Strona główna Aktualności Dnia Opracowanie wyliczenia kosztów i oszczędności w transporcie po 2 lutym 2022 r.

Opracowanie wyliczenia kosztów i oszczędności w transporcie po 2 lutym 2022 r.

1053
0
5/5 (7)

Kancelaria Prawna Viggen zaprasza do składania zamówień na specjalne opracowanie dr Mariusza Miąsko, dzięki któremu z łatwością i krok po kroku wyliczą Państwo oszczędności, które wygeneruje Państwa firma w przypadku przejścia kierowców z umów o pracę na umowy cywilno-prawne.

Poniżej przedstawiamy spis rozdziałów i tabel, które znajdują się w opracowaniu:

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ A – PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WYLICZENIA WYMIARU KOSZTÓW OSKŁADKOWANIA I OPODATKOWANIA PRACY KIEROWÓW

I. Zakres analizy kosztów zatrudnienia kierowców na warunkach „pakietu mobilności”
II. Wstępne omówienie założeń i źródeł oszczędności z tytułu umowy o świadczenie usług kierowania pojazdem przy realizacji transportu międzynarodowego
III. Przyczyny wzrostu kosztu wynagrodzenia z tytułu realizacji transportu międzynarodowego w przypadku zatrudnienia kierowców międzynarodowego transportu drogowego na podstawie umów o pracę po 2 lutym 2022 r
IV. „Ulgi” obniżające wymiar przychodu dla obliczenia oskładkowania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
V. Porównanie kosztów pracodawcy transportowego przed oraz po 2 lutym 2022 r, zatrudniającego na podstawie umowy o pracę

ROZDZIAŁ B – WYLICZENIE MOŻLIWYCH OSZCZĘDNOŚCI DLA TRANSPORT TYPU BILATERALNY, TRANZYT, „NIEOBCIĄŻONY”

I. Wyliczenie oszczędności z tytułu odmiennego wymiaru podstawy oskładkowania dla umów o pracę oraz umowy o świadczenie usług kierowania pojazdem po 2 lutym 2022 r w odniesieniu do typu transportu: bilateralnego, tranzytu, „nieobciążonego”
II. Wyliczenie oszczędności kosztów pracodawcy transportowego z tytułu zastosowania „ulgi” od opodatkowania pracy po 2 lutym 2022 r, – porównanie kosztów opodatkowania na podstawie umowy o pracę oraz umowy o świadczenie usługi kierowania pojazdem w przypadku transportu typu: bilateralny, tranzyt, „nieobciążony”
III. Wyliczenie oszczędności kosztów pracodawcy transportowego z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o świadczenie usługi kierowania pojazdem w odniesieniu do wszystkich typów transportu: bilateralny, tranzyt, „nieobciążony”, cross trade, kabotaż
IV. Sumaryczne szacunkowe wyliczenie oszczędności z kosztów pracodawcy transportowego z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o świadczenie usługi kierowania pojazdem w odniesieniu do wszystkich typów transportu: bilateralny, tranzyt, „nieobciążony”

ROZDZIAŁ C – WYLICZENIE MOŻLIWYCH OSZCZĘDNOŚCI DLA TRANSPORT TYPU CROSS TRADE, KABOTAŻ

I. Wyliczenie oszczędności kosztów pracodawcy transportowego z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o świadczenie usługi kierowania pojazdem w odniesieniu do typów transportu: cross trade, kabotaż

ROZDZIAŁ D – PRAWNE METODY OBNIŻENIA WYMIARU UBRUTTOWIENIA WYNAGRODZENIA KIEROWCÓW MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO DLA WSZTYSTKICH TYPÓW TRANSPORTU: BILATERALNY, TRANZYT, „NIEOBCIĄŻONY”, CROSS TRADE, KABOTAŻ OD LUTEGO 2022r

ROZDZIAŁ E – ZBIORCZE PORÓWNANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA KIEROWCÓW MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO DLA WSZTYSTKICH TYPÓW TRANSPORTU: BILATERALNY, TRANZYT, „NIEOBCIĄŻONY”, CROSS TRADE, KABOTAŻ OD LUTEGO 2022r

WYKAZ TABEL OBLICZENIOWYCH:

TABELA 1 – bazowe informacje kosztów pracy (przed zastosowaniem „ulg” oskładkowania i opodatkowania)
TABELA 2 – wyliczenie miesięcznej wartości brutto, od której można obliczyć wymiar podstawy oskładkowania po zastosowaniu ulgi z § 2 pkt. 16) Rozp. Ministra Pracy z 1998r
TABELA 3 – wyliczenia podstawy oskładkowania dla ustalenia „łącznego kosztu pracodawcy”
TABELA 4 – wyliczenia podstawy oskładkowania dla ustalenia „łącznego kosztu pracodawcy”, bez zastosowania ulgi w opodatkowaniu
TABELA 5 – porównanie wymiaru oskładkowania „łącznego kosztu pracodawcy” przed i po zastosowaniu „ulgi” oskładkowania w przypadku umowy o pracę
TABELA 6 – porównanie kosztu pracodawcy przed i po 2 lutym 2022 r. zatrudniającego na podstawie umowy o pracę
TABELA 7 – oszczędności z różnicy podstawy ubruttowienia umowy cywilnoprawnej oraz umowy o pracę po 2 lutym 2022 r. TABELA 8 – porównanie kosztów opodatkowania pracy kierowców międzynarodowego transportu drogowego wykonujących transport bilateralny, tranzyt lub nieobciążony zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usługi kierowania pojazdami względem kosztów opodatkowania z tytułu umowy o pracę po zastosowaniu „ulgi” podatkowej
TABELA 9 – wyliczenie szacunkowych oszczędności dla umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług kierowania pojazdami, z tytułu wykazanych zwolnień, finansowych lub administracyjnych
TABELA 10 – oszczędności z różnicy podstawy ubruttowienia umowy cywilnoprawnej oraz umowy o pracę po 2 lutym 2022 r.
TABELA 11 – wyliczenie nadwyżki płaconej ponad wymiar płacy sektorowej, określonej na poziomie 342 zł netto (czyli 396 brutto czyli 11 euro)
TABELA 12 – wyliczenie podwyższonych kosztów oskładkowania w przypadku zmniejszonej liczby dni w miesiącu, za które wypłacane są diety
TABELA 13 – oszczędność w podatku, po obniżenia podstawy opodatkowania kwotami diet i ryczałtów, w przypadku umowy o świadczenie usług
TABELA 14 – porównanie podstaw oskładkowania w przypadku umowy o pracę i umowy o świadczenie usług kierowania pojazdem w transporcie typu cross trade lub kabotaż w przypadku uwzględnienia 15 diet
TABELA 15 – podsumowanie oszczędności z różnicy podstawy ubruttowienia umowy cywilnoprawnej oraz umowy o pracę po 2 lutym 2022r dla transportu typu: bilateralny, tranzyt, „nieobciążony”
TABELA 16 – podsumowanie oszczędności z tytułu wykorzystania umowy o świadczenie usług o świadczenie usług kierowania pojazdem w transporcie typu: cross trade lub kabotaż w przypadku uwzględnienia 15 diet
TABELA 17 – podsumowanie oszczędności z tytułu wykorzystania umowy o świadczenie usług kierowania pojazdem w transporcie typu: cross trade lub kabotaż w przypadku uwzględnienia 21 diet

Powyższą publikację czytasz dzięki programowi dla profesjonalistów do rozliczania kierowców VTS

Zainteresowanych Państwa zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Kancelarii. Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:

jak@viggen.pl, tel.: 519 140 984

biuro1@viggen.pl tel.: 509 982 577

Więcej informacji na temat korzyści płynących z Umów o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami, znajdą Państwo w poniższych publikacjach:

Korzyści dla kierowcy z zatrudnienia na podstawie Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdami

Kolejne oszczędności za zatrudnienia kierowców na podstawie „Umowy o Świadczeniu Usług Kierowania Pojazdem”

Fatalna nowela ustawy o transporcie drogowym niestety podpisana przez Prezydenta

Pakiet Mobilności – do 3700 tys. zł/mies. oszczędności w wynagrodzeniach kierowców z nowym rodzajem umowy

Nowe zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców od lutego 2022 r.

Idealna Umowa na zatrudnienie Kierowców w Pakiecie Mobilności

Oceń artykuł

Poprzedni artykułObliczenie: Niższy koszt zatrudnienia kierowcy do 3700 zł / miesiąc z tytułu umowy oświadczenie usług kierowania pojazdem
Następny artykułMilionowe oszczędności przewoźników po 2 lutym 2022 r. z tytułu umów o świadczenie usług kierowania pojazdem
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj