowców
24 jest wolna od obowiązku wyliczania dyżurów jeśli wypłacasz ryczałt art. 25 ust. 3 w kontekście art. 26d ust. 3 UoCzPK

 

Ustawa o czasie pracy kierowców
       

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tego unikatowego i korzystnego rozwiązania zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen sp.j.

tel.: 519-140-984tel.:

509-982-577tel.: 12 637-24-57

mail: biuro1@viggen.pl

mail.: jak@viggen.pl

Więcej informacji na temat bardzo poważnych korzyści płynących z Umów o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami przeczytasz w poniższych moich publikacjach:

Wyliczenie oszczędności z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy oświadczenie usług kierowania pojazdami

Korzyści dla kierowcy z zatrudnienia na podstawie Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdami

Kolejne oszczędności za zatrudnienia kierowców na podstawie „Umowy o Świadczeniu Usług Kierowania Pojazdem”

Fatalna nowela ustawy o transporcie drogowym niestety podpisana przez Prezydenta

Pakiet Mobilności – do 3700 tys. zł/mies. oszczędności w wynagrodzeniach kierowców z nowym rodzajem umowy

Nowe zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców od lutego 2022 r.

Idealna Umowa na zatrudnienie Kierowców w Pakiecie Mobilności

dr Mariusz Miąsko

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułWażne zmiany w Kodeksie Pracy już od stycznia 2023!
Następny artykułVTS – Raport delegacji – jak rozliczać diety i ryczałty kierowców po 2.02.2022 r. ?

2 KOMENTARZE

  1. Mam pytanie – posiadam JDG w innej branży niż transportowa. Ale posiadam też prawo jazdy CE i chciałbym sezonowo dorobić jako kierowca zawodowy. Czy będąc na działalności, mogę zostać zatrudniony na okres 3-4 m-cy na podstawie umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami? Nie zawieszając oczywiście też mojej JDG?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj