Strona główna Aktualności Dnia Obliczenie: Niższy koszt zatrudnienia kierowcy do 3700 zł / miesiąc z tytułu...

Obliczenie: Niższy koszt zatrudnienia kierowcy do 3700 zł / miesiąc z tytułu umowy oświadczenie usług kierowania pojazdem

2536
0
5/5 (2)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

(Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – specjalizacja naukowa: Prawo Pracy)

Korzystając z autorskiej „Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami” opracowanej przez Kancelarię Prawną Viggen Sp.j. oraz z profesjonalnego programu do rozliczania kierowców VTS, możesz być znacznie bardziej konkurencyjny od krajowych i zagranicznych firm transportowych.

Dzięki temu rodzajowi umowy polskie firmy transportowe, posiadają prawdopodobnie najniższe koszty ubruttowienia pracy w UE.

Poniższą publikację czytasz dzięki programowi dla profesjonalistów do rozliczania kierowców VTS

Pierwszy miesiąc rozliczeń według nowych zasad jest już za przewoźnikami.

Może nie do końca w rozliczeniach zostały uwzględnione wszystkie docelowe zasady i składniki, (ponieważ Komisja Europejska nie zdążyła podać wszystkich składników płacy sektorowej), ale pierwsze wyliczenia pokazały rzecz oczywistą, że firmy które zatrudniają kierowców na podstawie Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami, wygenerowały w przypadku transportu bilateralnego i tranzytu DRASTYCZNIE NIŻSZE KOSZTY, względem umowy o pracę, natomiast w przypadku cross trade i kabotażu, choć oszczędność nie jest aż tak spektakularna jak w transporcie bilateralnym, to nadal oszczędność względem umowy o pracę wynosi od kilkuset zł do ponad 1000 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego kierowcę.

W sumie wyliczenia ostatniego miesiąca wynagrodzeń wykazały trzy oczywiste kwestie, o których wspominałem w poprzednich publikacjach:

a) że wzrost kosztów ubruttowienia wynagrodzeń wzrósł o minimum 100%;

b) że tak zwane „ulgi od oskładkowania i opodatkowania są mało skuteczne i nie ochroniły przewoźników przed drastycznym wzrostem ubruttowienia;

c) że Umowa o świadczenie usług kierowania pojazdami jest DRASTYCZNIE korzystniejsza (generuje drastycznie niższe koszty pracy) od umów o pracę w transporcie typu bilateralnego, tranzycie i przewozach „nieobciążonych” oraz generuje niższe koszty także w przypadku realizacji transportu typu cross trade i kabotaż. Im wyższe są zarobki kierowców, tym większe są oszczędności.

W tej publikacji przedstawię wyliczenie oszczędności z tytułu zatrudnienia na podstawie Umowy o Świadczenie usług kierowania pojazdami względem umowy o pracę dla transportu bilateralnego, tranzytu i nieobciążonego

W przyszłej publikacji przedstawię wyliczenie oszczędności dla cross trade i  kabotażu.

Poniżej przedstawiam ostatnią TABELĘ 10, z ponad 11 stronicowego opracowania oraz obliczeń, prezentującą wyniki korzyści z zatrudnienia na podstawie umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami, względem umowy o pracę w transporcie bilateralnym i tranzycie.

Jak wynika z obliczeń, oszczędności z tytułu zastosowania umowy cywilnoprawnej w transporcie bilateralnym, tranzycie lub „nieobciążonym”, sięgają:

  • od 1560 zł w przeliczeniu na jednego kierowcę za jeden miesiąc pracy
  • do 3760 zł w przeliczeniu na jednego kierowcę za jeden miesiąc pracy.

Analizę przeprowadzono dla kilku najczęściej występujących zmiennych w firmach transportowych. Analiza została przeprowadzona przy założeniu, że kierowcy otrzymują zarobki w kwocie:

a) 342 zł netto (do ręki) – 396 zł brutto (minimalna płaca sektorowa) – przy 21 dietach;

b) 342 zł netto (do ręki) – 396 zł brutto (minimalna płaca sektorowa) – przy 15 dietach;

c) 396 zł netto (do ręki) – 459 zł brutto (częste wynagrodzenie) – przy 21 dietach;

d) 396 zł netto (do ręki) – 459 zł brutto (częste wynagrodzenie) – przy 15 dietach;

e) 430 zł netto (do ręki) – 498 zł brutto (częste wynagrodzenie) – przy 21 dietach;

f) 430 zł netto (do ręki) – 498 zł brutto (częste wynagrodzenie) – przy 15 dietach;

Wymiar diet jest konieczny do wyliczenia „ulg” od oskładkowania oraz opodatkowania.

Analizę wykonano równolegle dla warunków prawnych i księgowych umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Jeśli są Państwo zainteresowani pełnym opracowaniem zawierającym metodykę obliczeń kosztów i analiz porównawczych oszczędności z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o świadczenie usług, proszę o kontakt pod numerami podanymi na końcu opracowania.

TABELA 10 – Oszczędności z różnicy podstawy ubruttowienia umowy cywilnoprawnej oraz umowy o pracę po 2 lutym 2022r.   

A B C
UMOWA O PRACĘ UMOWA CYWILNOPRAWNA Obniżenie kosztu ubruttowienia – Umowa o świadczenie usług kierowania pojazdem
 

1

– 7 182 zł „do ręki”;

za miesiąc (21 dni – kwiecień)

– 8 316 zł brutto;

7 306 zł łączny koszt **

 

 

 

 

 

3 988 zł

„łączny koszt”  oskładkowania *

 

 

 

 

 

 

1560 zł * + 621/1242 =

 od 2 181 zł

do 2 802 zł

 

 

2

 

– 8 316 zł „do ręki”;

za miesiąc (21 dni – kwiecień)

– 9 639 zł brutto;

7 306 zł łączny koszt **

 

 

 

 

7 629 zł łączny koszt ***

3 988 „łączny koszt”  oskładkowania*  

 

 

 

 

 

 

1560 zł*+ 621/1242 =

od 2 181 zł

do 2 802 zł

 

 

1797 zł*** + 621/1242 =

od 2 418 zł

do 3 039 zł

 

 

3

– 9 030 zł „do ręki”;

za miesiąc (21 dni – kwiecień)

– 10 458 zł brutto;

7 306 zł łączny koszt **

 

 

 

 

 

8 616 zł łączny koszt ***

3 988 zł „łączny koszt”  oskładkowania *  

 

 

 

 

 

 

1560 zł* + 621/1242 =

od 2 181 zł

do 2 802 zł

 

 

 

2525 zł*** + 621/1242 =

od 3 146 zł

do 3 767 zł

 

*przykładowa oszczędności wyliczona od różnicy podstawy oskładkowania, pomiędzy podstawą 6064 zł a 3310 zł (19,70 zł x 168 godz. za kwiecień). 6064 zł – 3310 = 2754 zł (które w przypadku umowy cywilnoprawnej jest wartością netto, ponieważ jest wypłacone w formie diety lub ryczałtu noclegowego, które są zwolnione z oskładkowania. Natomiast 2754 zł jest wartością netto (w ogóle nie podlegającą oskładkowaniu ZUS), zatem: 2754 zł netto przekłada się na 3581 zł brutto oraz 4314 zł łącznego kosztu pracodawcy.

Zatem: 4314 zł kosztu całkowitego – 2754 zł netto = 1560 zł (oszczędność po 2 lutym 2022r w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej względem umowy o pracę).      

**przykładowy łączny koszt pracodawcy po lutym 2022r, naliczany od 6064 zł (przeciętne minimalne wynagrodzenie w gospodarce);

***przykładowy łączny koszt pracodawcy po lutym 2022r, naliczany od nadwyżki ponad 6064 zł (przeciętne minimalne wynagrodzenie w gospodarce), w przypadku wysokiego wynagrodzenia lub małej ilości diet, które można ująć w ramach „ulgi”;

Oszczędności z tytułu zastosowania umowy cywilnoprawnej w transporcie bilateralnym, tranzycie lub „nieobciążonym”, sięgają od 1560 zł do 3760 zł w przeliczeniu na jednego kierowcę za jeden miesiąc pracy.

 

Przygotowane przeze mnie opracowanie: Oszczędności z tytułu umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami dla transportu typu bilateralny , tranzyt lub nieobciążony” zawiera następujące zagadnienia tematyczne:

 

I. ZAKRES ANALIZY KOSZTÓW ZATRUDNIENIA KIEROWCÓW NA WARUNKACH „PAKIETU MOBILNOŚCI”

II. WSTĘPNE OMÓWIENIE ZAŁOŻEŃ I ŹRÓDEŁ OSZCZĘDNOŚCI Z TYTUŁU UMOWY O ŚWAIDCZENIE USŁUG KIEROWANIA POJAZDEM PRZY REALIZACJI TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO

TABELA 1 – uwzględnia bazowe informacje kosztów pracy (przed zastosowaniem „ulg” oskładkowania i opodatkowania)

III. PRZYCZYNY WZROSTU KOSZTU WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU REALIZACJI TRANSPORTU  MIĘDZYNARODOWEGO W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA KIEROWCÓW MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ PO 2 LUTYM 2022 R

IV. „ULGI” OBNIŻAJĄCE WYMIAR PRZYCHODU DLA OBLICZENIA OSKŁADKOWANIA UMÓW O PRACĘ ORAZ UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

TABELA 2 – wyliczenie miesięcznej wartości brutto, od którem można obliczyć wymiar podstawy oskładkowania po zastosowaniu ulgi z § 2 pkt. 16) Rozp. Ministra Pracy z 1998r.

TABELA 3 – Symulacja wyliczenia podstawy oskładkowania dla ustalenia „łącznego kosztu pracodawcy”

TABELA 4 – Symulacja wyliczenia podstawy oskładkowania dla ustalenia „łącznego kosztu pracodawcy”

TABELA 5 – porównanie wymiaru oskładkowania „łącznego kosztu pracodawcy” przed i po zastosowaniu „ulgi” oskładkowania w przypadku umowy o pracę

TABELA 6 – Porównanie kosztu pracodawcy przed i po 2 lutym 2022 r, zatrudniającego na podstawie umowy o pracę.

VI. WYLICZENIE OSZCZĘDNOŚCI Z TYTUŁU ODMIENNEGO WYMIARU PODSTAWY OSKŁADKOWANIA DLA UMÓW O PRACĘ ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG KIEROWANIA POJAZDEM PO 2 LUTYM 2022 R W ODNIESIENIU DO TYOU TRANSPORTU: BILATERALNEGO, TRANZYTU, „NIEOBCIĄŻONEGO”

TABELA 7 – Oszczędności z różnicy podstawy ubruttowienia umowy cywilnoprawnej oraz umowy o pracę po 2 lutym 2022r

VII. WYLICZENIE OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW PRACODAWCY TRANSPORTOWEGO Z TYTUŁU ZASTOSOWANIA „ULGI” OD OPODATKOWANIA PRACY PO 2 LUTYM 2022 R, – PORÓWNANIE KOSZTÓW OPODATKOWANIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ ORAZ UMÓWY O ŚWAIDCZENIE USŁUGI KIEROWANIA POJAZDEM W PRZYPADKU TRANSPORTU TYPU: BILATERALNY, TRANZYT, „NIEOBCIĄŻONY”

TABELA 8 – Wyliczenie ulgi od opodatkowania kosztów pracy

VIII. WYLICZENIE OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW PRACODAWCY TRANSPORTOWEGO Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O ŚWAIDCZENIE USŁUGI KIEROWANIA POJAZDEM W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH TYPÓW TRANSPORTU: BILATERALNY, TRANZYT, „NIEOBCIĄŻONY”, CROSS TRADE, KABOTAŻ

TABELA 9 – Wyliczenie szacunkowych oszczędności dla umowy cywilnoprawnej o Świadczenie usług kierowania pojazdami, z tytułu wykazanych zwolnień, finansowych lub administracyjnych.

TABELA 10 – Oszczędności z różnicy podstawy ubruttowienia umowy cywilnoprawnej oraz umowy o pracę po 2 lutym 2022r

Jeśli chcą Państwo poznać szczegółowe zasady wyliczenia wynagrodzeń na podstawie umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami lub jeżeli chcą Państwo skorzystać z tego unikatowego i korzystnego rozwiązania zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen sp.j.

tel.: 519-140-984

tel.: 509-982-577

tel.: 12 637-24-57

mail: biuro1@viggen.pl

mail.: jak@viggen.pl

Więcej informacji na temat bardzo poważnych korzyści płynących z Umów o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami przeczytasz w poniższych moich publikacjach:

RYZYKO LAWINY ROSZCZEŃ KIEROWCÓW WYNIKAJĄCE Z BRAKU MOŻLIWOŚCI WYPŁATY DIET I RYCZAŁTÓW NOCLEGOWYCH – ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE I PK 71/13

Korzyści dla kierowcy z zatrudnienia na podstawie Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdami

Kolejne oszczędności za zatrudnienia kierowców na podstawie „Umowy o Świadczeniu Usług Kierowania Pojazdem”

Fatalna nowela ustawy o transporcie drogowym niestety podpisana przez Prezydenta

Pakiet Mobilności – do 3700 tys. zł/mies. oszczędności w wynagrodzeniach kierowców z nowym rodzajem umowy

Nowe zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców od lutego 2022 r.

Idealna Umowa na zatrudnienie Kierowców w Pakiecie Mobilności

 

dr Mariusz Miąsko

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKolejna wyśmienita rekomendacja dla aplikacji VTS do rozliczania kierowców
Następny artykułOpracowanie wyliczenia kosztów i oszczędności w transporcie po 2 lutym 2022 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj